تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس برای بررسی رویدادهای اقتصادی و مالی کلیدی جهان استفاده نمایید. اطلاعات موجود در این تقویم اقتصادی فارکس سایت تجارت آفرین بصورت فارسی و زنده میباشد و شما میتوانید تمام وقایع مهم اقتصادی بازار فارکس در هفته جاری و دیگر تاریخ ها را در اینجا مشاهده نمایید.

تقویم اقتصادی فارکس

از تاریخ: 1402-03-08 تا تاریخ: 1402-03-14

دوشنبه - ۰۸ خرداد

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
تمام روز EUR Pentecost Monday کم
تمام روز EUR فرانسه - Whit Monday کم
تمام روز EUR آلمان - Pentecost Monday کم
تمام روز CHF Pentecost Monday کم
تمام روز GBP Spring Bank Holiday کم
تمام روز USD Memorial Day کم

سه شنبه - ۰۹ خرداد

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
03:15 NZD مجوزهای ساخت و ساز (ماهانه) کم -2.6% 2.0% 7.0%
04:00 JPY نرخ بیکاری متوسط 2.6% 2.8% 2.8%
04:00 JPY نسبت شغل به درخواست شغل کم 1.32 1.32 1.32
06:00 AUD مجوزهای ساخت خصوصی (ماهانه) Prel کم -3.8% 2.6% -2.8%
06:00 AUD مجوزهای ساخت و ساز (ماهانه) Prel متوسط -8.1% 3.2% -0.1%
06:00 AUD مجوزهای ساخت و ساز (سالانه) Prel کم -24.1% -14.3% -17.3%
08:05 JPY 2 ساله حراج اوراق خزانه کم -0.06% -0.04%
11:30 CHF KOF Leading icators متوسط 90.2 96.0 96.4
11:30 CHF تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد 3 ماهه کم 0.3% 0.2% 0.0%
11:30 CHF تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد (سالانه) کم 0.6% 0.9% 0.7%
12:30 EUR M3 افزایش نقدینگی کم 1.9% 2.2% 2.5%
13:30 EUR خدمات Sentiment کم 7.0 10.1 10.5
13:30 EUR احساسات اقتصادی متوسط 96.5 99.1 99.3
13:30 EUR ustrial Sentiment کم -5.2 -3.0 -2.6
13:30 EUR اعتماد مصرف کننده کم -17.4 -17.4 -17.5
17:00 CAD حساب های جاری متوسط -6.17B -11.0B -10.64B
17:30 EUR فرانسه - سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانه کم 3.2% 3.12%
17:30 EUR فرانسه - سررسید 12 ماهه حراج اوراق خزانه کم 3.36% 3.32%
17:30 EUR فرانسه - سررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانه کم 3.27% 3.23%
17:30 USD قیمت مسکن (سالانه) کم 3.6% 2.8% 4.0%
17:30 USD /Case-Shiller Home Price (سالانه) متوسط -1.1% -0.7% 0.4%
17:30 USD /Case-Shiller Home Price (ماهانه) متوسط 1.5% 0.3% 0.2%
17:30 USD قیمت مسکن (ماهانه) کم 0.6% 0.3% 0.5%
18:30 USD CB اعتماد مصرف کننده زیاد 102.3 100.0 101.3
19:00 USD Dallas فدرال رزرو امریکا Manufacturing متوسط -29.1 -25.0 -23.4
20:00 USD سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانه کم 5.3% 5.25%
20:00 USD سررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانه کم 5.29% 5.17%
21:30 USD فدرال رزرو امریکا Barkin Speech متوسط

