9 دسته از افرادی که هرگز در کارشان موفق نمیشوند

9 دسته از افرادی که هرگز در کارشان موفق نمیشوند

دانش و تجربه به سرعت اثربخشی خود را برای موفقیت در محیط کاری از دست میدهند. آقای دیوید دمینگ استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد مطالعات خود را برروی محیط کار از سال 1980 آغاز کرده است و بر طبق مطالعات ایشان، افرادی که شغلشان نیازمند مهارت های تجربی و فنی است ولی برروی “مهارت های اجتماعی” تمرکز دارند به میزان 24% رشد داشته اند.

او همچنین دریافت که حقوق هایی که براساس مهارت های اجتماعی پرداخت میشوند بالاتر از حقوق هایی است که برمبنای مهارت های فنی به افراد پرداخت میشوند.

با توجه به اهمیت روزافزون مهارت های اجتماعی، کسانی که فاقد این مهارت هستند در اجتماعات مانند گوره خری در میان اسب ها نمایان میشوند. همۀ ما این نوع افراد را میشناسیم: افرادی که وقتی شما درگیر به اتمام رساندن کاری هستید دست از صحبت کردن بر نمیدارند، آنهایی که با هیاهوی بسیار اعتبار کارها و ایده های شما و دیگران را برای خود برمیدارند، آنهایی که با بی رحمی شما را برای حل مشکلاتی که آنها سبب ساز شده اند تنها میگذارند. این لیست همچنان ادامه دارد.

افراد بسیار زیادی وجود دارند که بخاطر نداشتن شناخت دربارۀ خود باعث پائین کشیدن موقعیت شغلی و موفقیت خود میشوند.

مهارت های اجتماعی و شناخت فردی از بارزه های هوش احساسی یا همان ای-کیو است. تحقیقاتی که برروی بیش از یک میلیون نفر انجام شده است نشان میدهد که هوش احساس به میزان 58% برروی عملکرد شغلی تأثیر گذار است. آنهایی که در هوش احساسی کمبود دارند یک عقب ماندگی غیر قابل جبرانی را با خود به دوش میکشند.

مرتبط : آیا هوشِ احساسی بالایی دارید؟ در اینجا میتوانید مطمئن شوید.

افراد مشخصی وجود دارند که بیشتر از بقیه از نداشتن هوش احساسی مناسب ضربه میخورند. با مطالعه برروی این نوع افراد میتوانید از تبدیل شدن به یکی از آنها اجتناب کنید. البته اگر شما مطالعه زیادی برروی علوم اجتماعی داشته باشید حتماً این نوع افراد را میشناسید و اگر شناخت فردی خوبی داشته باشید شاید قسمتی از خود را در این نوع افراد یافت کنید. بنابراین از این اطلاعات برای ساختن و درک بهتر از خود استفاده نمائید.

1. ترسو ها

ترس یکی از قویترین برانگیزنده هاست. برای همین است که کاندیداهای نمایندگی همیشه میگویند که رقیب آنها اقتصاد را نابود خواهد کرد و در تبلیغات میبینید که میگویند سیگار کشیدن سرطان آور است. در محیط کاری نیز افرادی که ترسو هستند به سرعت شروع به انتقاد از دیگران و سرزنش کردن دیگران برای مخفی کردن اشتباهات خود میکنند و این باعث میشود که خود را در جمع نشان دهند.

2. افرد دیوانه کننده یا دیمنتورها

در مجموعه سریالهای هری پاتر دیمنتورها موجوداتی هستند که که روح مردم را از بدنشان میمکند و آنها را به صورت یک قالبی خالی از انسان باقی میگذارند. زمانیکه دیمنتورها وارد یک اتاق میشوند آنجا تاریک و سرد میشود و مردم شروع به یاد آوردن بدترین خاطرات زندگیشان میکنند. نویسندۀ کتابهای هری پاتر خانم رولینگ میگوید که شخصیت دیمنتور ها را از افراد بسیار منفی ای که در زندگی با آنها روبرو شده است اقتباس کرده است. دیمنتورها باعث از بین رفتن امید و انرژی افرادی که با آنها ملاقات میکنند میشوند و در جایی که قرار دارند روحیه و زندگی را از آنجا میمکند. نقطه نظرهای آنها همیشه برمبنای نیمه خالی لیوان است و میتوانند ترس و دودلی را در بین افراد و محیطی که در آن حضور دارند پراکنده کنند.

3. متکبرین

این نوع افراد تنها باعث اتلاف وقت شما میشوند زیرا آنها هرکاری را که شما انجام میدهید را به شکل یک چالش فردی برای خود میبینند. غرور و تکبر، اعتماد بنفس کاذب است و همیشه باعث بوجود آوردن نا امنی در فرد میشود. غرور ارتباط مستقیمی با بوجود آوردن مشکلات در محیط کاری دارد. افراد متکبر اغلب کارایی پائینی دارند و اغلب با مسائل مطرح شده موافق نیستند و مشکلات رفتاری بیشتری نسبت به یک فرد معمولی دارند.

4. افردی که تفکر گروهی میکنند

افردی که همیشه گروهی فکر میکنند اغلب به دنبال راهی هستند که کمترین مقاومت در آن وجود دارد و شهرت بالایی در انتشار این ذهنیت دارند که “این کاری است که همیشه انجام میدهیم”. اگر خود را به گونه ای دریافتید که در محیطی ذهنتان شستشو داده شده است و باورهای بقیه افراد را باور کرده اید، خطر را احساس کنید. شرایط موجود هرگز شما را به سمت عالی هدایت نمیکند.

5. افرادی که کم میگذارند

مثالی برای افرادی که کم گذاری میکنند: تلف کردن عمدی وقت کاری، حقه زدن در پرداخت بقیۀ پول، حقه زده در وزن کردن و تعداد و …

این افراد به سرعت کمیِ موفقیت های خود را به دوش کمبود موقعیت و شانس میندازند. درحالیکه باید بدانید شانس تنها ممکن است نسیمی زودگذر به بادبان قایقِ ناخدا باشد. چیزی که اینگونه افراد درک نمیکنند این است که نگرش آنها باعث کم گذاری میشود و نه اینکه کم گذاری آنها نتیجه شرایط است.

6. افراد دمدمی مزاج

برخی از افراد هیچگونه کنترلی برروی احساسات خود ندارند. ممکن است به شما اهانت کنند و احساسات خود را برروی شما خالی کنند و فکر میکنند که شما دلیل ناراحتی آنها هستید. افراد دمدمی مزاج عملکرد ضعیفی دارند زیرا احساسات آنها همیشه برروی قضاوت هایشان تأثیر میگذارد و نبود کنترل فردی در آنها باعث برهم زدن ارتباطاتشان میشود. شما نیز باید مراقب ارتباطات خود با این گونه افراد باشید زیرا آنها از شما به عنوان چاهی برای خالی کردن احساساتشان استفاده میکنند.

7. افراد قربانی

شناسایی اینگونه افراد کمی سخت است زیرا شما در ابتدا بخاطر مشکلاتشان با آنها همدردی میکنید. امّا همین که مدتی میگذرد متوجه میشوید که نیاز آنها همیشگی است. افراد قربانی بسیار فعالانه مسئولیتهای شخصی خود را از خود دور میکنند و این کار را با تصویر کردن یک کوه از یک دست انداز کوچک انجام میدهند. آنها شرایط سخت را بعنوان یک موقعیت برای یادگیری و رشد نمیبینند و به جای آن از این شرایط فرار میکنند.

8. افراد ساده لوح و فریب خور

شما به جز متأسف بودن نمیتوانید به این نوع افراد کمک دیگری کنید. آنها افرادی هستند که خود را در شرایطی میبینند که باید تا صبح از بچه های رئیس مراقبت کنند آن هم در آخر هفته. به هر دلیلی که این کار را انجام میدهند، افراد ساده لوح تا زمانی که کسانی از آنها سوء استفاده نکند در آرامش هستند. آنها برای حقوقشان مذاکره نمیکنند و شما بسیار آسان میتوانید به آنها “نه” بگوئید. مطمئن باشید با پایبندی به اصول و احترام به خود میتوانید به نتایج بهتری دست یابید.

9. افرادی که همیشه معذرت خواهی میکنند

به همان اندازه که افرادِ بسیاری معذرت خواهی به دیگران بدهکارند، برخی نیز بیش از اندازه معذرت خواهی میکنند. افرادی که اعتماد بنفس پائینی دارند همیشه برای کارهایشان و ایده هایشان عذرخواهی میکنند. آنها از شکست میترسند و اعتقاد دارند که عذرخواهی امنیت آنها را ضمانت میکند. با معذرت خواهیِ بی جا، این افراد ارزش ایده های خود را پائین می آورند و کسی ایده های آنها را جدی نمی گیرد. بسیار مهم است که تن صدای شما و حالت بدنتان اهمیت ایده شما را نشان بدهند. بیان کردن یک ایده بصورت سئوال نیز به اندازۀ معذرت خواهی بابت ایده، بد میباشد. اگر واقعاً اعتقاد دارید که چیزی ارزش به اشتراک گذاری با دیگران را دارد با اعتماد بنفس آن را بیان کنید.

در پایان :

هیچکدام از این خصوصیات رفتاری در کار کشنده نمیباشد زیرا آنها میتوانند توسط هوش احساسی شما ریشه کن شوند. چیزی که به آن نیاز دارید شناخت خود و تمایل برای تغییر است.

تجارت آفرین فارکس

2 دیدگاه

  • مرسی از سایت عالیتون این مطلب باعث شد کامل خودم و بشناسم و حالا فقط باید تغییر کنم.
    واقعا مرسی که برای بیدار کردن دیگران انقدر زحمت میکشید.

دیدگاهتان را بنویسید