تقویم اقتصادی فارکس – Economic Calendar

تقویم اقتصادی فارکس

یکشنبه ۰۶ خرداد  -  ۱۱:۵۶
فیلترها

ارزها


تاثیر

یکشنبه - ۳۰ اردیبهشت

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
01:15
USD
فدرال رزرو امریکا Kugler سخنرانی متوسط
23:00
USD
فدرال رزرو امریکا آقای پاول سخنرانی زیاد

دوشنبه - ۳۱ اردیبهشت

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
تمام روز
CAD
Victoria Day کم
تمام روز
EUR
جشن برداشت محصول کم
تمام روز
EUR
فرانسه - جشن برداشت محصول کم
تمام روز
EUR
آلمان - جشن برداشت محصول کم
تمام روز
CHF
جشن برداشت محصول کم
04:45
CNY
خالص وام های اعطایی پرایم 1 ساله - چین متوسط 3.45% 3.45% 3.45%
04:45
CNY
خالص وام های اعطایی پرایم 5 ساله - چین متوسط 3.95% 3.95% 3.95%
07:05
JPY
10 ساله - -Linked حراج اوراق خزانه کم -0.55% -0.47%
08:00
JPY
شاخص تغییر کل خدمات خریداری شده توسط مشاغل کم -2.4% 0.3% 1.5%
12:30
GBP
بانک انگلستان Broadbent سخنرانی متوسط
16:15
USD
فدرال رزرو امریکا Bostic سخنرانی متوسط
16:30
USD
فدرال رزرو امریکا Barr سخنرانی متوسط
16:30
USD
فدرال رزرو امریکا سخنرانی والر متوسط
18:00
USD
فدرال رزرو امریکا Jefferson سخنرانی متوسط
19:00
USD
سررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانه کم 5.16% 5.17%
19:00
USD
سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانه کم 5.25% 5.25%

سه شنبه - ۰۱ خرداد

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
02:30
USD
فدرال رزرو امریکا Bostic سخنرانی متوسط
04:00
AUD
بانک وستپک اعتماد مصرف کننده متوسط 82.2 83.1 82.4
04:00
AUD
بانک وستپک تغییر اعتماد مصرف کننده زیاد -0.3% 0.9% -2.4%
05:00
AUD
گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا - بانک استرالیا Minutes زیاد
06:30
NZD
استفاده از کارت های اعتباری (سالانه) کم -0.6% 1.8% 1.4%
09:30
EUR
آلمان - شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (سالانه) متوسط -3.3% -2.7% -2.9%
09:30
EUR
آلمان - شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (ماهانه) کم 0.2% 0.3% 0.2%
11:30
EUR
حساب های جاری کم 35.8B 30.0B 29.5B
11:30
EUR
حساب های جاری کم 44.5B 32.0B 31.6B
11:30
USD
Treasury Secretary Yellen سخنرانی زیاد
11:50
GBP
بانک انگلستان Kroszner سخنرانی کم
11:50
USD
فدرال رزرو امریکا Kroszner سخنرانی متوسط
12:30
EUR
خروجی ساخت و ساز (سالانه) کم 0.1% -1.8% -0.4%
12:30
EUR
تراز تجاری متوسط 24.1B 27.0B 23.6B
12:30
GBP
20 ساله حراج اوراق قرضه کم 4.58% 4.5%
12:30
EUR
Labour Cost (سالانه) Flash کم 4.9% 2.9% 3.4%
13:00
EUR
حراج اوراق 5 ساله آلمان کم 2.56% 2.41%
13:30
GBP
CBI ustrial Trends Orders متوسط -33.0 -17.0 -23.0
16:00
CAD
نرخ تورم اصلی (ماهانه) کم 0.2% 0.4% 0.5%
16:00
CAD
نرخ تورم اصلی (سالانه) متوسط 1.6% 2.0% 2.0%
16:00
CAD
نرخ تورم (ماهانه) متوسط 0.5% 0.4% 0.6%
16:00
CAD
نرخ تورم (سالانه) زیاد 2.7% 2.8% 2.9%
16:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI Trimmed-Mean (سالانه) کم 2.9% 3.0% 3.1%
16:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI Median (سالانه) کم 2.6% 2.7% 2.8%
16:25
USD
کتاب قرمز (سالانه) کم 5.5% 6.3%
16:30
EUR
فرانسه - سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانه کم 3.75% 3.78%
16:30
EUR
فرانسه - سررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانه کم 3.66% 3.67%
16:30
EUR
فرانسه - سررسید 12 ماهه حراج اوراق خزانه کم 3.47% 3.48%
16:30
USD
فدرال رزرو امریکا Barkin سخنرانی متوسط
16:30
USD
فدرال رزرو امریکا Barkin سخنرانی متوسط
16:30
USD
فدرال رزرو امریکا سخنرانی والر متوسط
16:35
USD
فدرال رزرو امریکا Williams سخنرانی متوسط
16:40
USD
فدرال رزرو امریکا Bostic سخنرانی متوسط
16:40
USD
فدرال رزرو امریکا Bostic سخنرانی متوسط
18:30
NZD
Global Dairy Trade شاخص قیمت کم 3.3% 1.8%
19:00
USD
43-Day حراج اوراق خزانه کم 5.27%
19:15
USD
فدرال رزرو امریکا Barr سخنرانی متوسط
20:30
GBP
بانک انگلستان Gov Bailey سخنرانی متوسط

