5 راه برای کاهش مشغله و افزایش بهره وری

5 راه برای کاهش مشغله و افزایش بهره وری

همۀ ما بسیار مشغول و گرفتار هستیم و هیچ شکی نیز در آن وجود ندارد. به لطفِ اینترنت و تلفنهای هوشمند همۀ افراد در همه جا قابل دسترس هستند و همیشه میتوان به کارها رسیدگی کرد.

با این وجود آیا تا به حال افرادی را دیده اید که به این نکته که خیلی سرشان شلوغ است اشاره میکنند و آیا این افراد دقیقاً همان کسانی نیستند که کمترین اثرگذاری و بهره وری را در سازمان دارند؟ خیلی مشغول بودن حتماً به معنی خیلی موثر بودن نیست. همچنین برخی افراد هستند که به نظر خیلی سرشان شلوغ است و آنها این مشغولی را دلیلی بر مهم بودن خود میدانند. اگر شما خیلی سرتان شلوغ است و این مسئله را به دیگران نیز بازگو میکنید بدانید که در مدیریت زمان و مدیریت کارهایتان دچار مشکل هستید.

در اینجا به چند نکته برای اینکه کمتر سرتان شلوغ باشد و در عین حال بهره ورتر باشید اشاره میکنم.

1. هر کاری را قبول نکنید و کارهایی که قبول میکنید را به اتمام برسانید

اگر شما بیشتر از تواناییتان وظیفه دارید به وظایفِ جدید “بله” نگوئید. شما ممکن است وظایفی اضافه را صرفاً برای اینکه فکر میکنید از دیگران بهتر هستید قبول کنید. ولی در انتها میبینید که نتوانستید کارها را بدرستی به اتمام برسانید. این نوع عملکرد باعث کم شدن تأثیرگذاری و کاهش میزان موفقیت شما و مجموعه ای که در آن کار میکنید میشود. شما میبایست ابتدا توانایی های خود را شناسایی نمائید و بنا بر آن توانایی های ذهن خود را متمرکز و منظم نمائید تا بتوانید در انجام امور به موفقیت برسید.

گاهی نیز به دلیل منظم نبودنِ ذهن و عملکرد، آنها نمیتوانند کارها را به اتمام برسانند و تمام کارها ناتمام باقی میمانند. بنابراین برای اینکه بتوانید از این گرفتاری رها شوید ابتدا میبایست به کارهای خود نظم دهید و سپس توانایی های خود را شناسایی کنید و به همان میزان قبول وظیفه نمائید.

 

2. برای دوستان و خانواده وقت کنار بگذارید

قدرِ افرادی را که دوست دارید بدانید و همیشه برای سپری کردن زمان با آنها وقتی را اختصاص دهید. شما میبایست خودتان را از نو شارژ کنید و سپری کردن وقت با دوستان و خانواده روشی کامل برای این منظور میباشد. بنابراین کاری متفاوت از فعالیت تجاری و تماس با آنهایی که دوستشان دارید انجام دهید.

 

3. اولویت بندی کنید

وظایفتان را اولویت بندی کنید و از صرف کردن زمان گرانبها برای کارهای بیهوده بپرهیزید. برای مثال مدام ایمیل ها و اکانتهای فضای مجازی خود را چک نکنید. نیازی نیست که به محض شنیدن صدایی از کامپیوترتان آن را پاسخ دهید. اگر کسی کار مهمی داشته باشد میتواند آن را از طریق استاندارهایی که مشخص کردید پیگیری نماید. ابتدا آن کاری را که در حال انجامش هستید را به اتمام برسانید و در زمان استراحتتان به سراغ ایمیل ها و تماسهایتان بروید. شما نمیتوانید همۀ کارها را در یک زمان و آن هم بصورت موثر انجام دهید.

 

4. به دیگران اجازۀ مزاحم شدن ندهید

تمام حواس خود را متوجه کاری که در حال انجامش هستید کنید و به همکاران و دیگران اجازه ندهید که حواس شما را تا زمانیکه کارتان به پایان نرسیده است پرت کنند. اگر تمام تمرکزتان را برروی یک کار بگذارید خواهید دید که میتوانید آن را بسیار سریع تر به اتمام برسانید.

 

5. برای خواب و بیداریتان برنامه داشته باشید

اگر شما به اندازۀ کافی نخوابید، خستگی روز قبل در شما باقی خواهد ماند و متعاقباً روز بعد کارایی کامل نخواهید داشت. همچنین اگر زیاد بخوابید نیز نمیتوانید به کارهایی که باید رسیدگی کنید برسید. بنابراین میبایست زمانبندی مناسبی برای خوابیدن خود داشته باشید. برای اینکه بتوانید خواب کافی داشته باشید میبایست زودتر به رختخواب بروید و از زمان صبحتان بهترین استفاده را ببرید. همچنین برای استراحتتان در طول روز نیز برنامه ریزی داشته باشید تا بتوانید ذهن خود را در بالاترین سطح کارایی نگه بدارید. گاهی از میز خود بلند شوید و قدمی بزنید. این کار باعث میشود که بتوانید تمرکز کنید و کارها را با سرعت بیشتری تکمیل نمائید. فراموش نکنید که یکی از قدم ها برای نظم دادن به زندگی نظم داشتن در خوابیدن است.

 

مرتبط : حقیقتی جالب درباره عادت خوابیدن افراد مشهور و ثروتمند

 

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید