تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس برای بررسی رویدادهای اقتصادی و مالی کلیدی جهان استفاده نمایید. اطلاعات موجود در این تقویم اقتصادی فارکس سایت تجارت آفرین بصورت فارسی و زنده میباشد و شما میتوانید تمام وقایع مهم اقتصادی بازار فارکس در هفته جاری و دیگر تاریخ ها را در اینجا مشاهده نمایید.

تقویم اقتصادی فارکس

از تاریخ: 1401-07-04 تا تاریخ: 1401-07-10

دوشنبه - ۰۴ مهر

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
04:00 JPY جیبون ژاپن Bank Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 51.0 51.7 51.5
04:00 JPY جیبون ژاپن Bank خدمات شاخص مدیران خرید (PMI) Flash متوسط 51.9 49.8 49.5
04:00 JPY جیبون ژاپن Bank مرکب شاخص مدیران خرید (PMI) Flash کم 50.9 49.9 48.9
09:00 JPY BoJ Kuroda Speech متوسط
10:00 JPY BoJ Amamiya Speech متوسط
10:30 EUR بانک مرکزی اروپا De Guos - Speech کم
10:30 EUR آلمان - Bundesبانک Nagel Speech کم
11:00 EUR بانک مرکزی اروپا Panetta Speech کم
11:30 EUR آلمان - Ifo شرایط فعلی کم 94.5 95.2 97.5
11:30 EUR آلمان - Ifo pectations کم 75.2 78.0 80.3
11:30 EUR آلمان - Ifo تجاری Climate زیاد 84.3 85.7 88.5
13:40 EUR سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Balz کم
16:00 CAD عمده فروش Sales (ماهانه) Prel کم 0.8% -0.4% -0.6%
16:00 USD Chicago فدرال رزرو امریکا National Activity متوسط 0.0 0.24 0.27
16:30 EUR سخنرانی بانک مرکزی اروپا-Lagarg متوسط
16:30 EUR فرانسه - سررسید 12 ماهه حراج اوراق خزانه کم 1.86% 1.8%
16:30 EUR فرانسه - سررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانه کم 1.33% 0.89%
16:30 EUR فرانسه - سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانه کم 0.68% 0.69%
17:30 USD فدرال رزرو امریکا Collins Speech متوسط
18:00 USD Dallas فدرال رزرو امریکا Manufacturing متوسط -17.2 -5.0 -12.9
19:00 USD سررسید 6 ماهه حراج اوراق خزانه کم 3.85% 3.78%
19:00 USD سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانه کم 3.27% 3.27%
19:30 CAD 5 ساله حراج اوراق قرضه (Bond) کم 3.31% 3.13%
19:30 GBP بانک انگلستان Tenreyro - Speech متوسط
19:30 USD فدرال رزرو امریکا Bostic Speech متوسط
20:30 USD 2 ساله حراج اوراق کم 4.29% 3.31%
20:30 EUR آلمان - Bundesبانک Beermann Speech کم
20:30 EUR آلمان - Bundesبانک Nagel Speech کم
23:30 USD فدرال رزرو امریکا Mester Speech متوسط