چهارشنبه - ۱۰ خرداد

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
04:20 JPY خرده فروشی (سالانه) متوسط 5.0% 6.5% 7.2%
04:20 JPY خرده فروشی (ماهانه) کم -1.2% 0.4% 0.6%
04:20 JPY تولیدات صنعتی (ماهانه) Prel متوسط -0.4% 0.9% 1.1%
04:20 JPY تولیدات صنعتی (سالانه) Prel کم -0.3% -1.4% -0.6%
05:30 NZD استرالیا و نیوزلند شاخص اطمینان کسب و کارها متوسط -31.1 -42.0 -43.8
06:00 AUD Construction Work Done 3 ماهه متوسط 1.8% 0.9% -0.4%
06:00 AUD Private Sector Credit (سالانه) کم 6.6% 6.4% 6.8%
06:00 AUD Private Sector Credit (ماهانه) کم 0.6% 0.3% 0.3%
06:00 AUD Housing Credit (ماهانه) متوسط 0.3% 0.2% 0.3%
06:00 AUD شاخص بهای مصرف کننده - CPI متوسط 6.8% 6.4% 6.3%
06:00 CNY چین - NBS Non Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) متوسط 54.5 55.0 56.4
06:00 CNY چین - NBS Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) زیاد 48.8 49.8 49.2
06:00 CNY چین - NBS General شاخص مدیران خرید (PMI) کم 52.9 54.2 54.4
09:30 JPY سفارش های ساخت و ساز (سالانه) کم 16.2% -12.0% -4.1%
09:30 JPY آمار پروژه های مسکونی شروع شده (سالانه) متوسط -11.9% -1.0% -3.2%
09:30 JPY اعتماد مصرف کننده زیاد 36.0 36.0 35.4
10:30 EUR آلمان - قیمت های واردات (ماهانه) کم -1.7% -0.6% -1.1%
10:30 EUR آلمان - آلمان -y Import Price کم -7.0% -6.0% -3.8%
11:00 CHF خرده فروشی (ماهانه) کم -2.0% -0.4% -0.1%
11:00 CHF خرده فروشی (سالانه) متوسط -3.7% -3.2% -1.9%
11:15 EUR فرانسه - تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد (سالانه) نهایی متوسط 0.9% 0.8% 0.5%
11:15 EUR فرانسه - Household Consumption (ماهانه) کم -1.0% 0.5% -1.3%
11:15 EUR فرانسه - شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (ماهانه) کم -5.1% 0.5% 2.0%
11:15 EUR فرانسه - نرخ تورم (ماهانه) Prel متوسط -0.1% 0.4% 0.6%
11:15 EUR فرانسه - نرخ تورم (سالانه) Prel زیاد 5.1% 5.7% 5.9%
11:15 EUR فرانسه - تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد 3 ماهه نهایی متوسط 0.2% 0.2% 0.1%
11:15 EUR فرانسه - شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (سالانه) کم 7.0% 13.4% 12.9%
12:25 EUR آلمان - تعداد افراد بیکار متوسط 2.57M 2.58M 2.57M
12:25 EUR آلمان - تغییر نرخ بیکاری متوسط 9.0k 15.0k 24.0k
12:25 EUR آلمان - نرخ بیکاری متوسط 5.6% 5.6% 5.6%
12:30 CHF احساسات اقتصادی کم -32.2 -28.0 -33.3
12:30 EUR بانک مرکزی اروپا مالی ثبات Review متوسط
15:30 USD نرخ وام مسکن 30-ساله متوسط 6.91% 6.69%
15:30 USD درخواست های وام مسکن کم -3.7% -4.6%
15:30 USD شاخص بازپرداخت وام مسکن کم 412.5 443.0
15:30 USD شاخص بازار وام مسکن کم 197.4 205.0
15:30 USD شاخص خرید کم 154.4 158.3
16:30 EUR آلمان - نرخ تورم (ماهانه) Prel متوسط -0.1% 0.4% 0.4%
16:30 EUR آلمان - نرخ تورم (سالانه) Prel زیاد 6.1% 6.7% 7.2%
17:00 EUR سخنرانی بانک مرکزی اروپا-Lagarg متوسط
17:00 CAD تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد 3 ماهه زیاد 0.8% 0.5% 0.0%
17:00 CAD تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد Annualized متوسط 3.1% 2.1% 0.0%
17:00 CAD تولید ناخالص داخلی (GDP) (ماهانه) متوسط 0.0% -0.1% 0.1%
17:00 CAD تولید ناخالص داخلی (GDP) Implicit Price 3 ماهه کم 0.2% 0.5% -0.7%
17:20 USD فدرال رزرو امریکا Bowman Speech متوسط
17:25 USD Redbook (سالانه) کم 1.2% 1.5%
18:15 USD Chicago شاخص مدیران خرید (PMI) متوسط 40.4 47.3 48.6
18:30 USD JOLTs گزارش استعفا کم 3.79M 3.79M 3.85M
18:30 USD JOLTs موقعیت شغلی جدید زیاد 10.1M 9.2M 9.59M
19:00 USD Dallas فدرال رزرو امریکا خدمات Revenues کم 6.9 6.0 6.9
19:00 USD Dallas فدرال رزرو امریکا خدمات کم -17.3 -15.0 -14.4
20:00 USD 17-Week حراج اوراق خزانه کم 5.33% 5.26%
21:00 USD فدرال رزرو امریکا Harker Speech متوسط
21:05 CAD 2 ساله حراج اوراق قرضه (Bond) کم 4.14% 3.67%
22:00 USD فدرال رزرو امریکا Jefferson Speech متوسط
22:30 USD فدرال رزرو امریکا Beige Book کم

