آرشیو خبر: META

wallstreet
اخبار فارکس

سهام پس از رشد اولیه سقوط کردند، داوجونز به طولانی ترین برد از سال 1987 پایان داد

سهام وال استریت در روز پنج شنبه سود اولیه را از بین بردند و به شدت منفی بسته شدند. S&P 500 0.6% افت کرد، داوجونز 0.7% عقب افتاد و نزدک 0.6% افت کرد. نزدک در اوایل جلسه در ابتدا بیش...