چارت دلار به فرانک

USDCHF

دلار به فرانک

نرخ فعلی
بالاترین قیمت روز
پایین ترین قیمت روز
رنج تغییرات امروز
درصد تغییر امروز
مقدار تغییر امروز

سیگنال روزانه

سیگنال 52 هفته

میانگین متحرک ها مقدار سیگنال
میانگین متحرک نمایی (10) 0.9089 فروش
میانگین متحرک نمایی (20) 0.9091 فروش
میانگین متحرک نمایی (30) 0.9083 فروش
میانگین متحرک نمایی (50) 0.905 فروش
میانگین متحرک نمایی (100) 0.8974 خرید
میانگین متحرک نمایی (200) 0.8941 خرید
میانگین متحرک ساده (10) 0.9109 فروش
میانگین متحرک ساده (20) 0.9086 فروش
میانگین متحرک ساده (30) 0.9098 فروش
میانگین متحرک ساده (50) 0.9085 فروش
میانگین متحرک ساده (100) 0.8922 خرید
میانگین متحرک ساده (200) 0.8886 خرید
نوسان گر ها مقدار سیگنال
شاخص قدرت نسبی (14) 41.4667 خنثی
(14, 3, 3) %K تصادفی 44.4902 خنثی
شاخص کانال کالا (20) -120.9429 خرید
شاخص جهت دار متوسط (14) 17.2022 خنثی
نوسان ساز عالی -0.0001 خنثی
مومنتوم (10) -0.0054 فروش
مکدی سطح (12, 26) 0.0003 خنثی
سیگنال خرید سیگنال خنثی سیگنال فروش
0 0 0


دیدگاهتان را بنویسید