سه شنبه - ۰۵ مهر

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
05:00 CNY چین - ustrial Profits (YTD) (سالانه) کم -2.1% -3.0% -1.1%
05:00 CNY چین - ustrial Profits (سالانه) کم 1.3% 0.8%
07:05 JPY 40-Year حراج اوراق خزانه کم 1.52% 1.35%
11:30 EUR M3 افزایش نقدینگی کم 6.1% 5.6% 5.5%
11:30 EUR وام به خانوارها (سالانه) کم 4.5% 4.6% 4.5%
11:30 EUR وام به شرکت ها (سالانه) کم 8.7% 7.8% 7.7%
13:00 EUR حراج اوراق 5 ساله آلمان کم 2.08% 0.71%
13:30 EUR فرانسه - مطالبات مقرری بیکاری متوسط -1.0k 36.0k 20.3k
13:30 EUR فرانسه - مجموع افراد جویای کار کم 2,966.0k 3,003.0k 2,967.0k
13:45 USD فدرال رزرو امریکا Evans Speech متوسط
14:30 GBP بانک انگلستان Pill Speech زیاد
15:00 EUR سخنرانی بانک مرکزی اروپا-Lagarg متوسط
15:00 USD فدرال رزرو امریکا Powell Speech متوسط
16:00 USD سفارش کالاهای بادوام Defense (ماهانه) کم -0.9% 0.3% 1.2%
16:00 USD سفارش کالاهای بادوام Core متوسط 0.2% 0.1% 0.3%
16:00 USD سفارش کالاهای بادوام زیاد -0.2% -0.9% 0.0%
16:00 USD Non Defense Goods Orders Air کم 1.3% 0.2% 0.4%
16:25 USD Redbook (سالانه) کم 11.0% 10.5%
16:30 USD /Case-Shiller Home Price (سالانه) متوسط 16.1% 16.0% 18.6%
16:30 USD /Case-Shiller Home Price (ماهانه) کم -0.8% 0.2% 0.4%
16:30 USD قیمت مسکن (سالانه) کم 13.9% 15.0% 16.2%
16:30 USD قیمت مسکن (ماهانه) کم -0.6% 0.1% 0.1%
16:30 USD قیمت مسکن کم 395.2 399.0 398.0
16:30 EUR بانک مرکزی اروپا De Guos - Speech کم
17:25 USD فدرال رزرو امریکا Bullard Speech متوسط
17:30 USD شاخص فروش خانه های جدید (ماهانه) کم 28.8% -0.5% -12.6%
17:30 USD شاخص فروش خانه های جدید زیاد 0.69M 0.49M 0.51M
17:30 USD Richmond فدرال رزرو امریکا Manufacturing کم 0.0 -3.0 -8.0
17:30 USD CB اعتماد مصرف کننده زیاد 108.0 104.3 103.2
17:30 USD Richmond فدرال رزرو امریکا Manufacturing Shipments کم 14.0 -2.0 -8.0
17:30 USD Richmond فدرال رزرو امریکا خدمات کم 0.0 -5.0 -12.0
18:00 USD Dallas فدرال رزرو امریکا خدمات کم -5.4 -1.0 -5.7
18:00 USD Dallas فدرال رزرو امریکا خدمات Revenues کم 5.9 4.0 7.2
20:30 USD 5 ساله حراج اوراق کم 4.23% 3.23%