پنجشنبه - ۱۱ خرداد

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
01:00 USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام متوسط 5.2M -6.8M
03:30 AUD Judo Bank Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی متوسط 48.4 48.0 48.0
04:20 JPY سرمایه گذاری خارجی در اوراق قرضه کم 1,028.8B 964.7B
04:20 JPY سرمایه گذاری خارجی در بازار سهام کم 379.2B 867.5B
04:20 JPY Capital Spending (سالانه) کم 11.0% 7.7%
04:31 AUD CoreLogic Dwelling Prices (ماهانه) کم 1.4% 1.2% 0.7%
05:00 JPY جیبون ژاپن Bank Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی متوسط 50.6 50.8 49.5
06:00 AUD Private Capital penditure 3 ماهه کم 2.4% 1.0% 2.2%
06:00 AUD خرده فروشی (ماهانه) نهایی کم 0.0% 0.0% 0.4%
06:15 CNY چین - Caixin Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) زیاد 50.9 49.6 49.5
08:05 JPY 10 ساله - حراج اوراق خزانه کم 0.44% 0.43%
10:30 GBP Nationwide Housing Prices (ماهانه) متوسط -0.1% 0.3% 0.5%
10:30 GBP Nationwide Housing Prices (سالانه) متوسط -3.4% -3.2% -2.7%
10:30 CHF تراز تجاری متوسط 2.2B 3.4B 3.1B
10:30 EUR آلمان - خرده فروشی (سالانه) متوسط -4.3% -6.0% -8.6%
10:30 EUR آلمان - خرده فروشی (ماهانه) متوسط 0.8% 1.5% -2.4%
12:00 CHF procure.ch Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) کم 43.2 45.1 45.3
12:20 EUR فرانسه - HCOB Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی متوسط 45.7 46.1 45.6
12:25 EUR آلمان - HCOB Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی متوسط 43.2 42.9 44.5
12:30 EUR HCOB Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) نهایی متوسط 44.8 44.6 45.8
13:00 GBP Net Lending to ividuals (ماهانه) کم 0.2B 1.4B 1.6B
13:00 GBP وام های مسکن اعطا شده متوسط -1.38B 0.2B 0.02B
13:00 GBP وام های مسکن تایید شده متوسط 48.69k 55.1k 52.01k
13:00 GBP بانک انگلستان مصزف کننده Credit متوسط 1.59B 1.6B 1.57B
13:30 EUR نرخ بیکاری زیاد 6.5% 6.5% 6.5%
13:30 EUR نرخ تورم (ماهانه) Flash متوسط 0.0% 0.4% 0.6%
