کارآفرینی

از مارکو پولو تا مارک زاکربرگ – تکامل کارآفرینی (اینفوگرافیک)

از مارکو پولو تا مارک زاکربرگ - تکامل کارآفرینی (اینفوگرافیک)

هیچ کس نمیداند که اولین کارآفرین تاریخ چه کسی بوده است. اگر میدانستیم حتما داستان های بسیار زیبایی از دل آنها بیرون می آمد.

برای شناخت اولین کارآفرین میبایست به سالیان بسیار دور برگردیم جایی که چیزی نوشته نمیشد و تاریخی ثبت نمیشد. افسوس که این همه اسرار میبایست ناشناخته باقی بمانند.

چیزیکه ما میدانیم این است که کارآفرینان در تمام دوران و در تمام حالات شیوه ای یکسان برای تولید علم، صنعت و تجارت داشته اند. آنها همگی افرادی نترس با انگیزه درونی بسیار شدید بوده اند که با تمام مخاطره های و چالش های مربوط به عمل خود دست و پنچه نرم می کرده اند. بهترین کار آفرینان زمان ما نقاط مشترک شخصیتی بسیار زیادی با همتایان خود در زمانهای بسیار دور دارند. بارزترین خصیصه آنها همان است که باعث شده آنها بدنبال تغییر در نیازهای زمان خود، مردم خود و بازارهای خود باشند.

امروزه ما بسیار درگیر دنبال کردن کارآفرینان زمان خود مانند بیل گیتس، ایلان ماسک و مارک زاکربرگ هستیم و زمانی را برای شناخت و یادگیری از کارآفرینان موفق در زمان های بسیار دور را نداریم.

برخی از کارآفرینان زمان گذشته ماجراجویان تجاری بودند مانند مارکو پولو. او در قرن 13 در تمام آسیا تجارت میکرد. او یکی از عشایر سرمایه دار ایتالیایی بود که تجارت را در سطح جهانی انجام میداد. در دوره ای که صحبتی از ارتباطات و سرعت نبود او از این دو مسئله به عنوان نکته کلیدی در تجارت خود استفاده کرد. این تاجر ثروتمند 24 سال در دور کره زمین در حال سفر بود و قصه های زیادی از این سفرها را گزارش داده است. او نه تنها از سود تجاری بسیار بالایی بهره مند میشد بلکه درک بی سابقه ای نیز از تجارت جهانی بدست آورد و آن را به نسل های بعدی خود انتقال داد. امروزه کار آفرینان برای تجارت جهانی نیازی به هیچ کس نمیداند که اولین کارآفرین تاریخ چه کسی بوده است. اگر میدانستیم حتما داستان های بسیار زیبایی از دل آنها بیرون می آمد.

برای شناخت اولین کارآفرین میبایست به سالیان بسیار دور برگردیم جایی که چیزی نوشته نمیشد و تاریخی ثبت نمیشد. افسوس که این همه اسرار میبایست ناشناخته باقی بمانند.

چیزیکه ما میدانیم این است که کارآفرینان در تمام دوران و در تمام حالات شیوه ای یکسان برای تولید علم،صنعت و تجارت داشته اند. آنها همگی افرادی نترس با انگیزه درونی بسیار شدید بوده اند که با تمام مخاطره های و چالش های مربوط به عمل خود دست و پنچه نرم می کرده اند. بهترین کار آفرینان زمان ما نقاط مشترک شخصیتی بسیار زیادی با همتایان خود در زمانهای بسیار دور دارند. بارزترین خصیصه آنها همان است که باعث شده آنها بدنبال تغییر در نیازهای زمان خود، مردم خود و بازارهای خود باشند.

امروزه ما بسیار درگیر دنبال کردن کارآفرینان زمان خود مانند بیل گیتس، جف بزوس و مارک زاکربرگ هستیم و زمانی را برای شناخت و یادگیری از کارآفرینان موفق در زمان های بسیار دور را نداریم.

برخی از کارآفرینان زمان گذشته ماجراجویان تجاری بودند مانند مارکو پولو. او در قرن 13 در تمام آسیا تجارت میکرد. او یکی از عشایر سرمایه دار ایتالیایی بود که تجارت را در سطح جهانی انجام میداد. در دوره ای که صحبتی از ارتباطات و سرعت نبود او از این دو مسئله به عنوان نکته کلیدی در تجارت خود استفاده کرد. این تاجر ثروتمند 24 سال در دور کره زمین در حال سفر بود و قصه های زیادی از این سفرها را گزارش داده است. او نه تنها از سود تجاری بسیار بالایی بهره مند میشد بلکه درک بی سابقه ای نیز از تجارت جهانی بدست آورد و آن را به نسل های بعدی خود انتقال داد. امروزه کار آفرینان برای تجارت جهانی نیازی به 24 سال در سفر بودن ندارند. آنها میتوانند با استفاده از تکنولوژیهای روز این زمان 24 ساله را بسیار کوتاه تر کنند و تنها با یک کلیک با جهان خود متصل باشند. امروز چیزی نیست که بتواند جلوی یک فرد مستعد را برای نوآوری و کارآفرینی بگیرد به جز خود او. در پایین به یک شمای کلی از سیر تکاملی کارآفرینی اشاره شده است که میتواند برای شما جالب باشد.

تکامل کارآفرینی


از مارکو پولو تا مارک زاکربرگ – تکامل کارآفرینی (اینفوگرافیک)


تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید

Telegram کانال اخبار فارکس