چهارشنبه - ۰۶ مهر

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
00:00 USD گزارش هفتگی ذخایر نفت خام متوسط 4.15M 1.04M
03:20 JPY صورتجلسه سیاست پولی بانک ژاپن متوسط
04:05 USD فدرال رزرو امریکا Daly Speech متوسط
05:00 AUD خرده فروشی (ماهانه) Prel متوسط 0.6% 0.2% 1.3%
08:30 JPY Coincident نهایی کم 100.1 100.6 98.6
08:30 JPY Leading icators کم 98.9 99.6 100.3
09:30 EUR آلمان - GfK اعتماد مصرف کننده زیاد -42.5 -37.8 -36.5
10:15 EUR فرانسه - اعتماد مصرف کننده کم 79.0 80.0 82.0
10:45 EUR سخنرانی بانک مرکزی اروپا-Lagarg متوسط
11:30 CHF احساسات اقتصادی کم -69.2 -50.0 -56.3
11:45 GBP بانک انگلستان Cunliffe Speech کم
14:30 USD نرخ وام مسکن 30-ساله کم 6.52% 6.25%
14:30 USD شاخص بازار وام مسکن کم 254.8 264.7
14:30 USD شاخص بازپرداخت وام مسکن کم 524.1 588.1
14:30 USD شاخص خرید کم 199.3 200.1
14:30 USD درخواست های وام مسکن کم -3.7% 3.8%
16:00 USD تراز تجاری کالا Adv متوسط -87.3B -85.0B -89.06B
16:00 USD موجودی عمده فروشی (ماهانه) Adv متوسط 1.3% 0.3% 0.6%
16:00 USD موجودی های خرده فروشی خودرو (ماهانه) Adv متوسط 0.6% 0.1% 0.4%
16:05 USD فدرال رزرو امریکا Bostic Speech متوسط
17:30 USD شاخص خانه های در معرض فروش (ماهانه) متوسط -2.0% -0.5% -1.0%
17:30 USD شاخص خانه های در معرض فروش (سالانه) متوسط -24.2% -23.0% -19.9%
17:40 USD فدرال رزرو امریکا Bullard Speech متوسط
17:45 USD فدرال رزرو امریکا Chair Powell Speech متوسط
18:00 USD گزارش تغییرات تولیدات سوخت تقطیری کم -0.28M 0.22M
18:00 USD تغییرات واردات نفت خام EIA کم -1.6M 1.13M
18:00 USD تغییرات ذخایر نفت خام EIA متوسط -0.22M 1.14M
18:00 USD تغییرات ذخایر نفت خام کوشینگ EIA کم 0.69M 0.34M
18:00 USD تغییرات ذخایر تقطیری EIA کم -2.89M 1.23M
18:00 USD گزارش تغییرات تولیدات گازوئیل کم 0.17M 0.01M
18:00 USD گزارش هفتگی ذخایر نفت گرمایشی کم 0.42M 0.45M
18:00 USD تغییرات نفت خام پالایشگاه کم -0.6M 0.33M
18:00 USD تغییر ذخایر گازوئیل متوسط -2.42M 1.57M
18:30 EUR بانک مرکزی اروپا Elderson Speech کم
18:30 USD فدرال رزرو امریکا Bowman Speech متوسط
19:00 USD حراج اوراق 2 ساله FRN کم 0.09% 0.09%
19:30 CAD 30 ساله حراج اوراق قرضه (Bond) کم 2.99% 2.77%
20:30 USD 7 ساله حراج اوراق کم 3.9% 3.13%
21:30 GBP بانک انگلستان Dhingra Speech متوسط
21:30 USD فدرال رزرو امریکا Evans Speech متوسط

پنجشنبه - ۰۷ مهر

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
02:31 GBP تولید خودرو (سالانه) کم 34.0% 7.1% 8.6%
03:20 JPY سرمایه گذاری خارجی در اوراق قرضه کم -1,206.1B -140.7B
03:20 JPY سرمایه گذاری خارجی در بازار سهام کم -310.6B -609.7B
03:20 JPY سرمایه گذاری خارجی در اوراق قرضه کم -1,102.5B -1,206.1B
03:20 JPY سرمایه گذاری خارجی در بازار سهام کم -1,178.9B -310.6B
03:30 NZD استرالیا و نیوزلند شاخص اطمینان کسب و کارها متوسط -36.7 -42.0 -47.8
07:00 JPY 2 ساله حراج اوراق خزانه کم -0.05% -0.08%
10:30 EUR بانک مرکزی اروپا Panetta Speech کم
11:30 EUR بانک مرکزی اروپا De Guos - Speech کم
11:40 CNY چین - حساب های جاری نهایی کم 77.5B 80.2B 88.9B
11:45 EUR بانک مرکزی اروپا Elderson Speech کم
12:30 EUR احساسات اقتصادی متوسط 93.7 95.4 97.6
12:30 EUR ustrial Sentiment کم -0.4 -1.2 1.2
12:30 EUR خدمات Sentiment کم 4.9 7.0 8.7
12:30 EUR اعتماد مصرف کننده کم -28.8 -28.8 -25.0
12:30 EUR مصزف کننده انتظارات تورمی کم 41.3 36.3 36.8
12:30 EUR Selling Price pectations کم 50.3 41.9 43.7
14:15 EUR بانک مرکزی اروپا McCaul Speech کم
14:30 CAD CFIB تجاری Barometer کم 52.5 52.0 53.5
15:00 GBP بانک انگلستان Ramsden Speech کم
15:30 EUR آلمان - نرخ تورم (سالانه) Prel زیاد 10.0% 8.9% 7.9%
15:30 EUR آلمان - نرخ تورم (ماهانه) Prel متوسط 1.9% 0.9% 0.3%
15:30 EUR آلمان - Harmonised نرخ تورم (سالانه) Prel کم 10.9% 9.7% 8.8%
15:30 EUR آلمان - Harmonised نرخ تورم (ماهانه) Prel کم 2.2% 1.1% 0.4%
16:00 USD تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد 3 ماهه نهایی متوسط -0.6% -0.6% -1.6%
16:00 USD ادامه شاخص مدعیان بیکاری آمریکا کم 1,347.0k 1,385.0k 1,379.0k
16:00 USD میانگین 4 هفته ای مدعیان بیکاری کم 207.0k 218.0k 216.75k
16:00 USD شاخص مدعیان بیکاری آمریکا متوسط 193.0k 216.0k 213.0k
16:00 USD PCE Prices 3 ماهه نهایی کم 7.3% 7.1% 7.1%
16:00 USD شاخص خالص PCEs 3 ماهه نهایی کم 4.7% 4.4% 5.2%
16:00 USD Corporate Profits 3 ماهه نهایی کم 6.2% 9.1% -4.9%
16:00 USD تولید ناخالص داخلی (GDP) Price 3 ماهه نهایی متوسط 9.1% 9.0% 8.3%
16:00 USD Real مصزف کننده Spending 3 ماهه نهایی کم 2.0% 1.5% 1.8%
16:00 USD تولید ناخالص داخلی (GDP) Sales 3 ماهه نهایی کم 1.3% 1.3% -1.2%
16:00 CAD تولید ناخالص داخلی (GDP) (ماهانه) Prel متوسط 0.0% -0.3% 0.1%
16:00 CAD تولید ناخالص داخلی (GDP) (ماهانه) متوسط 0.1% -0.1% 0.1%
16:00 CAD Average Weekly Earnings (سالانه) کم 2.9% 3.3% 3.5%
17:00 USD فدرال رزرو امریکا Bullard Speech متوسط
18:00 USD گزارش هفتگی ذخایر گاز کم 103.0Bcf 103.0Bcf
19:00 USD 8 هفته ای حراج اوراق خزانه کم 3.07% 2.99%
19:00 USD 4 هفته ای حراج اوراق خزانه کم 2.66% 2.66%
20:30 USD فدرال رزرو امریکا Lane Speech متوسط
20:30 USD فدرال رزرو امریکا Mester Speech متوسط
20:30 EUR بانک مرکزی اروپا Lane Speech متوسط