13:30 EUR نرخ تورم (سالانه) Flash زیاد 6.1% 6.5% 7.0%
13:30 EUR Core نرخ تورم (سالانه) Flash متوسط 5.3% 5.4% 5.6%
13:30 EUR فرانسه - 10 ساله - حراج اوراق قرضه کم 2.85% 2.83%
14:00 EUR سخنرانی بانک مرکزی اروپا-Lagarg متوسط
16:00 USD کاهش شغل چلنجر کم 80.09k 92.0k 67.0k
16:00 EUR بانک مرکزی اروپا جلسه سیاست های پولی متوسط
16:45 USD گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی زیاد 278.0k 200.0k 296.0k
17:00 USD Unit Labor Costs متوسط 4.2% 6.3% 3.3%
17:00 USD Nonfarm Productivity 3 ماهه نهایی متوسط -2.1% -2.7% 1.7%
17:00 USD میانگین 4 هفته ای مدعیان بیکاری کم 229.5k 229.75k 231.75k
17:00 USD ادامه شاخص مدعیان بیکاری آمریکا کم 1,795.0k 1,797.0k 1,794.0k
17:00 USD شاخص مدعیان بیکاری آمریکا متوسط 232.0k 234.0k 229.0k
17:15 EUR بانک مرکزی اروپا Enria Speech کم
18:30 USD Manufacturing سفارش های جدید کم 42.6 47.0 45.7
18:30 USD Manufacturing Prices کم 44.2 52.0 53.2
18:30 USD Construction Spending (ماهانه) کم 1.2% 0.2% 0.3%
18:30 USD Manufacturing Employment متوسط 51.4 49.8 50.2
18:30 USD Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) زیاد 46.9 48.0 47.1
19:00 USD گزارش هفتگی ذخایر گاز کم 110.0Bcf 96.0Bcf
19:30 USD گزارش هفتگی ذخایر نفت گرمایشی کم -1.29M 0.48M
19:30 USD تغییرات نفت خام پالایشگاه کم 0.1M 0.08M
19:30 USD تغییرات ذخایر نفت خام EIA متوسط 4.49M -12.46M
19:30 USD تغییرات ذخایر تقطیری EIA کم 0.99M -0.56M
19:30 USD گزارش تغییرات تولیدات گازوئیل کم -0.34M 0.83M
19:30 USD تغییرات واردات نفت خام EIA کم 1.0M -1.25M
19:30 USD تغییر ذخایر گازوئیل متوسط -0.21M -2.05M
19:30 USD تغییرات ذخایر نفت خام کوشینگ EIA کم 1.63M 1.76M
19:30 USD گزارش تغییرات تولیدات سوخت تقطیری کم 0.17M 0.02M
20:00 USD 8 هفته ای حراج اوراق خزانه کم 5.22% 5.35%
20:00 USD 4 هفته ای حراج اوراق خزانه کم 5.13% 5.75%
20:30 USD 15 ساله نرخ وام مسکن کم 6.18% 5.97%
20:30 USD نرخ وام مسکن 30-ساله کم 6.79% 6.57%
21:30 USD فدرال رزرو امریکا Harker Speech متوسط