چهارشنبه - ۰۲ خرداد

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
00:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام متوسط 2.48M -3.1M
02:30
JPY
رویترز Tankan متوسط 9.0 7.0 9.0
02:30
USD
فدرال رزرو امریکا Bostic سخنرانی متوسط
02:30
USD
فدرال رزرو امریکا Bostic سخنرانی متوسط
02:30
USD
فدرال رزرو امریکا Mester سخنرانی متوسط
02:30
USD
فدرال رزرو امریکا Collins سخنرانی متوسط
03:20
JPY
واردات (سالانه) کم 8.3% -4.9%
03:20
JPY
صادرات (سالانه) متوسط 8.3% 7.3%
03:20
JPY
تراز تجاری زیاد -462.5B 300.0B 366.5B
03:20
JPY
سفارشات ماشین آلات (سالانه) متوسط 2.7% 0.3% -1.8%
03:20
JPY
سفارشات ماشین آلات (ماهانه) متوسط 2.9% -1.8% 7.7%
05:30
NZD
بانک نیوزلند تصمیم نرخ بهره متوسط 5.5% 5.5% 5.5%
06:30
NZD
بانک نیوزلند کنفرانس خبری متوسط
07:05
JPY
40 ساله - حراج اوراق خزانه کم 2.27% 1.91%
09:30
GBP
خالص استقراض بخش عمومی بریتانیا کم -19.59B -15.0B -11.02B
09:30
GBP
Public Sector Net Borrowing Banks کم -20.5B -16.0B -11.9B
09:30
GBP
شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) خروجی (سالانه) کم 1.1% 0.9% 0.6%
09:30
GBP
شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) ورودی (سالانه) کم -1.6% -1.5% -2.5%
09:30
GBP
شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) ورودی (ماهانه) کم 0.6% 0.3% -0.1%
09:30
GBP
شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) خروجی (ماهانه) کم 0.2% 0.2% 0.2%
09:30
GBP
نرخ تورم (ماهانه) متوسط 0.3% 0.3% 0.6%
09:30
GBP
نرخ تورم اصلی (سالانه) متوسط 3.9% 3.6% 4.2%
09:30
GBP
نرخ تورم (سالانه) زیاد 2.3% 2.3% 3.2%
09:30
GBP
شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) خروجی کم 0.2% 0.4% 0.1%
09:30
GBP
شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) Core خروجی (ماهانه) کم 0.0% 0.2% 0.3%
09:30
GBP
Retail شاخص قیمت (سالانه) کم 3.3% 3.5% 4.3%
09:30
GBP
Retail شاخص قیمت (ماهانه) کم 0.5% 0.3% 0.5%
09:30
GBP
نرخ تورم اصلی (ماهانه) کم 0.9% 0.7% 0.6%
10:30
EUR
بانک مرکزی اروپا نشست سیاست های غیر پولی کم
11:35
EUR
بانک مرکزی اروپا خانم لاگارد سخنرانی متوسط
12:30
GBP
5 ساله حراج اوراق قرضه کم 4.2% 4.25%
13:00
EUR
آلمان - 10 ساله - حراج اوراق قرضه (Bund) متوسط 2.53% 2.54%
14:30
USD
شاخص خرید کم 140.0 141.7
14:30
USD
درخواست های وام مسکن کم 1.9% 0.5%
14:30
USD
شاخص بازار وام مسکن کم 201.9 198.1
14:30
USD
نرخ وام مسکن 30-ساله کم 7.01% 7.08%
14:30
USD
شاخص بازپرداخت وام مسکن کم 536.9 499.9
16:15
GBP
بانک انگلستان Breeden سخنرانی کم
17:30
USD
آمار فروش خانه های دست دوم (ماهانه) متوسط -1.9% 0.5% -4.3%
17:30
USD
آمار فروش خانه های دست دوم متوسط 4.14M 4.21M 4.19M
18:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت گرمایشی کم 0.48M -0.68M
18:00
USD
تغییرات نفت خام پالایشگاه کم 0.23M 0.31M
18:00
USD
تغییرات ذخایر نفت خام EIA متوسط 1.83M -2.51M
18:00
USD
تغییر ذخایر گازوئیل متوسط -0.95M -0.24M
18:00
USD
تغییرات واردات نفت خام EIA کم -0.68M 0.11M
18:00
USD
تغییرات ذخایر نفت خام کوشینگ EIA کم 1.33M -0.34M
18:00
USD
گزارش تغییرات تولیدات سوخت تقطیری کم 0.26M 0.02M
18:00
USD
تغییرات ذخایر تقطیری EIA کم 0.38M -0.05M
18:00
USD
گزارش تغییرات تولیدات گازوئیل کم 0.35M 0.2M
19:00
USD
17-Week حراج اوراق خزانه کم 5.24% 5.24%
19:30
CAD
10 ساله - حراج اوراق قرضه (Bond) کم 3.6% 3.75%
20:30
USD
20 ساله حراج اوراق قرضه (Bond) کم 4.64% 4.82%
21:30
USD
گزارش نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا زیاد

