تبلیغات

تعرفه تبلیغات در سایت تجارت آفرین

AD124356y5

AD1

بنر هدر سایت

ابعاد  : 728×90

تمام صفحات سایت

*در هدر تمام سایت

قیمت : تماس با ما

AD2

تبلیغات سایدبار

ابعاد : 300×180

تمام پست ها و صفحات حاوی سایدبار

*در پایین صفحات موبایل

قیمت : تماس با ما

AD3 1532tw4egr

AD 3

ابعاد 728×90

بالای تمام پست ها و اخبار

قیمت : تماس با ما

ad TJA4

AD4

ابعاد : 970×250

زیر تمام پست ها و اخبار سایت

قیمت : تماس با ما