جمعه - ۱۲ خرداد

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
06:00 AUD وام های خانه (ماهانه) متوسط -3.8% 3.6% 5.5%
06:00 AUD وام سرمایه گذاری خانه متوسط -0.9% 2.2% 3.7%
08:05 JPY سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانه کم -0.17% -0.18%
11:15 EUR فرانسه - تولیدات صنعتی (ماهانه) متوسط 0.8% 0.5% -1.1%
17:00 USD حقوق و دستمزد تولیدی کم -2.0k 3.0k 11.0k
17:00 USD گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی Private کم 283.0k 170.0k 230.0k
17:00 USD نرخ بیکاری زیاد 3.7% 3.5% 3.4%
17:00 USD گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی زیاد 339.0k 180.0k 253.0k
17:00 USD نرخ مشارکت نیروی کار متوسط 62.6% 62.5% 62.6%
17:00 USD حقوق و دستمزد دولتی کم 56.0k 10.0k 23.0k
17:00 USD Average Weekly Hours کم 34.3 34.4 34.4
17:00 USD متوسط تغییرات درآمد ساعتی (ماهانه) زیاد 0.3% 0.4% 0.5%
17:00 USD متوسط تغییرات درآمد ساعتی (سالانه) متوسط 4.3% 4.4% 4.4%
18:10 USD کل فروش خودرو کم 15.05M 15.91M
21:30 USD Baker Hughes گزارش تعداد دکل های نفتی کم 555.0 570.0
21:30 USD Baker Hughes گزارش تعداد کل دکل ها کم 696.0 711.0

AD HY12435

اخبار مربوط به تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس موجود در این صفحه به زبان فارسی میباشد و کاملاً قابل تنظیم است و به شما کمک می کند تا داده های دقیق مورد علاقه خود را پیگیری نمایید. مناطق زمانی و ارزهای مورد علاقه خاص را انتخاب کنید و فیلترهایی را برای اصلاح نتایج و متناسب با استراتژی خود اعمال کنید. از این ابزار برای تحلیل فاندامنتال فارکس میتوان استفاده نمود.

همچنین میتوانید اطلاعات مناسبی در مورد هر کدام از رویدادهای مهم تقویم اقتصادی فارکس را در زیر دریافت نمایید.

نکات استفاده از این تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس تقویمی است که در آن زمان وقوع رویدادهای اقتصادی با جزئیات آورده شده است. در این تقویم اقتصادی میتوانید رویدادهای مربوط به فارکس را دنبال کنید از پیش بینی ها مطلع شوید و بصورت عددی و متنی گزارش های مربوط به عوامل اقتصادی را بررسی کنید. در این تقویم می توانید مواردی از جمله :

خبرهای مهم و غیر مهم مرتبط به ارزها را دنبال کنید.

به ساعت ایران از زمان روی دادن یک واقعه مطلع شوید.

ساعت های کاری و تعطیلات بازار هر کشور را رصد کنید.

از اطلاعات تاریخی گزارش ها مطلع شوید.

میزان اثر یک رویداد برروی بازار را شناسایی کنید.

تقویم اقتصادی فارکس سایت تجارت آفرین
تقویم اقتصادی فارکس سایت تجارت آفرین

نظر کارشناسان درباره یک رویداد را متوجه شوید.

اخبار مربوط به یک رویداد را قبل از وقوع آن بخوانید.

داده ها را بصورت گرافیکی برای تحلیل بیشتر دریافت کنید.

کاربرد تقویم اقتصادی فارکس در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تولید ناخالص داخلی یا GDP کل ارزش کالاها و خدمات تمام شده تولید شده در یک کشور در یک دوره معین است. تولید ناخالص داخلی یک شاخص پیچیده است که وضعیت کلی اقتصاد و پویایی توسعه آن را مشخص می کند. از شاخص تولید ناخالص داخلی برای مقایسه میزان توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف استفاده می شود.

GDP در تقویم اقتصادی فارکس

بسته به روش محاسبه، GDP به انواع زیر تقسیم می شود:

تولید ناخالص داخلی اسمی (کالاها و خدمات بر اساس قیمت های دوره مشاهده فعلی ثبت می شوند).
تولید ناخالص داخلی واقعی (قیمت کالاها و خدمات در یک سطح ثابت است، به استثنای تأثیر تورم بر تولید ناخالص داخلی).

تولید ناخالص داخلی، سرانه جمعیت پویایی تولید ناخالص داخلی وضعیت فعلی اقتصاد، چشم انداز آن، و نیاز به تحریک یا مهار توسط تنظیم کننده های مالی را ارزیابی می کند.