پنجشنبه - ۰۳ خرداد

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
تمام روز
AUD
بانک استرالیا Payments System Board Meeting کم
02:15
NZD
خرده فروشی (سالانه) متوسط -2.4% 1.5% -4.1%
02:15
NZD
خرده فروشی 3 ماهه کم 0.5% 1.1% -1.9%
02:30
AUD
Judo Bank مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) Flash کم 52.6 52.8 53.0
02:30
AUD
Judo Bank تولیدی شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 49.6 50.1 49.6
02:30
AUD
Judo Bank خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 53.1 53.2 53.6
03:20
JPY
سرمایه گذاری خارجی در بازار سهام کم 248.1B 660.8B
03:20
JPY
اوراق قرضه خارجی سرمایه گذاری کم 2,192.2B -396.6B
04:00
JPY
جیبون ژاپن Bank تولیدی شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 50.5 50.2 49.6
04:00
JPY
جیبون ژاپن Bank خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 53.6 53.8 54.3
04:00
JPY
جیبون ژاپن Bank مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) Flash کم 52.4 52.2 52.6
04:30
AUD
مصرف کننده انتظارات تورمی کم 4.1% 4.5% 4.6%
10:45
EUR
فرانسه - HCOB مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 49.1 50.7 50.5
10:45
EUR
فرانسه - HCOB تولیدی شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 46.7 46.0 45.3
10:45
EUR
فرانسه - HCOB خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 49.4 51.6 51.3
11:00
EUR
آلمان - HCOB مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 52.2 51.2 50.6
11:00
EUR
آلمان - HCOB خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 53.9 53.7 53.2
11:00
EUR
آلمان - HCOB تولیدی شاخص مدیران خرید (PMI) Flash زیاد 45.4 44.0 42.5
11:30
EUR
HCOB مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 52.3 51.9 51.7
11:30
EUR
HCOB خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 53.3 53.6 53.3
11:30
EUR
HCOB تولیدی شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 47.4 46.0 45.7
12:00
GBP
شاخص خدماتی شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 52.9 53.5 55.0
12:00
GBP
ترکیبی شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 52.8 54.0 54.1
12:00
GBP
شاخص مدیران خرید تولیدی شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 51.3 49.7 49.1
12:30
EUR
Negotiated حق الزحمه رشد متوسط 4.69% 4.3% 4.5%
15:00
GBP
بانک انگلستان Pill سخنرانی متوسط
15:50
USD
مجوزهای ساخت و ساز نهایی کم 1.44M 1.44M 1.47M
15:50
USD
مجوزهای ساخت و ساز (ماهانه) نهایی کم -3.0% -3.0% -3.7%
16:00
CAD
شاخص قیمت خانه های جدید (سالانه) متوسط -0.1% -0.3% -0.4%
16:00
CAD
شاخص قیمت خانه های جدید (ماهانه) متوسط 0.2% 0.0% 0.0%
16:00
USD
ادامه شاخص مدعیان بیکاری آمریکا کم 1,794.0k 1,799.0k 1,794.0k
16:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا متوسط 215.0k 225.0k 222.0k
16:00
USD
میانگین 4 هفته ای مدعیان بیکاری کم 219.75k 219.0k 217.75k
16:00
USD
شیکاگو فدرال رزرو امریکا فعالیت ملی متوسط -0.23 0.16 0.15
17:15
USD
شاخص خدماتی شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 54.8 51.4 51.3
17:15
USD
ترکیبی شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 54.4 51.4 51.3
17:15
USD
شاخص مدیران خرید تولیدی شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 50.9 50.1 50.0
17:30
EUR
اعتماد مصرف کننده Flash متوسط -14.3 -14.4 -14.7
17:30
USD
شاخص فروش خانه های جدید (ماهانه) متوسط -4.7% -1.4% 8.8%
17:30
USD
شاخص فروش خانه های جدید متوسط 0.63M 0.68M 0.69M
18:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر گاز کم 78.0Bcf 70.0Bcf
18:30
USD
Kansas فدرال رزرو امریکا مرکب کم -2.0 -4.0 -8.0
18:30
USD
Kansas فدرال رزرو امریکا تولیدی کم -1.0 -8.0 -13.0
19:00
USD
4 هفته ای حراج اوراق خزانه کم 5.27% 5.27%
19:00
USD
8 هفته ای حراج اوراق خزانه کم 5.28% 5.27%
19:30
USD
15 ساله نرخ وام مسکن کم 6.24% 6.28%
19:30
USD
نرخ وام مسکن 30-ساله کم 6.94% 7.02%
20:30
USD
حراج اوراق 10 ساله-TIPS کم 2.18% 1.93%
22:30
USD
فدرال رزرو امریکا Bostic سخنرانی متوسط

