گزارشات

روبل روسیه - USDRUB

دلار به روبل

نرخ فعلی
بالاترین قیمت روز
پایین ترین قیمت روز
رنج تغییرات امروز
درصد تغییر امروز
مقدار تغییر امروز

در حال حاضر نرخ دلار به روبل (USDRUB) چقدر است ؟

در حال حاضر نرخ روبل به دلار (RUBUSD) چقدر است ؟

نرخ دلار به روبل روز گذشته (دیروز) چند بود ؟


نرخ دلار به روبل نسبت به دیروز چه مقدار تغییر کرده است ؟

نرخ بازگشایی روبل امروز چقدر بوده است ؟

بالاترین نرخی که امروز برای دلار به روبل به ثبت رسیده چقدر است ؟

پایین ترین نرخی که امروز برای دلار به روبل به ثبت رسیده چقدر است ؟

هر 1000 دلار چند روبل می شود ؟

آیا نرخ دلار به روبل بروز است ؟

اخبار مرتبط به دلار به روبل