تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس برای بررسی رویدادهای اقتصادی و مالی کلیدی جهان استفاده نمایید. اطلاعات موجود در این تقویم اقتصادی فارکس سایت تجارت آفرین بصورت فارسی و زنده میباشد و شما میتوانید تمام وقایع مهم اقتصادی بازار فارکس در هفته جاری و دیگر تاریخ ها را در اینجا مشاهده نمایید.

تقویم اقتصادی فارکس

از تاریخ: 1401-11-17 تا تاریخ: 1401-11-23

دوشنبه - ۱۷ بهمن

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
تمام روز NZD Waitangi Day کم
03:30 AUD استرالیا - سنجش تورم (ماهانه) کم 0.9% 0.3% 0.2%
04:00 AUD خرده فروشی (ماهانه) نهایی کم -3.9% -3.9% 1.4%
10:30 EUR آلمان - سفارش های کارخانه (ماهانه) متوسط 3.2% 1.9% -5.3%
12:00 EUR شاخص ساخت و ساز جهانی شاخص مدیران خرید (PMI) کم 46.1 43.1 42.6
12:00 EUR فرانسه - شاخص ساخت و ساز جهانی شاخص مدیران خرید (PMI) کم 48.4 44.5 41.0
12:00 EUR آلمان - شاخص ساخت و ساز جهانی شاخص مدیران خرید (PMI) متوسط 43.3 43.0 41.7
12:00 EUR آلمان - ثبت نام خودروهای جدید (سالانه) کم -2.6% 22.0% 31.4%
12:10 GBP بانک انگلستان L Mann Speech متوسط
12:30 GBP فروش خودروهای جدید (سالانه) کم 14.7% 16.0% 18.3%
13:00 GBP ساختمانی شاخص مدیران خرید (PMI) متوسط 48.4 46.5 48.8
13:30 EUR فرانسه - خرده فروشی (سالانه) کم -0.5% -4.8% -0.6%
13:30 EUR خرده فروشی (ماهانه) کم -2.7% -2.3% 0.8%
13:30 EUR فرانسه - خرده فروشی (ماهانه) کم -1.0% 0.5% -1.0%
13:30 EUR خرده فروشی (سالانه) متوسط -2.8% -2.6% -2.8%
14:00 EUR آلمان - سررسید 3 ماهه Bubill Auction کم 2.44% 2.14%
17:30 EUR فرانسه - سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانه کم 2.49% 2.33%
17:30 EUR فرانسه - سررسید 12 ماهه حراج اوراق خزانه کم 2.77% 2.88%
17:30 EUR فرانسه - سررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانه کم 2.57% 2.58%
18:30 CAD شاخص مدیران خرید (PMI) زیاد 60.1 40.0 33.4
20:00 USD سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانه کم 4.59% 4.6%
20:00 USD سررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانه کم 4.76% 4.68%
21:30 EUR سخنرانی بانک مرکزی اروپا-Lagarg متوسط