جمعه - ۰۴ خرداد

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
01:30
NZD
استرالیا و نیوزلند Roy Morgan اعتماد مصرف کننده کم 84.9 80.0 82.1
02:15
NZD
تراز تجاری متوسط 0.09B 0.7B 0.59B
02:15
NZD
صادرات کم 6.42B 6.8B 6.5B
02:15
NZD
واردات کم 6.32B 6.1B 5.91B
02:31
GBP
Gfk اعتماد مصرف کننده متوسط -17.0 -17.0 -19.0
03:00
JPY
نرخ تورم اصلی (سالانه) متوسط 2.2% 2.3% 2.6%
03:00
JPY
نرخ تورم (ماهانه) کم 0.2% 0.0% 0.2%
03:00
JPY
نرخ تورم (سالانه) زیاد 2.5% 2.3% 2.7%
03:00
JPY
نرخ تورم غذا و انرژی سالانه کم 2.4% 2.6% 2.9%
07:05
JPY
سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانه کم 0.04% 0.04%
09:30
EUR
آلمان - تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد 3 ماهه نهایی متوسط 0.2% 0.2% -0.3%
09:30
EUR
آلمان - تولید ناخالص داخلی (GDP) w.d.a. متوسط -0.2% -0.2% -0.2%
09:30
GBP
Core خرده فروشی متوسط -2.0% -0.4% -0.3%
09:30
GBP
Core خرده فروشی کم -3.0% -0.9% 0.4%
09:30
GBP
خرده فروشی (سالانه) متوسط -2.7% 0.0% 0.8%
09:30
GBP
خرده فروشی (ماهانه) زیاد -2.3% -0.2% 0.0%
10:00
CHF
Non Farm Payrolls کم 5.48M 5.4M 5.49M
10:15
EUR
فرانسه - شاخص اطمینان کسب و کارها متوسط 99.0 101.0 100.0
10:15
EUR
شاخص شرایط تجاری فرانسه کم 99.0 100.0 99.0
10:30
EUR
بانک مرکزی اروپا Schnabel سخنرانی کم
13:15
CNY
چین - FDI (سالانه) متوسط -27.9% -25.0% -26.1%
16:00
CAD
خرده فروشی (سالانه) کم 1.9% 0.9% 1.2%
16:00
CAD
خرده فروشی خودروها (ماهانه) متوسط -0.6% -0.1% -0.3%
16:00
CAD
خرده فروشی (ماهانه) متوسط -0.2% 0.0% -0.1%
16:00
CAD
فروش صنعتی (ماهانه) Prel کم 1.2% 0.4% -2.1%
16:00
USD
سفارش کالاهای بادوام - اصلی متوسط 0.4% 0.1% 0.2%
16:00
USD
Non Defense Goods Orders Air کم 0.3% 0.1% 0.2%
16:00
USD
سفارش کالاهای بادوام زیاد 0.7% -0.5% 2.6%
16:00
USD
سفارش کالاهای بادوام Defense (ماهانه) کم 0.0% -0.3% 2.3%
17:05
USD
فدرال رزرو امریکا سخنرانی والر متوسط
17:30
USD
میشیگان شرایط فعلی نهایی کم 69.6 68.8 79.0
17:30
USD
میشیگان 5 ساله انتظارات تورمی نهایی متوسط 3.0% 3.1% 3.0%
17:30
USD
میشیگان انتظارات مصرف کننده نهایی کم 68.8 66.5 76.0
17:30
USD
UoM احساسات مصرف کننده زیاد 69.1 67.4 77.2
17:30
USD
میشیگان انتظارات تورمی نهایی متوسط 3.3% 3.5% 3.2%
20:30
USD
گزارش بیکر هیوز از تعداد دکل های نفتی کم 497.0 497.0
20:30
USD
گزارش بیکر هیوز از Total Rigs Count کم 600.0 604.0

یکشنبه - ۰۶ خرداد

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
11:00
EUR
بانک مرکزی اروپا Cipollone سخنرانی کم

تقویم اقتصادی فارکس، منبع اصلی شما برای به روز ماندن از آخرین اخبار فارکس و رویدادهای اقتصادی است که می تواند بر بازار فارکس تأثیر بگذارد. در دنیای پویای معاملات ارزها، آگاهی از انتشارات اقتصادی آتی، تصمیمات بانک مرکزی و تحولات ژئوپلیتیکی برای اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه ضروری است.

تقویم اقتصادی فارکس به وقت ایران می باشد و یک نمای کلی از رویدادهای کلیدی و شاخص های اقتصادی از سراسر جهان را در اختیار شما قرار می دهد. چه یک معامله گر باتجربه فارکس باشید و چه تازه شروع به کار کرده اید، این تقویم اقتصادی اطلاعات دقیق و ارزشمندی را در مورد رویدادهایی ارائه می دهد که به طور بالقوه می توانند بازار فارکس را به حرکت درآورند.

شما می توانید به راحتی در تقویم تقویم فارکس زیر حرکت کنید و به اطلاعات دقیق درباره هر رویداد دسترسی داشته باشید. از جلسات بانک مرکزی و تصمیم‌های مربوط به نرخ بهره گرفته تا انتشارات اقتصادی و اطلاعیه‌های سیاسی، طیف گسترده‌ای از رویدادها را پوشش می‌دهیم که می‌توانند بر نرخ ارز و احساسات بازار تأثیر بگذارند. از قابلیت فیلترینگ جدید این تقویم اقتصادی استفاده نمایید.

این تقویم اقتصادی فارکس به زبان فارسی و به ساعت ایران می باشد و کاملاً قابل تنظیم است و به شما کمک می کند تا داده های دقیق مورد علاقه خود را در لحظه پیگیری نمایید. میزان تاثیر گذاری رویداد اقتصادی و ارزهای مورد علاقه خاص را انتخاب کنید و فیلترهایی را برای اصلاح نتایج و متناسب با استراتژی خود اعمال کنید. از این ابزار برای تحلیل فاندامنتال فارکس میتوان استفاده نمود.

همچنین میتوانید اطلاعات مناسبی در مورد هر کدام از رویدادهای مهم اقتصادی را در زیر دریافت نمایید.


اخبار اقتصادی


نکات استفاده تقویم اقتصای

نکات

تقویم اقتصادی فارکس ابزاری است که برنامه‌ای از رویدادهای اقتصادی، انتشارات و اطلاعیه‌های آتی ارائه می‌کند که به طور بالقوه می‌توانند بر بازار فارکس تأثیر بگذارند. اطلاعات مهمی مانند تاریخ، زمان، کشور، ارز تحت تاثیر، نوع رویداد، سطح تاثیر، ارزش قبلی، پیش‌بینی و ارزش واقعی (پس از انتشار) را برای هر رویداد نمایش می‌دهد.

