10 خصوصیت رفتاری افراد ناب (خالص)

10 خصوصیت رفتاری افراد ناب (خالص)
تجارت آفرین

چه شما در حال ساختن یک تجارت، یک شبکه و یا دوستی با کسی هستید همیشه میخواهید که به دنبال فردی ناب بگردید. مهمتر اینکه هیچکس دوست ندارد با فردی که رفتاری مصنوعی دارد وقت بگذراند یا کار کند. همچنین این رویکرد نسبت به شما نیز صادق است و باید بدان توجه کنید.

اگر شما در شک هستید که ناب در این مقاله به چه معنی میباشد، ناب به معنی واقعی، خالص، صادق و غیر ساختگی میباشد. افراد ناب ظاهر و باطنشان همانگونه است که در رفتار آنها پدیدار میشود. متأسفانه این کیفیتی است که درک آن مشکل میباشد و گاهی ما متوجه نمیشویم که چه کسی واقعی است و چه کسی مصنوعی است. مشکل اینجاست که تمام تعاملات انسانها نسبی است. همچنین درکی که ما از این تعاملات داریم از طریق لنزی که به چشم داریم شناسایی میشود.
ناب بودن یک کیفیت نادر است. در دنیای پر از مد های ساختگی، انسانهای مجازی، برندهای شخصیتی، رسانه ها و طرز فکرهای مصنوعی _ جائیکه همه چیزی را میخواهند که ندارند و هیچکس از آنچه که است خوشحال نیست و از همه مهمتر هیچکس حاظر به قبول این واقعیت هم نیست_ باعث شده که این کیفیت نادرتر و نادرتر شود.

برای اینکه این گونه نادر را شناسایی کنید _ همچنین درون خودتان _ در اینجا میگوئیم که افراد ناب چگونه رفتار میکنند.

 

آنها بدنبال جلب توجه نیستند

آنها نیازی برای تقویت مداوم خودشناسی ندارند. در حالیکه افراد جویای توجه دیگران همیشه یک گودال وجودی دارند که نیاز به پر کردن است، افراد ناب این گودال را پر شده از اعتماد به نفس و خویشتن شناسی دارند.

 

اهمیتی به دوست داشته شدن نمی دهند

نیاز به دوست داشته شدن از ناامنی و خودشیفتگی متولد میشود. این حس یک نیاز برای فریب دادن خود و احساسات دیگران را بوجود می آورد. افراد با اعتماد به نفس و معتبر تنها خودشان هستند. اگر شما آنها را دوست دارید، از نظر آنها این خوب است. اگر دوست ندارید، از نظر آنها این هم خوب است.

 

آنها میتوانند بگویند که چه وقت دیگران اشتباه میکنند

شاید افراد ساده لوح را بتوان به سادگی فریب داد اما افراد ناب ساده لوح نیستند. آنها ریشه های مستحکمی در واقعیات دارند و این به آنها یک الگو میدهد که آنها را قادر میسازد وقتی چیزی با واقعیات همخوانی ندارد آن را شناسایی و بازگو کنند.

 

در پوست خودشان آسوده هستند

این مشکل بیشتر ما است که از خود بودن خیلی رضایت نداریم. وقتی ما با خودمان راحت باشیم و به خود نزدیک باشیم میتونیم به انسان ناب یا خالص شبیه تر باشیم.

 

آنچه را انجام میدهند که میگویند و آنچه را میگویند که باور دارند

آنها معمولا چیزی را بزرگ نمائی نمیکنند و مبالغه نیز نمیکنند. به عهد و پیمان خود وفادار هستند. حقیقت را شکرپوش نمیکنند و کلمات خود را تجزیه و تحلیل میکنند. اگر چیزی را نیاز دارید که بشنوید به شما میگویند حتی اگر گفتنش برای آنها و شنیدنش برای شما سخت باشد.

 

به چیزهای زیادی نیاز ندارند

وقتیکه شما با چیزی که هستید راحت هستید نیاز به کلی وسایل جانبی ندارید که شما را خوشحال نگه دارند. شما میدانید که شادی را در کجا پیدا کنید_ درون خودتان، در کارتان و یا در کسی که دوستش دارید. شما شادی را در چیزهای ساده پیدا میکنید.

 

حساس یا نازک نارنجی نیستند

آنها زیاد از حد خود را جدی نمیگیرند بنابراین توهین را زمانیکه نیاز نیست به خود نمیگیرند.

 

نه بسیار مغرور نه بسیار متواضع هستند

از جائیکه آنها با اعتماد به نفس هستند و توانائیهای خود را میشناسند نیازی به تعریف و تمجید از خود ندارند. همچنین تضاهر به فروتنی غلط هم نمیکنند. فروتنی یک ویژگی مثبت است اما رک و راست بودن حتی از آن هم بهتر است.

 

استوار هستند

شما ممکن است که افراد ناب را سنگین، خشک و یا جامد تعریف کنید. زیرا آنها خود را به خوبی میشناسند و با احساسات خالص خود در ارتباط هستند بنابراین تقریبا قابل پیش بینی هستند البته در مسیر خوب.

 

به آنچه که موعظه میکنند عمل میکنند

آنها همانند افرادی نیستند که دیگران را به اموری نصیحت میکنند در حالیکه خود آن را عمل نمی کنند. البته مهمتر اینکه اینگونه افراد خود را به خوبیه بقیه افراد میدانند و خودمحور بودن در طبیعت آنها نیست.

 

تمام چیزهایی که اشاره شد رفتارهای گوناگونی هستند که یک هسته مرکزی دارند: شناخت خویش که این شناخت مبتنی بر واقعیات است. افراد ناب خودشان را در جایگاه دیگران میبینند و از دید آنها به خود نگاه میکنند. فریب کاری، کنترل و پردازشی بین آنچه در سرشان میگذرد و آنچه مردم میبینند و میشنوند نیست.

وقتیکه با آنها آشنا میشوید و شروع به شناخت آنها میکنید میبینید که آنها فرقی با آنچیزی که در روز اول نشان داده اند ندارند. آن چیزی که از آنها میگیرید همان چیزی است که میبینید.

جای بسی نگرانی است، زیرا در دنیای امروز این گونه افراد با چنین کیفیت رفتاری در خطر از بین رفتن است. نه فقط پیدا کردن این افراد بسیار دشوار است بلکه بودن یک انسان ناب نیز بسیار دشوار شده است.

 


10 خصوصیت رفتاری افراد ناب


تجارت آفرین
علی قانعی
نویسندهعلی قانعی
سردبیر و نویسنده در سایت تجارت آفرین. متخصص بازار فارکس، سرمایه گذاری در بازارهای مالی بین المللی و معامله در فارکس و ارزهای دیجیتال.

دیدگاهتان را بنویسید