سه شنبه - ۱۸ بهمن

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
01:00 AUD Ai Group خدمات متوسط 47.8 45.6
03:00 JPY مخارج خانوار (ماهانه) کم -2.1% 0.1% -0.9%
03:00 JPY مخارج خانوار (سالانه) کم -1.3% -0.1% -1.2%
03:00 JPY میانگین درآمدهای نقدی (سالانه) کم 4.8% 1.0% 0.5%
03:00 JPY تغییرات پرداخت اضافه کاری (سالانه) کم 3.0% 5.2%
03:20 JPY ذخایر ارز خارجی کم 1,250.2B 1,227.6B
03:31 GBP BRC خرده فروشی Monitor (سالانه) متوسط 3.9% 3.9% 6.5%
04:00 AUD واردات (ماهانه) کم 1.0% -1.5%
04:00 AUD صادرات (ماهانه) کم -1.4% -0.4%
04:00 AUD تراز تجاری زیاد 12.24B 11.5B 13.2B
04:00 AUD استرالیا و نیوزلند مشاغل (ماهانه) کم
07:00 AUD RBA تصمیم نرخ بهره زیاد 3.35% 3.35% 3.1%
07:05 JPY 30 ساله حراج اوراق خزانه کم 1.54% 1.65%
08:30 JPY شاخص اقتصادی Prel کم 97.2 98.0 97.4
08:30 JPY شاخص Prel کم 98.9 99.5 99.3
10:15 CHF نرخ بیکاری متوسط 2.2% 2.1% 2.1%
10:30 EUR آلمان - تولیدات صنعتی (ماهانه) متوسط -3.1% -1.4% 0.2%
10:30 GBP شاخص قیمت خانه هالیفاکس متوسط 1.9% 1.8% 2.0%
10:30 GBP شاخص قیمت خانه هالیفاکس (ماهانه) متوسط 0.0% -0.3% -1.5%
11:15 EUR فرانسه - واردات کم 65.93B 63.59B
11:15 EUR فرانسه - صادرات کم 51.0B 51.44B
11:15 EUR فرانسه - حساب های جاری کم -8.5B -1.6B -6.8B
11:15 EUR فرانسه - تراز تجاری متوسط -14.93B -12.4B -13.77B
11:15 EUR فرانسه - بالانس بودجه کم -151.5B -157.0B -159.3B
11:30 EUR بانک مرکزی اروپا Kažimír Speech کم
11:30 EUR بانک مرکزی اروپا Knot Speech کم
11:30 CNY چین - ذخایر ارز خارجی کم 3.18 3.12 3.13
11:30 CHF ذخایر ارز خارجی کم 784.4B 780.0B 784.01B
11:30 EUR فرانسه - ذخایر ارز خارجی کم 228.7B 238.63B
12:30 GBP بانک انگلستان Ramsden Speech کم
13:30 USD شاخص جاری مدیران تدارکات کم 57.6 54.6
13:30 GBP BBA نرخ وام مسکن کم 6.66% 6.6% 6.41%
13:30 GBP 5 ساله حراج اوراق قرضه کم 3.35% 3.67%
13:45 GBP بانک انگلستان Pill Speech کم
14:00 EUR آلمان - 10 ساله - Bund/€i Auction کم 0.19% 0.16%
14:00 EUR آلمان - 30 ساله Bund/€i Auction کم -0.07% -0.17%
17:00 USD تراز تجاری زیاد -67.4B -68.8B -61.5B
17:00 USD واردات متوسط 317.6B 318.2B 313.4B
17:00 USD صادرات متوسط 250.2B 249.4B 251.9B
17:00 CAD تراز تجاری زیاد -0.16B -0.4B -0.04B
17:00 CAD واردات کم 63.13B 64.2B 64.41B
17:00 CAD صادرات کم 62.97B 63.8B 64.37B
17:25 USD Redbook (سالانه) کم 4.3% 4.9%
18:30 NZD شاخص جهانی قیمت لبنیات کم 3.2% -0.1%
18:30 USD IBD/TIPP خوش بینی اقتصادی متوسط 45.1 42.9 42.3
19:00 GBP بانک انگلستان Cunliffe Speech کم
20:30 EUR بانک مرکزی اروپا Schnabel Speech کم
21:10 USD فدرال رزرو امریکا Chair Powell Speech متوسط
21:15 CAD بانک کانادا Gov Macklem Speech متوسط
21:30 USD 3 ساله حراج اوراق کم 4.07% 3.98%
22:30 USD فدرال رزرو امریکا Barr Speech متوسط
23:30 USD تغییر اعتبار مصرف کننده کم 11.56B 23.4B 27.96B

چهارشنبه - ۱۹ بهمن

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
01:00 USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام متوسط -2.18M 6.33M
01:50 AUD Ai Group ustry متوسط -11.6 -10.5
03:20 JPY وام بانکی (سالانه) کم 3.1% 2.6% 2.7%
03:20 JPY حساب های جاری متوسط 33.4B 2,100.0B 1,803.6B
04:00 AUD RBA چارت پک کم
08:30 JPY نظرسنجی جاری Eco Watchers کم 48.5 48.2 47.9
08:30 JPY نظرسنجی آتی Eco Watchers کم 49.3 47.6 47.0
11:15 EUR فرانسه - Private Non Farm Payrolls 3 ماهه Prel کم 0.0% 0.3% 0.6%
14:00 EUR آلمان - 7 ساله حراج اوراق قرضه (Bund) کم 2.34% -0.53%
15:30 USD نرخ وام مسکن 30-ساله متوسط 6.18% 6.19%
15:30 USD درخواست های وام مسکن کم 7.4% -9.0%
15:30 USD شاخص بازپرداخت وام مسکن کم 549.3 466.6
15:30 USD شاخص بازار وام مسکن کم 249.5 232.4
15:30 USD شاخص خرید کم 190.0 184.3
17:45 USD فدرال رزرو امریکا Williams Speech متوسط
18:30 USD فدرال رزرو امریکا Barr Speech متوسط
18:30 USD موجودی عمده فروشی (ماهانه) کم 0.1% 1.0%
19:00 USD تغییرات نفت خام پالایشگاه کم -0.02M
19:00 USD تغییرات ذخایر نفت خام EIA متوسط 4.14M
19:00 USD تغییرات ذخایر تقطیری EIA کم 2.32M
19:00 USD گزارش هفتگی ذخایر نفت گرمایشی کم -0.33M
19:00 USD گزارش تغییرات تولیدات گازوئیل کم 0.61M
19:00 USD تغییرات واردات نفت خام EIA کم 2.59M
19:00 USD تغییر ذخایر گازوئیل متوسط 2.58M
19:00 USD تغییرات ذخایر نفت خام کوشینگ EIA کم 2.32M
19:00 USD گزارش تغییرات تولیدات سوخت تقطیری کم 0.1M
20:00 USD 17-Week حراج اوراق خزانه کم 4.65%
20:30 USD WASDE Report کم
20:30 CAD 2 ساله حراج اوراق قرضه (Bond) کم 3.75%
21:30 USD 10 ساله - حراج اوراق کم 3.58%
22:00 CAD بانک کانادا Summary of Deliberations متوسط
22:15 USD فدرال رزرو امریکا Waller Speech متوسط

پنجشنبه - ۲۰ بهمن

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
03:20 JPY سرمایه گذاری خارجی در اوراق قرضه کم -715.4B
03:20 JPY سرمایه گذاری خارجی در بازار سهام کم 379.5B
03:31 GBP RICS تراز قیمت مسکن کم -50.0% -42.0%
04:00 AUD مجوزهای ساخت و ساز (ماهانه) نهایی کم 18.5% -9.0%
04:00 AUD مجوزهای ساخت خصوصی (ماهانه) نهایی کم -2.3% -2.5%
04:00 AUD مجوزهای ساخت و ساز (سالانه) نهایی کم -3.8% -15.1%
07:05 JPY سررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانه کم -0.1%
09:30 JPY سفارشات ماشین ابزار (سالانه) کم 0.5% 1.0%
10:30 EUR آلمان - نرخ تورم (سالانه) Prel زیاد 9.1% 8.6%
10:30 EUR آلمان - Harmonised نرخ تورم (سالانه) Prel کم 9.9% 9.6%
10:30 EUR آلمان - Harmonised نرخ تورم (ماهانه) Prel کم 1.2% -1.2%
10:30 EUR آلمان - نرخ تورم (ماهانه) Prel متوسط 0.9% -0.8%
17:00 USD میانگین 4 هفته ای مدعیان بیکاری کم 192.0k 191.75k
17:00 USD ادامه شاخص مدعیان بیکاری آمریکا کم 1,660.0k 1,655.0k
17:00 USD شاخص مدعیان بیکاری آمریکا متوسط 189.0k 183.0k
19:00 USD گزارش هفتگی ذخایر گاز کم -151.0Bcf
20:00 USD 8 هفته ای حراج اوراق خزانه کم 4.51%
20:00 USD 4 هفته ای حراج اوراق خزانه کم 4.49%
20:30 EUR آلمان - Bundesبانک Nagel Speech کم
21:30 USD 30 ساله حراج اوراق قرضه (Bond) کم 3.59%
21:30 EUR بانک مرکزی اروپا De Guos - Speech کم

جمعه - ۲۱ بهمن

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
تمام روز CNY چین - رشد وام معوق (سالانه) کم 11.2% 11.1%
تمام روز CNY چین - وام های جدید کم 4,150.0B 1,400.0B
تمام روز CNY چین - کل تامین مالی اجتماعی کم 5,100.0B 1,310.0B
تمام روز CNY چین - دو ماه افزایش نقدینگی کم 12.1% 11.8%
01:00 NZD تجاری NZ شاخص مدیران خرید (PMI) متوسط 48.4 47.2
01:15 NZD خرج از کارت الکترونیکی (سالانه) کم 5.1% 4.8%
01:15 NZD کارت الکترونیکی خرده فروشی کم 1.0% -2.5%
03:20 JPY شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (سالانه) کم 10.6% 10.2%
03:20 JPY شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (ماهانه) کم 0.4% 0.5%
04:00 AUD RBA Statement on Monetary Policy متوسط
05:00 CNY چین - شاخص تورم قیمت تولید کننده (PPI) (سالانه) متوسط -1.3% -0.7%
05:00 CNY چین - نرخ تورم (سالانه) متوسط 2.0% 1.8%
05:00 CNY چین - نرخ تورم (ماهانه) متوسط 0.6% 0.0%
07:05 JPY سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانه کم -0.16%
10:30 GBP تراز تجاری کالا Non-EU متوسط -8.1B -4.67B
10:30 GBP تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد (سالانه) Prel زیاد 0.2% 1.9%
10:30 GBP سفارش های ساخت و ساز (سالانه) کم -10.4% 8.5%
10:30 GBP تولید ناخالص داخلی (GDP) سررسید 3 ماهه Avg متوسط 0.1% -0.3%
10:30 GBP تولید ناخالص داخلی (GDP) (ماهانه) زیاد -0.1% 0.1%
10:30 GBP تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد 3 ماهه Prel زیاد 0.1% -0.3%
10:30 GBP تراز تجاری کالا متوسط -17.8B -15.62B
10:30 GBP تراز تجاری کم -2.8B -1.8B
10:30 GBP خروجی ساخت و ساز کم 2.9% 4.0%
10:30 GBP محصولات تولید شده (سالانه) زیاد -6.0% -5.9%
10:30 GBP تولیدات صنعتی (سالانه) کم -5.0% -5.1%
10:30 GBP تولیدات صنعتی (ماهانه) متوسط 0.0% -0.2%
10:30 GBP تولید ناخالص داخلی (GDP) (سالانه) کم -0.1% 0.2%
10:30 GBP محصولات تولید شده (ماهانه) زیاد -0.2% -0.5%
13:00 GBP تجاری Investment 3 ماهه Prel متوسط 0.0% -2.5%
13:00 GBP تجاری Investment (سالانه) Prel کم 1.0% 1.3%
16:30 GBP NIESR ردیاب تولید ناخالص داخلی ماهانه کم 0.1% 0.1%
17:00 CAD تغییرات استخدام های تمام وقت متوسط 5.0k 84.5k
17:00 CAD تغییرات استخدام های پاره وقت متوسط 10.0k 19.5k
17:00 CAD نرخ مشارکت نیروی کار متوسط 64.9% 65.0%
17:00 CAD نرخ بیکاری زیاد 5.2% 5.0%
17:00 CAD تغییرات اشتغال متوسط 15.0k 104.0k
17:00 CAD میانگین دستمزد ساعتی (سالانه) کم 4.4% 5.2%
17:15 EUR آلمان - حساب های جاری کم 12.5B 16.9B
17:30 GBP بانک انگلستان Pill Speech کم
18:30 USD میشیگان انتظارات تورمی Prel کم 3.8% 3.9%
18:30 USD میشیگان احساسات مصرف کننده Prel زیاد 65.0 64.9
18:30 USD میشیگان شرایط فعلی Prel کم 68.7 68.4
18:30 USD میشیگان 5 ساله انتظارات تورمی Prel کم 2.8% 2.9%
18:30 USD میشیگان انتظارات مصرف کننده Prel کم 63.0 62.7
19:00 CAD Senior Loan Officer Survey متوسط
21:00 USD فدرال رزرو امریکا Waller Speech متوسط
21:30 USD Baker Hughes گزارش تعداد دکل های نفتی کم 599.0
21:30 USD Baker Hughes گزارش Total Rigs Count کم
21:30 USD Baker Hughes گزارش تعداد کل دکل ها کم 759.0
21:30 EUR بانک مرکزی اروپا Schnabel Speech متوسط
22:30 USD بیانیه بودجه ماهانه متوسط -77.0B -85.0B

شنبه - ۲۲ بهمن

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
تمام روز CNY چین - حساب های جاری Prel متوسط 90.0B 144.3B
تمام روز JPY National Foundation Day کم
00:30 USD فدرال رزرو امریکا Harker Speech متوسط

تقویم اقتصادی فارکس موجود در این صفحه به زبان فارسی میباشد و کاملاً قابل تنظیم است و به شما کمک می کند تا داده های دقیق مورد علاقه خود را پیگیری نمایید. مناطق زمانی و ارزهای مورد علاقه خاص را انتخاب کنید و فیلترهایی را برای اصلاح نتایج و متناسب با استراتژی خود اعمال کنید. از این ابزار برای تحلیل فاندامنتال فارکس میتوان استفاده نمود.

همچنین میتوانید اطلاعات مناسبی در مورد هر کدام از رویدادهای مهم تقویم اقتصادی فارکس را در زیر دریافت نمایید.

نکات استفاده از این تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس تقویمی است که در آن زمان وقوع رویدادهای اقتصادی با جزئیات آورده شده است. در این تقویم اقتصادی میتوانید رویدادهای مربوط به فارکس را دنبال کنید از پیش بینی ها مطلع شوید و بصورت عددی و متنی گزارش های مربوط به عوامل اقتصادی را بررسی کنید. در این تقویم می توانید مواردی از جمله :

خبرهای مهم و غیر مهم مرتبط به ارزها را دنبال کنید.

به ساعت ایران از زمان روی دادن یک واقعه مطلع شوید.

ساعت های کاری و تعطیلات بازار هر کشور را رصد کنید.

از اطلاعات تاریخی گزارش ها مطلع شوید.

میزان اثر یک رویداد برروی بازار را شناسایی کنید.

تقویم اقتصادی فارکس سایت تجارت آفرین
تقویم اقتصادی فارکس سایت تجارت آفرین

نظر کارشناسان درباره یک رویداد را متوجه شوید.

اخبار مربوط به یک رویداد را قبل از وقوع آن بخوانید.

داده ها را بصورت گرافیکی برای تحلیل بیشتر دریافت کنید.

کاربرد تقویم اقتصادی فارکس در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تولید ناخالص داخلی یا GDP کل ارزش کالاها و خدمات تمام شده تولید شده در یک کشور در یک دوره معین است. تولید ناخالص داخلی یک شاخص پیچیده است که وضعیت کلی اقتصاد و پویایی توسعه آن را مشخص می کند. از شاخص تولید ناخالص داخلی برای مقایسه میزان توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف استفاده می شود.

GDP در تقویم اقتصادی فارکس

بسته به روش محاسبه، GDP به انواع زیر تقسیم می شود:

تولید ناخالص داخلی اسمی (کالاها و خدمات بر اساس قیمت های دوره مشاهده فعلی ثبت می شوند).
تولید ناخالص داخلی واقعی (قیمت کالاها و خدمات در یک سطح ثابت است، به استثنای تأثیر تورم بر تولید ناخالص داخلی).

تولید ناخالص داخلی، سرانه جمعیت پویایی تولید ناخالص داخلی وضعیت فعلی اقتصاد، چشم انداز آن، و نیاز به تحریک یا مهار توسط تنظیم کننده های مالی را ارزیابی می کند.

به عنوان یک شاخص کلی توسعه اقتصادی، GDP شاخص کلیدی است که توسط مقامات دولتی، شرکت ها و سرمایه گذاران در تصمیم گیری و پیش بینی استراتژیک استفاده می شود. این شاخص از مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی فارکس بشمار میرود.

شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI یکی از شاخص های قیمتی است که میانگین تغییر قیمت کالاها و خدمات را برای دوره معینی از اقتصاد کشور نشان می دهد. در واقع به طور سنتی CPI میزان تورم مصرف کننده را نشان می دهد.

بنابراین، نرخ و پویایی تورم مصرف کننده، نشانگر اصلی است که بر اساس آن بانک های مرکزی، تصمیم به کاهش یا تشدید سیاست پولی می گیرند. به عنوان مثال، یک بانک مرکزی، اقداماتی را با هدف افزایش ارزش پول ملی انجام می دهد تا از گسترش روند تورم جلوگیری کند. این اقدامات شامل افزایش نرخ بهره بانک مرکزی و سایر اقدامات با هدف انقباض پولی است.

زیرشاخه‌های متعددی از شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده (CPI) وجود دارند که از عوامل فصلی، هزینه‌های سوخت و سایر اجزا «تصفیه و استخراج» می‌شوند. اما همه شاخص های قیمت مصرف کننده منتشر شده برای هر کشور تأثیر یکسانی بر بازار مالی ندارند. این شاخص ها باید بر اساس درجه اهمیت تفکیک شوند.

شاخص مدیران خرید یا PMI یک شاخص ترکیبی است که بر اساس پنج شاخص اصلی است:

سفارشات جدید
سطوح موجودی
تولید
تحویل تامین کننده
محیط اشتغال

به نقل از Babypips هر شاخص وزن متفاوتی دارد و داده ها برای عوامل فصلی تنظیم می شوند.

انجمن مدیران خرید از بیش از 300 مدیر خرید در سراسر کشور که نماینده 20 صنعت مختلف هستند، نظرسنجی می کند.

شاخص PMI بیش از 50 نشان می دهد که تولید در حال گسترش است، در حالی که هر چیزی کمتر از 50 بدان معنی است که صنعت در حال انقباض است.

یکی دیگر از رویدادهای مهم در تقویم اقتصادی فارکس داده های مرتبط با نرخ بیکاری یا Unemployment Rate است.

نرخ بیکاری یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد کشور است. این شاخص بیان کننده نسبت تعداد بیکاران به کل نیروی کار در یک تاریخ معین است. در عین حال، بیکاری یک شاخص متاخر است، یعنی پس از تغییرات در شرایط اقتصادی تغییر می کند. مشکل اصلی جمع آوری آمار در مورد بیکاران و شاغلان است.

تعیین دقیق تعداد واقعی شاغلان و بیکاران بسیار دشوار است. بنابراین، افرادی که از جستجوی شغل خودداری کرده اند، جزو نیروی بیکار محسوب نمی شوند. و تعداد بیکاران شامل کارمندان پاره وقت نمی‌شود که می‌خواهند به تمام وقت تغییر مکان دهند، اگرچه به دلایلی قادر به انجام آن نیستند.

نرخ بیکاری برای تعیین سطح فعلی توسعه اقتصادی و همچنین پیش بینی آینده آن بسیار مهم است. نرخ بیکاری بسیار بالا منجر به رشد پایین تولید ناخالص داخلی و تنش اجتماعی می شود.

درخواست های اولیه برای مزایای بیکاری یا Initial Jobless Claim نشان دهنده تعداد افرادی است که برای اولین بار برای مزایای بیکاری درخواست داده اند. نرخ بیکاری در کشور بر اساس این شاخص و سایر شاخص های اشتغال و بیکاری محاسبه می شود.

خرده فروشی یا Retail Sales، حجمی از فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی برای یک دوره معین است. خرده فروشی به همراه تولید ناخالص داخلی، تورم و نرخ بیکاری در فهرست مهم ترین شاخص های کلان اقتصادی گنجانده شده است.

نقش مهم خرده فروشی این است که یک شاخص پیشرو است، به این معنی که پویایی آن به عنوان پایه ای برای پیش بینی تغییرات آتی در کل وضعیت اقتصاد عمل می کند. خرده فروشی شامل همه انواع معاملات می شود: از طریق تماس های شخصی، شبکه های تجاری، اینترنت، پست و غیره. اغلب خرده فروشی برای کالاهای بادوام (کمتر از 3 سال) و کالاهای بادوام (بیش از 3 سال) به طور جداگانه محاسبه می شود.

خرده فروشی اصلی یا Core retail sales نیز به طور جداگانه محاسبه میشود. خرده فروشی اصلی خودروها، سوخت در پمپ بنزین ها، مصالح ساختمانی و خدمات پذیرایی را شامل نمی شود. این دسته بندی های فروش در معرض شدیدترین نوسانات هستند. بنابراین، ممکن است در شاخص کلی خرده فروشی برای درک دقیق تر از وضعیت اقتصادی در نظر گرفته نشوند.

شاخص قیمت Core PCE، قیمت مجموعه ای از کالاهای بادوام مصرفی را با محاسبه تغییرات قیمت کالاها و خدمات وزن شده بر اساس کل هزینه های هر واحد کالا منعکس می کند. این شاخص شامل غذا و انرژی نمی شود. این شاخص هنگام تعیین تورم مهم است.

نرخ بهره یا Interest Rat (Key Rate) – شاخص اصلی ارزش منابع اعتباری در اقتصاد است. نرخ بهره در تقویم اقتصادی فارکس بسیار حائز اهمین است.

نرخ کلیدی نرخی است که بانک های تجاری میتوانند با آن از یکدیگر یا از بانک مرکزی اعتبار بگیرند. به طور کلی در مورد وام های کوتاه مدت یک شبه (اعتبارات یک شبه) صحبت می کند. سطح نرخ بانک مرکزی به طور مستقیم بر همه نرخ‌ها در اقتصاد تأثیر می‌گذارد: هم نرخ اعتبار و هم نرخ سپرده. با تغییر میزان نرخ، بانک مرکزی بسته به اهداف فعلی می‌تواند سیاست‌های پولی را نرم یا سخت‌تر کند. این تغییر سیاست بانک مرکزی به نوبه خود، بر اشتغال، تولید ناخالص داخلی، تورم و بسیاری دیگر از شاخص های کلان اقتصادی تأثیر می گذارد.

زمانیکه تنظیم کننده مالی نرخ کلیدی را کاهش می دهد میگویند سیاست پولی نرم می شود. در چنین شرایطی، منابع اعتباری ارزان‌تر می‌تواند به اقتصاد کمک کند تا از رکود خارج شود. این کمک از طریق بازگرداندن فعالیت تجاری، کاهش بیکاری، افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی صورت میگیرد.

در صورتی که رشد قیمت ها ثبات سیستم مالی را تهدید کند، بانک مرکزی سیاست های پولی را تشدید می کند. افزایش نرخ بهره باعث می شود منابع اعتباری کمتر در دسترس باشد که به کندی اقتصاد و رکود منجر میشود اما بر تورم فشار وارد میکند.

همچنین میتوانید پس از استفاده از تقویم اقتصادی فارکس، برای دریافت قیمت لحظه ای و نمودار تحلیل تکنیکال روزانه هر کدام از جفت ارزها و دارایی های زیر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید تا قیمت زنده و چارت و نمودار تحلیل تکنیکال آنها را مشاهده نمایید.


جفت ارزهای اصلی فارکس – Major Pairs


جفت ارزهای فرعی فارکس – Minor Pairs


برخی از جفت ارزهای نامتعارف فارکس – Exotic Pairs


دیگر دارایی ها


برای معامله در بازار فارکس میتوانید از بروکرهای مورد اعتماد ما در ایران استفاده نمایید

AF 1
AF 2
robo logo

تقویم اقتصادی فارکس