این رویدادهای اقتصادی می تواند شامل شاخص هایی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ تورم، تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی، گزارش های اشتغال، بررسی احساسات مصرف کننده و غیره باشد. معامله گران و سرمایه گذاران از تقویم اقتصادی فارکس استفاده می کنند تا از این رویدادها و تأثیر بالقوه آنها بر نرخ ارز مطلع شوند.

تقویم اقتصادی فارکس سایت تجارت آفرین
تقویم اقتصادی فارکس سایت تجارت آفرین

معامله‌گران می‌توانند با پیگیری انتشارات و اطلاعیه‌های اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده، حرکات بازار را پیش‌بینی کنند، استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند و بر اساس نتایج مورد انتظار یا واقعی این رویدادها تصمیمات آگاهانه بگیرند. تقویم اقتصادی فارکس به عنوان یک ابزار ارزشمند برای تجزیه و تحلیل بنیادی عمل می کند و فعالان بازار را قادر می سازد تا با داده های اقتصادی که بر حرکات ارز تأثیر می گذارد به روز بمانند.

  • خبرهای مهم و غیر مهم مرتبط به ارزها را دنبال کنید.
  • به ساعت ایران از زمان روی دادن یک واقعه مطلع شوید.
  • ساعت های کاری و تعطیلات بازار هر کشور را رصد کنید.
  • از اطلاعات تاریخی گزارش ها مطلع شوید.
  • میزان اثر یک رویداد برروی بازار را شناسایی کنید.
  • این تقویم اقتصادی را هر روز دنبال کنید و آن را بصورت کامل درک کنید.

GDP

GDP مخفف Gross Domestic Product به معنای تولید ناخالص داخلی است. این یک شاخص اقتصادی است که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد و ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در داخل مرزهای یک کشور را در یک دوره خاص، معمولاً فصلی یا یک سال اندازه گیری می کند. تولید ناخالص داخلی اغلب به عنوان معیاری برای سنجش سلامت اقتصادی و بهره وری یک کشور استفاده می شود.

GDP در تقویم اقتصادی فارکس

تولید ناخالص داخلی با جمع بندی ارزش مصرف، سرمایه گذاری، مخارج دولت و صادرات خالص (صادرات منهای واردات) محاسبه می شود. این بینشی در مورد اندازه و نرخ رشد یک اقتصاد ارائه می دهد که منعکس کننده تغییرات در الگوهای تولید، درآمد و هزینه است.

تولید ناخالص داخلی یک معیار اساسی برای سیاست گذاران، اقتصاددانان و سرمایه گذاران است زیرا به ارزیابی عملکرد کلی اقتصادی یک کشور، شناسایی روندهای اقتصادی و مقایسه بازده اقتصادی بین کشورهای مختلف کمک می کند. تغییرات در ارقام تولید ناخالص داخلی می تواند بر نرخ مبادله ارز، نرخ بهره و تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر بگذارد و آن را به عاملی حیاتی در تحلیل و پیش بینی شرایط اقتصادی تبدیل کند.

CPI

CPI یا شاخص قیمت مصرف کننده، مخفف عبارت Consumer Price Index است. این یک شاخص اقتصادی رایج است که تغییرات متوسط قیمت یک سبد کالا و خدمات مصرف شده توسط خانوارها را در طول زمان اندازه گیری می کند. CPI اغلب به عنوان یک معیار کلیدی تورم در نظر گرفته می شود و قدرت خرید مصرف کنندگان را منعکس می کند.

CPI در تقویم اقتصادی فارکس
منبع : Brookings.edu

CPI با ردیابی تغییرات قیمت مجموعه ای معرف از کالاها و خدمات، از جمله دسته هایی مانند غذا، مسکن، حمل و نقل، مراقبت های بهداشتی و آموزش محاسبه می شود. برای تعیین درصد تغییر قیمت ها در طول زمان، قیمت های فعلی را با دوره پایه مقایسه می کند.

CPI بینش های مهمی در مورد نرخ تورم ارائه می دهد و به اندازه گیری هزینه زندگی برای مصرف کنندگان کمک می کند. سیاست گذاران، اقتصاددانان و سرمایه گذاران به طور گسترده ای از آن برای نظارت و تجزیه و تحلیل روندهای تورم، ایجاد تعدیل در سیاست های اقتصادی و ارزیابی تأثیر بالقوه بر بخش های مختلف اقتصاد استفاده می کنند.

تغییرات در ارقام CPI می تواند بر تصمیمات بانک مرکزی در مورد نرخ بهره، مذاکرات دستمزد، استراتژی های سرمایه گذاری و برنامه ریزی بودجه تاثیر بگذارد. معامله گران و سرمایه گذاران همچنین به انتشار CPI در تقویم اقتصادی فارکس توجه می کنند زیرا می تواند ارزش ارز و بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد.

PMI

PMI یا شاخص مدیران خرید، مخفف عبارت Purchasing Managers’ Index است. این یک شاخص اقتصادی است که شرایط کسب و کار غالب در یک بخش یا صنعت خاص را در یک اقتصاد اندازه گیری می کند. PMI بینشی در مورد سلامت کلی و جهت بخش ارائه می دهد و نشان می دهد که آیا در حال گسترش، انقباض یا پایدار ماندن است.

