Tag Archives: double bottom pattern

الگوی double bottom
تحلیل تکنیکال

الگوی Double Bottom یا دو دره

الگوی Double bottom که در فارسی به آن الگوی دو دره و یا دو کف نیز گفته می‌شود، زمانی تشکیل می‌شود که قیمت دو بار به پایین‌ترین حد خود در یک بازه زمانی مشخص می‌رسد و در تلاش دوم بازهم شکست می‌خورد. این الگو شامل دو پایین تقریبا یکسان و یک بالای متوسط در بین آنها است. این الگو نقطه مقابل الگوی Double Top است.