به عنوان یک شاخص کلی توسعه اقتصادی، GDP شاخص کلیدی است که توسط مقامات دولتی، شرکت ها و سرمایه گذاران در تصمیم گیری و پیش بینی استراتژیک استفاده می شود. این شاخص از مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی فارکس بشمار میرود.

شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI یکی از شاخص های قیمتی است که میانگین تغییر قیمت کالاها و خدمات را برای دوره معینی از اقتصاد کشور نشان می دهد. در واقع به طور سنتی CPI میزان تورم مصرف کننده را نشان می دهد.

بنابراین، نرخ و پویایی تورم مصرف کننده، نشانگر اصلی است که بر اساس آن بانک های مرکزی، تصمیم به کاهش یا تشدید سیاست پولی می گیرند. به عنوان مثال، یک بانک مرکزی، اقداماتی را با هدف افزایش ارزش پول ملی انجام می دهد تا از گسترش روند تورم جلوگیری کند. این اقدامات شامل افزایش نرخ بهره بانک مرکزی و سایر اقدامات با هدف انقباض پولی است.

زیرشاخه‌های متعددی از شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده (CPI) وجود دارند که از عوامل فصلی، هزینه‌های سوخت و سایر اجزا «تصفیه و استخراج» می‌شوند. اما همه شاخص های قیمت مصرف کننده منتشر شده برای هر کشور تأثیر یکسانی بر بازار مالی ندارند. این شاخص ها باید بر اساس درجه اهمیت تفکیک شوند.

شاخص مدیران خرید یا PMI یک شاخص ترکیبی است که بر اساس پنج شاخص اصلی است:

سفارشات جدید
سطوح موجودی
تولید
تحویل تامین کننده
محیط اشتغال

به نقل از Babypips هر شاخص وزن متفاوتی دارد و داده ها برای عوامل فصلی تنظیم می شوند.

انجمن مدیران خرید از بیش از 300 مدیر خرید در سراسر کشور که نماینده 20 صنعت مختلف هستند، نظرسنجی می کند.

شاخص PMI بیش از 50 نشان می دهد که تولید در حال گسترش است، در حالی که هر چیزی کمتر از 50 بدان معنی است که صنعت در حال انقباض است.

یکی دیگر از رویدادهای مهم در تقویم اقتصادی فارکس داده های مرتبط با نرخ بیکاری یا Unemployment Rate است.

نرخ بیکاری یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد کشور است. این شاخص بیان کننده نسبت تعداد بیکاران به کل نیروی کار در یک تاریخ معین است. در عین حال، بیکاری یک شاخص متاخر است، یعنی پس از تغییرات در شرایط اقتصادی تغییر می کند. مشکل اصلی جمع آوری آمار در مورد بیکاران و شاغلان است.

تعیین دقیق تعداد واقعی شاغلان و بیکاران بسیار دشوار است. بنابراین، افرادی که از جستجوی شغل خودداری کرده اند، جزو نیروی بیکار محسوب نمی شوند. و تعداد بیکاران شامل کارمندان پاره وقت نمی‌شود که می‌خواهند به تمام وقت تغییر مکان دهند، اگرچه به دلایلی قادر به انجام آن نیستند.

نرخ بیکاری برای تعیین سطح فعلی توسعه اقتصادی و همچنین پیش بینی آینده آن بسیار مهم است. نرخ بیکاری بسیار بالا منجر به رشد پایین تولید ناخالص داخلی و تنش اجتماعی می شود.

درخواست های اولیه برای مزایای بیکاری یا Initial Jobless Claim نشان دهنده تعداد افرادی است که برای اولین بار برای مزایای بیکاری درخواست داده اند. نرخ بیکاری در کشور بر اساس این شاخص و سایر شاخص های اشتغال و بیکاری محاسبه می شود.

خرده فروشی یا Retail Sales، حجمی از فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی برای یک دوره معین است. خرده فروشی به همراه تولید ناخالص داخلی، تورم و نرخ بیکاری در فهرست مهم ترین شاخص های کلان اقتصادی گنجانده شده است.

نقش مهم خرده فروشی این است که یک شاخص پیشرو است، به این معنی که پویایی آن به عنوان پایه ای برای پیش بینی تغییرات آتی در کل وضعیت اقتصاد عمل می کند. خرده فروشی شامل همه انواع معاملات می شود: از طریق تماس های شخصی، شبکه های تجاری، اینترنت، پست و غیره. اغلب خرده فروشی برای کالاهای بادوام (کمتر از 3 سال) و کالاهای بادوام (بیش از 3 سال) به طور جداگانه محاسبه می شود.

خرده فروشی اصلی یا Core retail sales نیز به طور جداگانه محاسبه میشود. خرده فروشی اصلی خودروها، سوخت در پمپ بنزین ها، مصالح ساختمانی و خدمات پذیرایی را شامل نمی شود. این دسته بندی های فروش در معرض شدیدترین نوسانات هستند. بنابراین، ممکن است در شاخص کلی خرده فروشی برای درک دقیق تر از وضعیت اقتصادی در نظر گرفته نشوند.

شاخص قیمت Core PCE، قیمت مجموعه ای از کالاهای بادوام مصرفی را با محاسبه تغییرات قیمت کالاها و خدمات وزن شده بر اساس کل هزینه های هر واحد کالا منعکس می کند. این شاخص شامل غذا و انرژی نمی شود. این شاخص هنگام تعیین تورم مهم است.

نرخ بهره یا Interest Rat (Key Rate) – شاخص اصلی ارزش منابع اعتباری در اقتصاد است. نرخ بهره در تقویم اقتصادی فارکس بسیار حائز اهمین است.

نرخ کلیدی نرخی است که بانک های تجاری میتوانند با آن از یکدیگر یا از بانک مرکزی اعتبار بگیرند. به طور کلی در مورد وام های کوتاه مدت یک شبه (اعتبارات یک شبه) صحبت می کند. سطح نرخ بانک مرکزی به طور مستقیم بر همه نرخ‌ها در اقتصاد تأثیر می‌گذارد: هم نرخ اعتبار و هم نرخ سپرده. با تغییر میزان نرخ، بانک مرکزی بسته به اهداف فعلی می‌تواند سیاست‌های پولی را نرم یا سخت‌تر کند. این تغییر سیاست بانک مرکزی به نوبه خود، بر اشتغال، تولید ناخالص داخلی، تورم و بسیاری دیگر از شاخص های کلان اقتصادی تأثیر می گذارد.

زمانیکه تنظیم کننده مالی نرخ کلیدی را کاهش می دهد میگویند سیاست پولی نرم می شود. در چنین شرایطی، منابع اعتباری ارزان‌تر می‌تواند به اقتصاد کمک کند تا از رکود خارج شود. این کمک از طریق بازگرداندن فعالیت تجاری، کاهش بیکاری، افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی صورت میگیرد.

در صورتی که رشد قیمت ها ثبات سیستم مالی را تهدید کند، بانک مرکزی سیاست های پولی را تشدید می کند. افزایش نرخ بهره باعث می شود منابع اعتباری کمتر در دسترس باشد که به کندی اقتصاد و رکود منجر میشود اما بر تورم فشار وارد میکند.

همچنین میتوانید پس از استفاده از تقویم اقتصادی فارکس، برای دریافت قیمت لحظه ای و نمودار تحلیل تکنیکال روزانه هر کدام از جفت ارزها و دارایی های زیر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید تا قیمت زنده و چارت و نمودار تحلیل تکنیکال آنها را مشاهده نمایید.


جفت ارزهای اصلی فارکس – Major Pairs


جفت ارزهای فرعی فارکس – Minor Pairs


برخی از جفت ارزهای نامتعارف فارکس – Exotic Pairs


دیگر دارایی ها


برای معامله در بازار فارکس میتوانید از بروکرهای مورد اعتماد ما در ایران استفاده نمایید

AF 1
AF 2
robo logo

تقویم اقتصادی فارکس