PMI بر اساس نظرسنجی های انجام شده در بین مدیران خرید در شرکت های مختلف در این بخش محاسبه می شود. این بررسی‌ها معمولاً عواملی مانند سفارش‌های جدید، سطح تولید، اشتغال، تحویل تامین‌کنندگان و موجودی‌ها را ارزیابی می‌کنند. سپس داده‌های جمع‌آوری‌شده در شاخصی جمع‌آوری می‌شوند که عملکرد بخش را منعکس می‌کند.

به نقل از Babypips داده های PMI بالای 50 به طور کلی نشان دهنده گسترش در این بخش است و نشان می دهد که فعالیت های تجاری در حال رشد است. برعکس، عدد زیر 50 نشان دهنده انقباض است که نشان دهنده کاهش فعالیت های تجاری است. هرچه PMI بالاتر از 50 باشد، سرعت گسترش قوی تر است و بالعکس.

داده های PMI در تقویم اقتصادی فارکس به دقت توسط اقتصاددانان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران دنبال می شود زیرا اطلاعات ارزشمندی در مورد روندهای اقتصادی، احساسات تجاری و رشد اقتصادی بالقوه آینده ارائه می دهد. این به ارزیابی سلامت کلی اقتصاد و بخش‌های خاص کمک می‌کند و به تصمیم‌گیری آگاهانه مربوط به سرمایه‌گذاری، تولید و برنامه‌ریزی مالی کمک می‌کند.

Unimployment Rate

Unimolyment Rate یا نرخ بیکاری یک شاخص اقتصادی است که درصد نیروی کار بیکار و فعالانه به دنبال کار را اندازه گیری می کند. این بینشی در مورد نسبت جمعیت در سن کار که در حال حاضر بدون شغل هستند اما فعالانه به دنبال کار هستند، ارائه می دهد.

نرخ بیکاری معمولاً با تقسیم تعداد افراد بیکار بر کل نیروی کار (که شامل افراد شاغل و بیکار فعالانه به دنبال کار هستند) و حاصل ضرب در 100 برای بیان آن به عنوان درصد محاسبه می شود.

نرخ پایین بیکاری نشان دهنده بازار کار سالم تر است و درصد کمتری از نیروی کار بیکار است. در مقابل، نرخ بالاتر بیکاری نشان دهنده بازار کار ضعیف تر و چالش های بالقوه در یافتن شغل است.

نرخ بیکاری معیار مهمی برای سیاستگذاران، اقتصاددانان و تحلیلگران است، زیرا نشانه ای از شرایط بازار کار و سلامت کلی اقتصادی است. تغییرات در نرخ بیکاری می تواند بر هزینه های مصرف کننده، سیاست های دولت، نرخ بهره و احساسات سرمایه گذاران تأثیر بگذارد.

نظارت بر نرخ بیکاری در تقویم اقتصادی فارکس به سیاستگذاران این امکان را می دهد که اثربخشی سیاست های بازار کار را ارزیابی کرده و تصمیمات آگاهانه مرتبط با محرک های اقتصادی، طرح های ایجاد شغل و برنامه های رفاه اجتماعی اتخاذ کنند. همچنین یک عامل مهم برای کسب و کارها و سرمایه گذاران است، زیرا می تواند بر تقاضای بازار، سطح دستمزد و اعتماد مصرف کننده تأثیر بگذارد.

Initial Jobless Claim

Initial Jobless Claim یا مطالبات اولیه بیکاری به تعداد افرادی اطلاق می شود که برای اولین بار در طول یک دوره مشخص، معمولاً به صورت هفتگی، برای دریافت مزایای بیکاری ثبت نام کرده اند. این یک شاخص اقتصادی است که بینش هایی را در مورد تعداد افرادی که به تازگی بیکار شده اند و به دنبال کمک مالی از دولت هستند، ارائه می دهد.

داده های مربوط به مطالبات اولیه بیکاری توسط اداره کار دولت یا آژانس مربوطه جمع آوری و گزارش می شود. این شامل افرادی می شود که اخیراً شغل خود را از دست داده اند و دارای معیارهای واجد شرایط بودن برای دریافت مزایای بیکاری هستند. داده های ادعاها می تواند از هفته به هفته متفاوت باشد و معیار مهمی برای سلامت بازار کار و وضعیت کلی اقتصاد در نظر گرفته می شود.

تعداد ادعاهای اولیه بیکاری در تقویم اقتصادی فارکس به دقت توسط اقتصاددانان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران رصد می شود زیرا نشانه ای از روند اشتغال، شرایط بازار کار، و سطح اخراج یا جداسازی مشاغل در اقتصاد است. ادعاهای بیکاری بالاتر از حد انتظار ممکن است نشان دهنده تضعیف بازار کار باشد، در حالی که ادعاهای کمتر از حد انتظار ممکن است نشان دهنده بهبود شرایط بازار کار باشد.

تحلیلگران اغلب ارقام هفتگی ادعاهای بیکاری اولیه را با داده های تاریخی و انتظارات بازار مقایسه می کنند تا روند کلی بیکاری را ارزیابی کنند و تأثیر آن را بر هزینه های مصرف کننده، اعتماد تجاری و سیاست های دولت بسنجند.

Core PCE

شاخص قیمت Core PCE، (هزینه های مصرف شخصی) به معیاری از تورم اشاره دارد که اجزای بی ثباتی مانند قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می کند. این شاخص کلیدی فشارهای تورمی اساسی و روند مخارج مصرف کننده در نظر گرفته می شود.

PCE در تقویم اقتصادی فارکس
منبع : Brookings.edu

PCE اندازه گیری جامع هزینه های شخصی برای کالاها و خدمات توسط افراد و خانواده ها است. شاخص Core PCE به طور خاص بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات، به استثنای مواد غذایی و انرژی تمرکز می کند، زیرا آنها تمایل به نوسان بیشتری دارند و می توانند تصویر تورمی کلی را مخدوش کنند.

شاخص اصلی PCE توسط دفتر تحلیل اقتصادی (BEA) در ایالات متحده به صورت ماهانه منتشر می شود. اقتصاددانان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران آن را به دقت زیر نظر دارند زیرا بینش هایی را در مورد روندهای تورمی و قدرت خرید مصرف کننده ارائه می دهد.

بانک‌های مرکزی، از جمله فدرال رزرو ایالات متحده، اغلب هنگام تنظیم تصمیم‌های سیاست پولی، تورم Core PCE را در نظر می‌گیرند، زیرا چشم‌اندازی پایدارتر و بلندمدت‌تر در مورد فشارهای تورمی ارائه می‌دهد. با کنار گذاشتن مولفه‌های نوسانات غذایی و انرژی، PCE اصلی به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا روندهای تورمی زیربنایی را بسنجند و تصمیمات آگاهانه مربوط به نرخ‌های بهره، محرک‌های پولی و ثبات اقتصادی را اتخاذ کنند.

تحلیلگران و سرمایه گذاران همچنین از PCE Coreبه عنوان معیاری برای تأثیرات بالقوه بر مخارج مصرف کننده، تصمیمات سرمایه گذاری و احساسات بازار استفاده می کنند. تغییرات در تورم اصلی PCE می تواند بر بازارهای مالی، بازده اوراق قرضه و ارزش پول تأثیر بگذارد و آن را به یک شاخص مهم برای ارزیابی شرایط کلی اقتصادی و انتظارات تورمی تبدیل کند.

Interest Rate

Interest Rate یا نرخ بهره به درصدی از مبلغ اصلی که برای استفاده از پول قرض گرفته شده شارژ یا پرداخت می شود، اشاره دارد که معمولاً به صورت نرخ درصد سالانه (APR) بیان می شود. این نشان دهنده هزینه استقراض یا بازده به دست آمده از یک سرمایه گذاری است.

نرخ های بهره توسط بانک های مرکزی یا مقامات پولی تعیین می شود و بسته به شرایط اقتصادی، نرخ تورم و اهداف سیاست پولی می تواند متفاوت باشد. بانک های مرکزی از نرخ بهره به عنوان ابزاری برای مدیریت رشد اقتصادی، کنترل تورم و تثبیت بازارهای مالی استفاده می کنند.

دو نوع اصلی نرخ بهره

نرخ بهره وام یا Lending Interest Rate: این نرخی است که توسط مؤسسات مالی، مانند بانک ها، زمانی که به افراد، مشاغل یا سایر نهادها وام می دهند، اعمال می کنند. نرخ بهره وام می تواند بر اساس عواملی مانند اعتبار وام گیرنده، مدت زمان وام و شرایط حاکم بر بازار متفاوت باشد.

نرخ سود سپرده Deposit Interest Rate: این نرخی است که مؤسسات مالی به افراد یا مشاغل برای نگهداری پول خود در حساب های پس انداز، گواهی سپرده (CD) یا سایر حساب های سپرده پرداخت می کنند. نرخ سود سپرده توسط موسسه مالی تعیین می شود و می تواند تحت تاثیر شرایط بازار و رقابت بین بانک ها باشد.

نرخ بهره نقش بسزایی در اقتصاد و بازارهای مالی دارد. آنها بر هزینه های وام، تصمیمات سرمایه گذاری، مخارج مصرف کننده، بازار مسکن و نرخ ارز تاثیر می گذارند. نرخ‌های بهره پایین‌تر عموماً وام‌گیری را تشویق می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی را تحریک می‌کند، در حالی که نرخ‌های بهره بالاتر می‌تواند وام‌گیری را مهار کرده و به کنترل تورم کمک کند.

معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان تصمیمات و اظهارات بانک‌های مرکزی درباره نرخ بهره را از نزدیک زیر نظر دارند، زیرا می‌توانند تأثیر عمیقی بر بازارهای مالی، از جمله بازارهای اوراق قرضه، بازارهای سهام و بازارهای ارز خارجی داشته باشند. تغییرات در نرخ بهره می تواند فرصت ها و ریسک هایی را برای بخش های مختلف اقتصاد ایجاد کند و بر استراتژی های سرمایه گذاری و ارزیابی دارایی ها تأثیر بگذارد.

Retail Sales

Retail Sales یا آمار خرده فروشی به ارزش کل کالاها و خدمات فروخته شده توسط خرده فروشان به مصرف کنندگان نهایی در یک دوره زمانی خاص، معمولاً به صورت ماهانه، اطلاق می شود. این یک شاخص در تقویم اقتصادی فارکس مهم است و بینش هایی را در مورد الگوهای مخارج مصرف کننده و تقاضای کلی مصرف کننده ارائه می دهد که محرک قابل توجهی برای رشد اقتصادی است.

داده های خرده فروشی توسط سازمان های دولتی یا سازمان های آماری بر اساس نظرسنجی ها و داده های ارائه شده توسط موسسات خرده فروشی جمع آوری و گزارش می شود. این داده ها طیف وسیعی از کالاها و خدمات مصرفی، از جمله اقلامی مانند لباس، لوازم الکترونیکی، اتومبیل، مبلمان، غذا و نوشیدنی را در بر می گیرد.

نظارت بر خرده فروشی به اقتصاددانان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا قدرت مخارج مصرف کننده را که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور را تشکیل می دهد، ارزیابی کنند. افزایش خرده فروشی به طور کلی نشان دهنده احساسات مثبت مصرف کننده، گسترش اقتصادی و افزایش فعالیت تجاری است. از سوی دیگر، کاهش خرده فروشی می تواند نشان دهنده کندی رشد اقتصادی یا تضعیف اعتماد مصرف کننده باشد.

داده‌های خرده‌فروشی به روش‌های مختلفی مانند مقایسه ارقام فروش فعلی با دوره‌های قبلی، بررسی روندها در بخش‌های مختلف خرده‌فروشی، و ارزیابی تغییرات منطقه‌ای یا جمعیتی تجزیه و تحلیل می‌شوند. این اطلاعات به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا درباره موجودی، استراتژی‌های بازاریابی و برنامه‌های توسعه تصمیم‌گیری آگاهانه بگیرند، در حالی که سیاست‌گذاران از داده‌های خرده‌فروشی برای سنجش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی و انجام تنظیمات در صورت لزوم استفاده می‌کنند.


اهمیت تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس برای معامله گران بسیار مهم است زیرا اطلاعات مهمی را در مورد رویدادهای اقتصادی برنامه ریزی شده و انتشارات ارائه می دهد که می تواند به طور قابل توجهی بر نرخ ارز تاثیر بگذارد. با به روز ماندن در تقویم اقتصادی، معامله گران می توانند:

استراتژی معاملاتی خود را برنامه ریزی کنید: معامله گران فارکس می توانند نوسانات احتمالی بازار و تغییرات قیمت ناشی از رویدادهای اقتصادی را پیش بینی کرده و برای آن آماده شوند. آنها می توانند با استفاده از تقویم اقتصادی فارکس، موقعیت یا استراتژی های معاملاتی خود را بر اساس نتایج مورد انتظار یا احساسات بازار پیرامون این رویدادها تنظیم کنند.

تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرید: شاخص های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، گزارش های اشتغال، تصمیمات بانک مرکزی و رویدادهای ژئوپلیتیکی می توانند تأثیر عمیقی بر ارزش پول داشته باشند. معامله گران می توانند داده های ارائه شده توسط تقویم اقتصادی را تجزیه و تحلیل کنند تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد ورود یا خروج از معاملات بگیرند.

ریسک را به طور موثر مدیریت کنید: رویدادهای اقتصادی با تاثیر بالا می توانند نوساناتی را در بازار فارکس ایجاد کنند که منجر به افزایش ریسک می شود. با نظارت بر تقویم اقتصادی، معامله‌گران می‌توانند دوره‌های پرخطر احتمالی را شناسایی کرده و استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را بر اساس آن تنظیم کنند، مانند تعیین سطوح توقف ضرر مناسب یا کاهش اندازه موقعیت.

شناسایی فرصت‌های معاملاتی: برخی رویدادهای اقتصادی ممکن است فرصت‌های معاملاتی را ایجاد کنند، به‌ویژه زمانی که انحرافات قابل توجهی بین نتایج واقعی و انتظارات بازار وجود دارد. معامله گران می توانند از تقویم اقتصادی برای شناسایی این فرصت ها و استفاده از آنها استفاده کنند.

جلوتر از بازار بمانید: آگاهی از رویدادهای اقتصادی آینده به معامله گران این امکان را می دهد که جلوتر از بازار بمانند و از غافلگیری غیرمنتظره جلوگیری کنند. با گنجاندن تقویم اقتصادی در روال معاملات خود، معامله گران می توانند در تصمیم گیری های خود فعال باشند و به سرعت به تحولات بازار پاسخ دهند.

به طور کلی، یک تقویم اقتصادی به عنوان یک ابزار ارزشمند برای معامله گران فارکس عمل می کند و اطلاعات ضروری را برای درک و هدایت بازار پویا فارکس به آنها ارائه می دهد.

همچنین میتوانید پس از استفاده از تقویم اقتصادی فارکس، برای دریافت قیمت لحظه ای و نمودار تحلیل تکنیکال روزانه هر کدام از جفت ارزها و دارایی های زیر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید تا قیمت زنده و چارت و نمودار تحلیل تکنیکال آنها را مشاهده نمایید.


سئوالات متداول

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

تقویم اقتصادی فارکس ابزاری است که رویدادهای اقتصادی آینده را نشان می دهد که می توانند بر بازار فارکس تأثیر بگذارند. اطلاعاتی مانند تاریخ رویداد، زمان، کشورهای درگیر و تأثیر بالقوه بر نرخ ارز را ارائه می دهد. معامله گران از آن برای مطلع ماندن و تصمیم گیری آگاهانه بر اساس نتایج مورد انتظار یا واقعی این رویدادها استفاده می کنند.

چرا تقویم اقتصادی برای معامله گران فارکس مهم است؟

هر چند وقت یکبار تقویم اقتصادی فارکس به روز می شود؟

سطح تأثیر هر رویداد چه چیزی را نشان می دهد؟

چه رویدادهای اقتصادی در این تقویم آمده است؟

چگونه می توانم زمان های رویداد را به ساعت ایران تبدیل کنم؟

آیا می توانم تقویم اقتصادی فارکس را در تلفن همراه خود مشاهده کنم؟


تقویم اقتصادی فارکس – Economic Calendar


6 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید