تحلیل تکنیکال روزانه بازار – دوشنبه 8 اسفند سال 1401

تحلیل تکنیکال روزانه

USD/JPY

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی ما برای USD/JPY به دلیل قرار گرفتن قیمت فعلی بالای ابر ایچیموکو، صعودی است که نشان دهنده بازاری صعودی است. برای افزودن تلاقی به این سوگیری، قیمت نیز در امتداد یک خط روند صعودی قرار دارد. اگر این حرکت صعودی ادامه یابد، انتظار داشته باشید که قیمت به سمت مقاومت اول در 137.657 حرکت کند، جایی که مقاومت همپوشانی است.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می‌تواند برای آزمایش مجدد حمایت اول در 134.650، جایی که حمایت همپوشانی با خط فیبوناچی 23.6٪ تقاطع می‌یابد، به سمت پایین حرکت کند.

USD/JPY

حوزه های مورد توجه:

 • تایم فریم H4، مقاومت اول در 137.657
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی اول در 134.650

مرتبط: آموزش اندیکاتور ایچیموکو Ichikomu + ویدیو

DXY

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی ما برای DXY به دلیل عبور قیمت فعلی از ابر ایچیموکو صعودی است، که نشان دهنده بازار صعودی است. برای افزودن تلاقی به این سوگیری، قیمت نیز در امتداد یک خط روند صعودی قرار دارد. اگر این حرکت صعودی ادامه یابد، انتظار داشته باشید که قیمت احتمالاً مقاومت اول را در 105.610 بشکند، جایی که مقاومت همپوشانی و خط فیبوناچی 78.6٪ قبل از حرکت به سمت مقاومت دوم در 105.610 است. 107.207 که مقاومت همپوشانی است.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت می‌تواند برای تست مجدد حمایت اول در 104.667، جایی که پشتیبانی همپوشانی و خط فیبوناچی 38.2٪ است، به سمت پایین حرکت کند.

DXY

حوزه های مورد توجه:

 • تایم فریم H4، مقاومت اول در 105.610
 • تایم فریم H4، مقاومت دوم در 107.207
 • تایم فریم H4، پشتیبانی اول در 104.667

EUR/USD

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی ما برای EUR/USD به دلیل عبور قیمت فعلی از زیر ابر ایچیموکو، نزولی است که نشان دهنده ساختار بازار نزولی است. برای افزودن تلاقی به این سوگیری، قیمت نیز در امتداد یک خط روند نزولی قرار دارد. اگر این حرکت نزولی ادامه یابد، انتظار داشته باشید که قیمت به سمت حمایت اول در 1.04818 حرکت کند که همان حمایت همپوشانی است.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می‌تواند برای آزمایش مجدد مقاومت اول در 1.05830، جایی که مقاومت همپوشانی است، به سمت بالا حرکت کند.

EUR/USD

حوزه های مورد توجه:

 • تایم فریم H4، اولین مقاومت در 1.05830
 • تایم فریم H4 ، اولین پشتیبانی در 1.04818

GBP/USD

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی ما برای GBP/USD به دلیل عبور قیمت فعلی از زیر ابر ایچیموکو، نزولی است، که نشان دهنده بازار نزولی است. برای افزودن تلاقی به این سوگیری، قیمت نیز در امتداد یک خط روند نزولی قرار دارد. اگر این حرکت نزولی ادامه یابد، انتظار داشته باشید که قیمت به سمت حمایت اول در 1.18410 حرکت کند، جایی که پایین ترین نوسان قبلی است.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت می‌تواند برای آزمایش مجدد خط مقاومت اول در 1.19609، جایی که مقاومت همپوشانی است، به سمت بالا حرکت کند.

GBP/USD

حوزه های مورد توجه:

 • تایم فریم H4، اولین مقاومت در 1.19609
 • تایم فریم H4، پشتیبانی اول در 1.18410

USD/CHF

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی ما برای USD/CHF به دلیل قرار گرفتن قیمت فعلی بالای ابر ایچیموکو، صعودی است که نشان دهنده بازار صعودی است. برای افزودن تلاقی به این سوگیری، قیمت نیز در امتداد یک خط روند صعودی قرار دارد. اگر روند صعودی فعلی ادامه یابد، انتظار داشته باشید که قیمت احتمالاً به سمت مقاومت اول در 0.94890 ادامه دهد، جایی که مقاومت همپوشانی با خط فیبوناچی 78.6٪ تلاقی می کند.

در یک گزینه جایگزین در این سناریو، قیمت احتمالاً می‌تواند برای آزمایش مجدد حمایت اول در 0.93968، جایی که پشتیبانی همپوشانی است، به پایین برگردد.

USD/CHF

حوزه های مورد توجه

 • تایم فریم H4، پشتیبانی اول در 0.93968
 • تایم فریم H4،اولین مقاومت در 0.94890

XAU/USD (طلا)

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی ما برای XAU/USD به دلیل قرار گرفتن قیمت فعلی زیر ابر Ichimoku، نزولی است که نشان‌دهنده یک بازار نزولی است. برای افزودن تلاقی به این سوگیری، قیمت نیز در امتداد یک خط روند نزولی قرار دارد. اگر این حرکت نزولی ادامه یابد، انتظار داشته باشید که قیمت احتمالاً به سمت حمایت اول در 1782.920 ادامه دهد، جایی که حمایت همپوشانی با خط بسط فیبوناچی -61.8٪ تلاقی می کند.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می‌تواند برای آزمایش مجدد مقاومت اول در 1824.515، جایی که حمایت همپوشانی است، به سمت بالا حرکت کند.

XAU/USD (طلا)

حوزه های مورد توجه:

 • تایم فریم H4، مقاومت اول در 1824.515
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی اول در 1782.920

AUD/USD

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی ما برای AUD/USD به دلیل قرار گرفتن قیمت فعلی زیر ابر ایچیموکو، نزولی است، و قیمت خط روند صعودی را شکسته است، یک خط روند نزولی ایجاد شده است که نشان دهنده بازار نزولی است.

قیمت احتمالاً می تواند به سمت سطح حمایت اول در 0.67849 کاهش یابد که نوسان اخیر همپوشانی است. پشتیبانی دوم در 0.65468 وجود دارد که در آن خط فیبوناچی 61.8٪ است.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می‌تواند به سمت سطح مقاومت اول در 0.66314 بالا رود که نوسان همپوشانی اخیر است، مقاومت دوم در 0.70132 وجود دارد که مطابق با 23.6% اصلاح فیبوناچی است.

AUD/USD

حوزه های مورد توجه

 • تایم فریم H4، مقاومت دوم در 0.70132
 • تایم فریم H4، مقاومت اول در 0.69188
 • تایم فریم H4، پشتیبانی اول در 0.67849
 • تایم فریم H4، پشتیبانی دوم در 0.65468

NZD/USD

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی ما برای NZD/USD نزولی است، زیرا قیمت فعلی زیر Ichimoku Cloud است. یک خط روند نزولی ایجاد شده است که نشان دهنده بازار نزولی است. انتظار می رود قیمت به سمت حمایت اول در 0.61592 کاهش یابد که در آن نوسان همپوشانی پایین و خط فیبوناچی 38.2٪ است. پشتیبانی دوم در 0.60168 است که در آن خط فیبوناچی 50٪ قرار دارد.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می‌تواند به سمت سطح مقاومت اول در 0.65158 بالا رود که نوسان همپوشانی اخیر است. مقاومت دوم در 0.66962 وجود دارد که در آن خط فیبوناچی 78.6٪ قرار دارد.

NZD/USD

حوزه های مورد توجه:

 • تایم فریم H4، مقاومت دوم در 0.66962
 • تایم فریم H4، مقاومت اول در 0.65158
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی اول در 0.61592
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی دوم در 0.60168

USD/CAD

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی ما برای USD/CAD صعودی است، زیرا قیمت فعلی بالاتر از ابر ایچیموکو است. یک خط روند صعودی ایجاد شده است که نشان دهنده بازار صعودی است. انتظار می رود که قیمت فعلی احتمالاً مقاومت اول را در 1.37107 بشکند که همپوشانی نوسان اخیر است، قبل از اینکه به مقاومت دوم در 1.38223 برسد که بالاترین نوسان قبلی است.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می‌تواند به حمایت اول در 1.32308 سقوط کند که نوسان پایین قبلی است و همچنین در راستای اصلاح فیبوناچی 61.8٪ است. حمایت دوم در 1.29584 است که در آن خط فیبوناچی 78.6٪ است.

USD/CAD

حوزه های مورد توجه:

 • تایم فریم H4، مقاومت دوم در 1.38223
 • تایم فریم H4، مقاومت اول در 1.37107
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی اول در 1.32308
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی دوم در 1.29584

نفت

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی ما برای قیمت نفت WTI نزولی است زیرا قیمت فعلی زیر ابر ایچیموکو است و یک خط روند نزولی وجود دارد. انتظار می رود که قیمت به سمت سطح حمایت اول در 79.222 حرکت کند که پایین ترین نوسان اخیر همپوشانی است، قبل از اینکه قیمت به حمایت دوم در 75.827 سقوط کند.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می‌تواند به سمت سطح مقاومت اول در 88.598 حرکت کند که نوسان اخیر است.

نفت

حوزه های مورد توجه:

 • تایم فریم H4، مقاومت اول در 88.598
 • بازه زمانی H4، اولین پشتیبانی در 79.587
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی دوم در 75.827

شاخص داوجونز

در نمودار H4، سوگیری کلی برای DJI نزولی است. برای افزودن تلاقی به این، قیمت در حال عبور از زیر ابر ایچیموکو است که نشان‌دهنده یک بازار نزولی است. اگر این حرکت نزولی ادامه یابد، انتظار داشته باشید که قیمت احتمالاً به سمت حمایت اول در 32504.04 ادامه دهد، جایی که خط فیبوناچی 38.2٪ و پشتیبانی همپوشانی است. در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می تواند به سمت مقاومت اول در 33380.95 حرکت کند، جایی که خط فیبوناچی 23.6٪ است.

DAX

حوزه های مورد توجه:

 • بازه زمانی H4، پشتیبانی اول در 32504.04
 • بازه زمانی H4، مقاومت اول در 33380.95

DAX

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی ما برای DAX صعودی است. با این حال، قیمت از زیر ابر ایچیموکو عبور کرده است که نشان‌دهنده تغییر احتمالی ساختار بازار نزولی است. اگر این حرکت نزولی ادامه یابد، انتظار می‌رود که قیمت احتمالاً به سمت خط حمایت اول در 15030 حرکت کند، جایی که پشتیبانی همپوشانی با خط فیبوناچی 38.2 درصد تلاقی می‌کند. در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می‌تواند برای آزمایش مجدد مقاومت اول در 15290 که همان مقاومت همپوشانی است، بالا رود.

ETH/USD

حوزه های مورد توجه:

 • تایم فریم H4، مقاومت اول در 15290 است
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی اول در 15030 است

ETH/USD

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی ما برای ETH/USD صعودی است، زیرا یک خط روند صعودی قوی وجود دارد. قیمت ممکن است برای آزمایش مجدد اولین حمایتی که با خط روند صعودی تقاطع می‌یابد، قبل از بالا رفتن و شکستن خط مقاومت اول در 1783.72 قبل از شکستن خط مقاومت 2 در 2013.26 که بالاترین نوسان قبلی است، حرکت کند.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت ممکن است به خط حمایت اول در 1509.50 بازگردد، که پشتیبانی اخیر همپوشانی است قبل از اینکه به سمت حمایت دوم در 1173.56 حرکت کند که مطابق با 78.6٪ اصلاح فیبوناچی است.

تحلیل تکنیکال روزانه بازار – دوشنبه 8 اسفند سال 1401

حوزه های مورد توجه:

 • بازه زمانی H4، مقاومت دوم 2013.26
 • تایم فریم H4، مقاومت اول 1783.72
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی اول در 1509.50
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی دوم در 1173.56

BTC/USD

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی من برای BTC/USD صعودی است. از آنجایی که یک خط روند صعودی وجود دارد، انتظار داشته باشید که قیمت ممکن است قبل از بالا رفتن و شکستن اولین مقاومت در 24986.97 که نوسان اخیر همپوشانی است، قبل از اینکه به مقاومت دوم 29432.80 برود، به عقب برگردد و یک خط روند صعودی را دوباره آزمایش کند. که در آن 38.2% فیبوناچی اصلاحی است.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت ممکن است به سمت خط حمایت اول در 21553.01 کاهش یابد که مطابق با 38.2٪ اصلاح فیبوناچی است، قبل از اینکه به سمت حمایت دوم در 19231.61 حرکت کند که مطابق با 61.8٪ اصلاح فیبوناچی است.

BTC/USD

حوزه های مورد توجه:

 • تایم فریم H4، مقاومت دوم 29432.80
 • تایم فریم H4، مقاومت اول 24986.97
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی اول در 21553.01
 • بازه زمانی H4، پشتیبانی دوم در 19231.61

S&P 500

با نگاهی به نمودار H4، سوگیری کلی من برای S&P500 به دلیل قرار گرفتن قیمت فعلی زیر ابر ایچیموکو، نزولی است، که نشان دهنده بازار نزولی است. اگر این حرکت نزولی ادامه یابد، انتظار داشته باشید که قیمت به سمت حمایت اول در 3898.00 ادامه دهد، جایی که همپوشانی دارد. پشتیبانی با خط فیبوناچی 78.6% تقاطع می یابد.

در یک سناریوی جایگزین، قیمت احتمالاً می‌تواند برای آزمایش مجدد مقاومت اول در 3973.25 که همان مقاومت همپوشانی است، بالا برود.

S&P 500

حوزه های مورد توجه:

 • بازه زمانی H4، پشتیبانی اول در 3898.00
 • تایم فریم H4، مقاومت اول در 3973.25

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید