روانشناسی

10 ویژگی که باعث موفقیت در تجارت آفرینی میشوند

10 ویژگی که باعث موفقیت در تجارت آفرینی میشوند

به نظر شما چرا بعضی از افراد موفق تر از بقیه هستند؟ آیا این یک توانایی درونی است که از هنگام تولد با آنهاست و یا اینکه رفتاری است که در طول زندگی یاد گرفته اند؟ ویژگیهایی که موفقیت یک تجارت آفرین را رقم میزنند کدام ها هستند؟

با استناد بر گفته های دکتر سانگیتا بدل ” به نظر میرسد استعداد ذاتی باعث میشود که برخی از افراد در یافتن موقعیت های تجاری بهتر عمل کنند و در شبکه سازی های اجتماعی مهارت بیشتری داشته باشند. اینها همان ویژگیهایی هستند که موتور موفقیت کارآفرینان است.”

سانگیتا 2500 تجارت آفرین امریکایی را مورد بررسی و مصاحبه قرار داد تا متوجه شود که چه اعمال و انتخابهایی آنها را به سمت بناکردن یک تجارت و رشد آن هدایت میکند. در خلال این تحقیق او و هم تیمیانش بصورت مکرر 10 خصوصیت رفتاری را در این افراد مشاهده و کشف کردند که همۀ آنها از این استعدادهایشان برای رشد کسب و کارشان استفاده کرده اند.

سانگیتا بدل و همکارانش یافته هایشان را در کتابی به نام توانایی یابی تجارت آفرینی منتشر کردند و در این کتاب به این 10 استعداد تجارت آفرینان موفق اشاره کردند.

1. تمرکز بر روی تجارت یا کسب و کار

تصمیم ها بر مبنای تأثیر آنها بر سود آوری و رشد تجارت گرفته میشود چه تصمیم هایی که بر پایۀ مشاهده گرفته میشود و چه تصمیماتی که مبنای آنها پیش بینی آینده است.

2. اعتماد بنفس

تجارت آفرینان خودشان را میشناسند و از دیگران نیز شناخت مناسبی دارند. آنها اعتماد بنفس خود را همه جا به نمایش میگذارند.

3. فکر خلاق

افرادی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند دربارۀ محصولات موجود و تبدیل آنها به محصول بهتر خلاقیت های جالبی از خود نشان دادند.

4. تفویذ اختیار

تجارت آفرینان موفق از اینکه به دیگران اجازه دهند تا به آنها کمک کنند هیچ ترسی ندارند. آنها میدانند که نمیتوانند به تنهایی همۀ کارها را انجام دهند و هم میخواهند و هم میتوانند که کنترل کارها را به دیگران واگذار کنند.

5. مصمم بودن

همۀ تجارت آفرینان زمانهای مشکلی را سپری کرده اند. تمام آنها در کاری که انجام میدهند بسیار پشت کار دارند و تقریباً چیزی نمیتواند آنها را از ادامۀ راه باز نگه دارد.

6. مستقل بودن

مستقل بودن لازماً به معنی به تنهایی کار کردن نیست، زیرا این چیزی است که تجارت آفرینان از خود بروز میدهند. آنها میتوانند هر کاری که لازم باشد را برای موفقیت طرح خود و ایدۀ انجام دهند.

7. جویای دانش بودن

آنهائیکه موفق میشوند همیشه به دنبال کسب دانش مربوط برای کمک به کسب و کارشان هستند. تقریباً همه افراد مورد تحقیق به شدت تمایل به کتاب خواندن و مطالعه کردن داشتند.

8. مبلغین خوب بودن

هیچ کسی به اندازۀ صاحب یک تجارت نمیتواند آن را خوب تبلیغ کند. این فرد به خوبی میتواند ماهیت تجارت را به دیگران انتقال دهد و آنها را از ارزش های موجود در کسب و کارش آگاه سازد. تجارت آفرینان این استعداد را در خود دارند.

9. رابطه برقرار کردن

تجارت آفرینان میدانند که ارتباط برقرار کردن بسیار مهم است. آنها میدانند که این افرادِ دور و بر آنها هستند که میتوانند به آنها کمک کنند تا رابطۀ بهتری با افراد خارج سازمان داشته باشند. آنها روابط را صحیح برقرار میکنند تا باعث رشد و بقای سازمانشان شوند.

10. ریسک پذیر بودن

هر معامله و ترقی ای نیازمند قبول ریسک است. تجارت آفرینان موفق دانش و استعدادی غریضی برای مدیریت، کاهش و پذیرشِ ریسک موجود در تصمیماتشان دارند.

با توجه به این تحقیق، تجارت آفرینان زمانی که از توانایی های ذاتی خود استفاده میکنند میتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند. با اینکه آموزش و تمرین میتواند بسیار کمک کند ولی داشتن توانایی ذاتی و درونی کار را بسیار آسان تر میکند. بنابراین کارآفرینان میبایست توانایی های خود را بشناسند و برای پرورش آنها تمام تلاش خود را بکار گیرند تا بتوانند آنها را شکوفا سازند.

شما چه چیزی را بعنوان استعداد خود میبینید؟ فروش ؟ سازماندهی ؟ تولید ایده ؟ به محض اینکه توانایی های اصلی خود را شناسایی کردید، انرژی خود را برروی ارتقای هرچه بیشتر آنها بگذارید. برای آن بخش های کسب و کارتان که استعدادی در آن ندارید و یا تمایلی برای انجامش را ندارید، افراد با استعداد دیگری را استخدام کنید و مسئولیتش را به آنها واگذار کنید. با تمرکز کردن برروی استعداد های خود میتوانید تجارت خود را در مسیر موفقیت قرار دهید.

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید

Telegram کانال اخبار فارکس