سلب مسئولیت

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه شده در تجارت آفرین فقط برای اهداف آموزشی و اطلاعاتی است و نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود. ما تمام تلاش خود را برای اطمینان از صحت و به موقع بودن اطلاعات ارائه شده انجام می دهیم، اما نمی توانیم کامل بودن یا صحت آن را تضمین کنیم.

بازار فارکس بسیار نوسان است و همیشه در هنگام سرمایه گذاری خطر ضرر وجود دارد. کاربران این وب سایت همیشه باید تحقیقات خود را انجام دهند و قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری با یک متخصص مالی دارای مجوز مشورت کنند.

تجارت آفرین ممکن است حاوی پیوندهایی به وب سایت ها یا منابع شخص ثالث باشد. ما مسئولیتی در قبال محتوا یا اقدامات آن اشخاص ثالث نداریم.

افشاگری

تجارت آفرین ممکن است از بروکرهای فارکس و سایر مؤسسات مالی ذکر شده در این وب سایت مبالغی دریافت کند. با این حال، ما تلاش می کنیم اطلاعات بی طرفانه و عینی ارائه کنیم و اجازه نمی دهیم روابطمان با این موسسات بر محتوای ما تأثیر بگذارد.

ما هیچ بروکر فارکس یا مؤسسه مالی خاصی را تأیید یا توصیه نمی کنیم و کاربران را تشویق می کنیم قبل از افتتاح حساب در هر بروکر تحقیقات خود را انجام دهند.

با استفاده از این وب سایت، شما با شرایط این سلب مسئولیت موافقت می کنید. اگر با این شرایط موافق نیستید، لطفا از این وب سایت استفاده نکنید.

Disclaimer

The information provided on Tejarat Afarin is for educational and informational purposes only and should not be considered financial advice. We make every effort to ensure the accuracy and timeliness of the information provided, but we cannot guarantee its completeness or accuracy.

The forex market is highly volatile and there is always a risk of loss when investing. Users of this website should always do their own research and consult with a licensed financial professional before making any investment decisions.

Tejarat Afarin may contain links to third-party websites or resources. We are not responsible for the content or actions of those third parties.

Disclosure

Tejarat Afarin may receive compensation from forex brokers and other financial institutions mentioned on this website. However, we strive to provide unbiased and objective information and do not allow our relationships with these institutions to influence our content.

We do not endorse or recommend any specific forex brokers or financial institutions and encourage users to do their own research before opening an account with any broker.

By using this website, you agree to the terms of this disclaimer. If you do not agree to these terms, please do not use this website.

Telegram کانال اخبار فارکس