جمعه - ۰۸ مهر

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
00:15 USD فدرال رزرو امریکا Daly Speech متوسط
00:30 NZD استرالیا و نیوزلند Roy Morgan اعتماد مصرف کننده کم 85.4 86.0 85.4
01:15 NZD مجوزهای ساخت و ساز (ماهانه) کم -1.6% -2.3% 5.0%
03:00 JPY نرخ بیکاری متوسط 2.6% 2.6%
03:00 JPY نسبت شغل به درخواست شغل کم 1.3 1.29
03:20 JPY خرده فروشی (ماهانه) کم 0.6% 0.8%
03:20 JPY خرده فروشی (سالانه) متوسط 2.7% 2.4%
03:20 JPY تولیدات صنعتی (ماهانه) Prel متوسط 0.3% 1.0%
03:20 JPY تولیدات صنعتی (سالانه) Prel کم -0.9% -1.8%
05:00 CNY چین - NBS General شاخص مدیران خرید (PMI) کم 52.0 51.7
05:00 CNY چین - NBS Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) زیاد 49.8 49.4
05:00 CNY چین - NBS Non Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) متوسط 52.8 52.6
05:00 AUD Private Sector Credit (سالانه) کم 9.0% 9.1%
05:00 AUD Private Sector Credit (ماهانه) کم 0.5% 0.7%
05:15 CNY چین - Caixin Manufacturing شاخص مدیران خرید (PMI) زیاد 49.8 49.5
07:05 JPY سررسید 3 ماهه حراج اوراق خزانه کم -0.19%
08:30 JPY اعتماد مصرف کننده زیاد 34.0 32.5
08:30 JPY سفارش های ساخت و ساز (سالانه) کم 1.1% 2.8%
08:30 JPY آمار پروژه های مسکونی شروع شده (سالانه) متوسط -4.0% -5.4%
09:30 GBP تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد 3 ماهه نهایی متوسط -0.1% 0.8%
09:30 GBP تجاری Investment 3 ماهه نهایی کم 3.8% -0.6%
09:30 GBP تجاری Investment (سالانه) نهایی کم 5.0% 3.8%
09:30 GBP تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد (سالانه) نهایی متوسط 2.9% 8.7%
09:30 EUR آلمان - عمده فروش Price کم 2.9% 2.9%
09:30 GBP حساب های جاری متوسط -50.3B -51.7B
09:30 EUR آلمان - قیمت های واردات (ماهانه) کم 1.9% 1.4%
09:30 EUR آلمان - آلمان -y Import Price کم 29.6% 28.9%
09:30 EUR آلمان - خرده فروشی (ماهانه) متوسط -1.6% 1.9%
09:30 EUR آلمان - خرده فروشی (سالانه) متوسط -5.2% -2.6%
10:00 CHF خرده فروشی (ماهانه) کم 0.6% -0.5%
10:00 CHF خرده فروشی (سالانه) متوسط 2.0% 2.6%
10:15 EUR فرانسه - Household Consumption (ماهانه) کم -0.3% -0.8%
10:15 EUR فرانسه - شاخص بهای موارد اولیه تولید کننده PPI (ماهانه) کم 0.6% 1.6%
10:15 EUR فرانسه - نرخ تورم (ماهانه) Prel متوسط 0.6% 0.5%
10:15 EUR فرانسه - Harmonised نرخ تورم (سالانه) Prel کم 6.8% 6.6%
10:15 EUR فرانسه - Harmonised نرخ تورم (ماهانه) Prel کم 0.0% 0.5%
10:15 EUR فرانسه - نرخ تورم (سالانه) Prel زیاد 6.1% 5.9%
10:15 EUR فرانسه - شاخص بهای موارد اولیه تولید کننده PPI (سالانه) کم 26.7% 27.2%
10:30 CHF KOF Leading icators متوسط 82.9 86.5
11:25 EUR آلمان - تعداد افراد بیکار متوسط 2.52M 2.5M
11:25 EUR آلمان - تغییر نرخ بیکاری متوسط 22.0k 28.0k
11:25 EUR آلمان - نرخ بیکاری متوسط 5.6% 5.5%
12:00 GBP وام های مسکن تایید شده متوسط 62.6k 63.77k
12:00 GBP وام های مسکن اعطا شده متوسط 4.7B 5.05B
12:00 GBP بانک انگلستان مصزف کننده Credit متوسط 1.1B 1.43B
12:00 GBP Net Lending to ividuals (ماهانه) کم 6.1B 6.5B
12:30 EUR Core نرخ تورم (سالانه) Flash متوسط 4.5% 4.3%
12:30 EUR نرخ تورم (سالانه) Flash زیاد 9.7% 9.1%
12:30 EUR نرخ بیکاری زیاد 6.7% 6.6%
12:30 EUR نرخ تورم (ماهانه) Flash متوسط 1.0% 0.6%
12:30 EUR شاخص بهای مصرف کننده - CPI Flash کم 119.0 117.85
14:30 EUR بانک مرکزی اروپا Elderson Speech کم
16:00 USD شاخص خالص PCE (سالانه) کم 4.7% 4.6%
16:00 USD شاخص خالص PCE (ماهانه) کم 0.4% 0.1%
16:00 USD PCE Price (ماهانه) متوسط 0.1% -0.1%
16:00 USD Core Personal Consumption penditure متوسط 6.2% 6.3%
16:00 USD تغییرات هزینه های شخصی (ماهانه) زیاد 0.2% 0.1%
16:00 USD تغییرات درآمدهای شخصی زیاد 0.2% 0.2%
16:00 USD فدرال رزرو امریکا Barkin Speech متوسط
16:30 USD فدرال رزرو امریکا Williams Speech متوسط
16:30 USD فدرال رزرو امریکا سخنرانی Brainard متوسط
16:30 USD فدرال رزرو امریکا Mester Speech متوسط
16:30 USD فدرال رزرو امریکا سخنرانی Brainard متوسط
17:15 USD Chicago شاخص مدیران خرید (PMI) متوسط 52.0 52.2
17:30 USD UoM احساسات مصرف کننده زیاد 59.5 58.2
17:30 USD میشیگان انتظارات مصرف کننده نهایی کم 59.9 58.0
17:30 USD میشیگان شرایط فعلی نهایی کم 58.9 58.6
17:30 USD میشیگان انتظارات تورمی نهایی کم 4.6% 4.8%
17:30 USD میشیگان 5 ساله انتظارات تورمی نهایی کم 2.8% 2.9%
18:30 USD فدرال رزرو امریکا Bowman Speech متوسط
18:45 EUR آلمان - Bundesبانک Buch Speech کم
19:00 EUR بانک مرکزی اروپا Schnabel Speech متوسط
19:30 USD Quarterly Grain Stocks - Corn کم 4.35B
19:30 USD Quarterly Grain Stocks - Soy کم 0.97B
19:30 USD Quarterly Grain Stocks - Wheat کم 0.66B
20:30 USD Baker Hughes گزارش تعداد کل دکل ها کم 764.0
20:30 USD Baker Hughes گزارش تعداد دکل های نفتی کم 602.0
23:45 USD فدرال رزرو امریکا Williams Speech متوسط

