اخبار فارکس

اوج نرخ بهره فدرال رزرو هنوز نرسیده است – Commerzbank

  • همانطور که انتظار می رفت، فدرال رزرو نرخ بهره کلیدی خود را با 25 واحد پایه افزایش به 4.50 تا 4.75 درصد رساند. از نظر اقتصاددانان در Commerzbank، بعید است که فدرال رزرو قبل از رسیدن به اوج نرخ بهره، اقدامات بیشتری انجام دهد.

فدرال رزرو به افزایش “عادی” نرخ بهره باز می گردد

  • همانطور که انتظار می رفت، فدرال رزرو نرخ بهره اصلی خود را 25 واحد افزایش داد. کریدور هدف فدرال اکنون بین 4.50 تا 4.75 درصد است.
  • در بیانیه ای که پس از جلسه منتشر شد، فدرال رزرو به پایان قریب الوقوع افزایش نرخ بهره اشاره نکرد.
  • پاول، رئیس فدرال رزرو تاکید کرد که ایالات متحده تنها در آغاز یک روند کاهش تورم است. با این حال، فدرال رزرو احتمالاً با اوج نرخ بهره فاصله زیادی ندارد.»

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید.

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید

Telegram کانال اخبار فارکس