ایلان ماسک

اگر موجودات فضایی قرار باشد که تحقیقی دربارۀ تمدن زمینی های امروز انجام دهند قطعاً روی نام ایلان ماسک بعنوان کسی که با تفکری نوین به گسترش و شکوفایی اقتصادی دنیا کمک زیادی کرده است دقت بیشتری خواهند کرد. او که اصلیتی آفریقای جنوبیایی دارد با فروش سهام خود در PayPal در سال 2002 و Zip2 در سال 1999 به یک میلیاردر تبدیل شد و بعد از آن نیز توانست تحولی عظیم در صنعت خودروهای برقی وجود بیاورد. او از سال 2008 مدیر اصلی تسلا موتورز شده است.

آنچه از ایلان ماسک نمیدانید
افراد موفقایلان ماسک

5 حقیقت درباره غول تکنولوژی ایلان ماسک

اگر موجودات فضایی قرار باشد که تحقیقی دربارۀ تمدن زمینی های امروز انجام دهند قطعاً روی نام ایلان ماسک بعنوان کسی که با تفکری نوین به گسترش و شکوفایی اقتصادی دنیا کمک زیادی کرده است دقت بیشتری خواهند کرد. او...