شنبه - ۰۹ مهر

زمان کد کشور تأثیر واقعی پیش بینی قبلی جزئیات
تمام روز CNY چین - National Day کم

تقویم اقتصادی فارکس موجود در این صفحه به زبان فارسی میباشد و کاملاً قابل تنظیم است و به شما کمک می کند تا داده های دقیق مورد علاقه خود را پیگیری نمایید. مناطق زمانی و ارزهای مورد علاقه خاص را انتخاب کنید و فیلترهایی را برای اصلاح نتایج و متناسب با استراتژی خود اعمال کنید. از این ابزار برای تحلیل فاندامنتال فارکس میتوان استفاده نمود.

همچنین میتوانید اطلاعات مناسبی در مورد هر کدام از رویدادهای مهم تقویم اقتصادی فارکس را در زیر دریافت نمایید.

نکات استفاده از این تقویم اقتصادی فارکس

تقویم اقتصادی فارکس تقویمی است که در آن زمان وقوع رویدادهای اقتصادی با جزئیات آورده شده است. در این تقویم اقتصادی میتوانید رویدادهای مربوط به فارکس را دنبال کنید از پیش بینی ها مطلع شوید و بصورت عددی و متنی گزارش های مربوط به عوامل اقتصادی را بررسی کنید. در این تقویم می توانید مواردی از جمله :

خبرهای مهم و غیر مهم مرتبط به ارزها را دنبال کنید.

به ساعت ایران از زمان روی دادن یک واقعه مطلع شوید.

ساعت های کاری و تعطیلات بازار هر کشور را رصد کنید.

از اطلاعات تاریخی گزارش ها مطلع شوید.

میزان اثر یک رویداد برروی بازار را شناسایی کنید.

تقویم اقتصادی فارکس سایت تجارت آفرین
تقویم اقتصادی فارکس سایت تجارت آفرین

نظر کارشناسان درباره یک رویداد را متوجه شوید.

اخبار مربوط به یک رویداد را قبل از وقوع آن بخوانید.

داده ها را بصورت گرافیکی برای تحلیل بیشتر دریافت کنید.

کاربرد تقویم اقتصادی فارکس در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تولید ناخالص داخلی یا GDP کل ارزش کالاها و خدمات تمام شده تولید شده در یک کشور در یک دوره معین است. تولید ناخالص داخلی یک شاخص پیچیده است که وضعیت کلی اقتصاد و پویایی توسعه آن را مشخص می کند. از شاخص تولید ناخالص داخلی برای مقایسه میزان توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف استفاده می شود.

GDP در تقویم اقتصادی فارکس

بسته به روش محاسبه، GDP به انواع زیر تقسیم می شود:

تولید ناخالص داخلی اسمی (کالاها و خدمات بر اساس قیمت های دوره مشاهده فعلی ثبت می شوند).
تولید ناخالص داخلی واقعی (قیمت کالاها و خدمات در یک سطح ثابت است، به استثنای تأثیر تورم بر تولید ناخالص داخلی).

تولید ناخالص داخلی، سرانه جمعیت پویایی تولید ناخالص داخلی وضعیت فعلی اقتصاد، چشم انداز آن، و نیاز به تحریک یا مهار توسط تنظیم کننده های مالی را ارزیابی می کند.

به عنوان یک شاخص کلی توسعه اقتصادی، GDP شاخص کلیدی است که توسط مقامات دولتی، شرکت ها و سرمایه گذاران در تصمیم گیری و پیش بینی استراتژیک استفاده می شود. این شاخص از مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی فارکس بشمار میرود.

شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI یکی از شاخص های قیمتی است که میانگین تغییر قیمت کالاها و خدمات را برای دوره معینی از اقتصاد کشور نشان می دهد. در واقع به طور سنتی CPI میزان تورم مصرف کننده را نشان می دهد.

بنابراین، نرخ و پویایی تورم مصرف کننده، نشانگر اصلی است که بر اساس آن بانک های مرکزی، تصمیم به کاهش یا تشدید سیاست پولی می گیرند. به عنوان مثال، یک بانک مرکزی، اقداماتی را با هدف افزایش ارزش پول ملی انجام می دهد تا از گسترش روند تورم جلوگیری کند. این اقدامات شامل افزایش نرخ بهره بانک مرکزی و سایر اقدامات با هدف انقباض پولی است.

زیرشاخه‌های متعددی از شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده (CPI) وجود دارند که از عوامل فصلی، هزینه‌های سوخت و سایر اجزا «تصفیه و استخراج» می‌شوند. اما همه شاخص های قیمت مصرف کننده منتشر شده برای هر کشور تأثیر یکسانی بر بازار مالی ندارند. این شاخص ها باید بر اساس درجه اهمیت تفکیک شوند.

شاخص مدیران خرید یا PMI یک شاخص ترکیبی است که بر اساس پنج شاخص اصلی است:

سفارشات جدید
سطوح موجودی
تولید
تحویل تامین کننده
محیط اشتغال

به نقل از Babypips هر شاخص وزن متفاوتی دارد و داده ها برای عوامل فصلی تنظیم می شوند.

انجمن مدیران خرید از بیش از 300 مدیر خرید در سراسر کشور که نماینده 20 صنعت مختلف هستند، نظرسنجی می کند.

شاخص PMI بیش از 50 نشان می دهد که تولید در حال گسترش است، در حالی که هر چیزی کمتر از 50 بدان معنی است که صنعت در حال انقباض است.

یکی دیگر از رویدادهای مهم در تقویم اقتصادی فارکس داده های مرتبط با نرخ بیکاری یا Unemployment Rate است.

نرخ بیکاری یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد کشور است. این شاخص بیان کننده نسبت تعداد بیکاران به کل نیروی کار در یک تاریخ معین است. در عین حال، بیکاری یک شاخص متاخر است، یعنی پس از تغییرات در شرایط اقتصادی تغییر می کند. مشکل اصلی جمع آوری آمار در مورد بیکاران و شاغلان است.

تعیین دقیق تعداد واقعی شاغلان و بیکاران بسیار دشوار است. بنابراین، افرادی که از جستجوی شغل خودداری کرده اند، جزو نیروی بیکار محسوب نمی شوند. و تعداد بیکاران شامل کارمندان پاره وقت نمی‌شود که می‌خواهند به تمام وقت تغییر مکان دهند، اگرچه به دلایلی قادر به انجام آن نیستند.

نرخ بیکاری برای تعیین سطح فعلی توسعه اقتصادی و همچنین پیش بینی آینده آن بسیار مهم است. نرخ بیکاری بسیار بالا منجر به رشد پایین تولید ناخالص داخلی و تنش اجتماعی می شود.

درخواست های اولیه برای مزایای بیکاری یا Initial Jobless Claim نشان دهنده تعداد افرادی است که برای اولین بار برای مزایای بیکاری درخواست داده اند. نرخ بیکاری در کشور بر اساس این شاخص و سایر شاخص های اشتغال و بیکاری محاسبه می شود.

خرده فروشی یا Retail Sales، حجمی از فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی برای یک دوره معین است. خرده فروشی به همراه تولید ناخالص داخلی، تورم و نرخ بیکاری در فهرست مهم ترین شاخص های کلان اقتصادی گنجانده شده است.

نقش مهم خرده فروشی این است که یک شاخص پیشرو است، به این معنی که پویایی آن به عنوان پایه ای برای پیش بینی تغییرات آتی در کل وضعیت اقتصاد عمل می کند. خرده فروشی شامل همه انواع معاملات می شود: از طریق تماس های شخصی، شبکه های تجاری، اینترنت، پست و غیره. اغلب خرده فروشی برای کالاهای بادوام (کمتر از 3 سال) و کالاهای بادوام (بیش از 3 سال) به طور جداگانه محاسبه می شود.

خرده فروشی اصلی یا Core retail sales نیز به طور جداگانه محاسبه میشود. خرده فروشی اصلی خودروها، سوخت در پمپ بنزین ها، مصالح ساختمانی و خدمات پذیرایی را شامل نمی شود. این دسته بندی های فروش در معرض شدیدترین نوسانات هستند. بنابراین، ممکن است در شاخص کلی خرده فروشی برای درک دقیق تر از وضعیت اقتصادی در نظر گرفته نشوند.

شاخص قیمت Core PCE، قیمت مجموعه ای از کالاهای بادوام مصرفی را با محاسبه تغییرات قیمت کالاها و خدمات وزن شده بر اساس کل هزینه های هر واحد کالا منعکس می کند. این شاخص شامل غذا و انرژی نمی شود. این شاخص هنگام تعیین تورم مهم است.

نرخ بهره یا Interest Rat (Key Rate) – شاخص اصلی ارزش منابع اعتباری در اقتصاد است. نرخ بهره در تقویم اقتصادی فارکس بسیار حائز اهمین است.

نرخ کلیدی نرخی است که بانک های تجاری میتوانند با آن از یکدیگر یا از بانک مرکزی اعتبار بگیرند. به طور کلی در مورد وام های کوتاه مدت یک شبه (اعتبارات یک شبه) صحبت می کند. سطح نرخ بانک مرکزی به طور مستقیم بر همه نرخ‌ها در اقتصاد تأثیر می‌گذارد: هم نرخ اعتبار و هم نرخ سپرده. با تغییر میزان نرخ، بانک مرکزی بسته به اهداف فعلی می‌تواند سیاست‌های پولی را نرم یا سخت‌تر کند. این تغییر سیاست بانک مرکزی به نوبه خود، بر اشتغال، تولید ناخالص داخلی، تورم و بسیاری دیگر از شاخص های کلان اقتصادی تأثیر می گذارد.

زمانیکه تنظیم کننده مالی نرخ کلیدی را کاهش می دهد میگویند سیاست پولی نرم می شود. در چنین شرایطی، منابع اعتباری ارزان‌تر می‌تواند به اقتصاد کمک کند تا از رکود خارج شود. این کمک از طریق بازگرداندن فعالیت تجاری، کاهش بیکاری، افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی صورت میگیرد.

در صورتی که رشد قیمت ها ثبات سیستم مالی را تهدید کند، بانک مرکزی سیاست های پولی را تشدید می کند. افزایش نرخ بهره باعث می شود منابع اعتباری کمتر در دسترس باشد که به کندی اقتصاد و رکود منجر میشود اما بر تورم فشار وارد میکند.

همچنین میتوانید پس از استفاده از تقویم اقتصادی فارکس، برای دریافت قیمت لحظه ای و نمودار تحلیل تکنیکال روزانه هر کدام از جفت ارزها و دارایی های زیر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید تا قیمت زنده و چارت و نمودار تحلیل تکنیکال آنها را مشاهده نمایید.


جفت ارزهای اصلی فارکس – Major Pairs


جفت ارزهای فرعی فارکس – Minor Pairs


برخی از جفت ارزهای نامتعارف فارکس – Exotic Pairs


دیگر دارایی ها


برای معامله در بازار فارکس میتوانید از بروکرهای مورد اعتماد ما در ایران استفاده نمایید

AF 1
AF 2
robo logo

تقویم اقتصادی فارکس