5 راه برای افزایش نیروی اراده

5 راه برای افزایش نیروی اراده

دربارۀ آخرین باری که نتوانستید بر روی موضوعات سخت و یا کسل کننده به درستی تمرکز کنید فکر کنید. توجه سرگردانِ شما بدلیل نداشتن تمرکز بر روی این مسائل ممکن است که نتواند کنترلی مناسب بر آنها داشته باشد. همۀ ما این شرایط را تجربه کرده ایم.

حتی در آن لحظه ها، وقتی احساس میکنید بر علیه غریزۀ خود در حال شورش هستید میتوانید جلوی به تعویق انداختن کارها را بگیرید و متمرکز شوید. تنها باید نیروی ارادۀ خود را دوباره تقویت کنید.

نیروی اراده به شما انرژی تحمل و کنار آمدن با چالشها و سختیها را میدهد، توانایی ثابت قدم ماندن در مواجهه با عقب گردها، قدرت تحمل استرس ها و مناقشات نیز به نیروی ارادۀ شما بر میگردد. در صورت نداشتن نیروی اراده شما از اهداف و پروژه هایی که برایتان اهمیت دارند دور خواهید شد.

نیروی اراده همانند یک عضلۀ بدن عمل میکند _ یعنی نیازمند آماده سازی و نگه داری است. یک استاد روانشناسی در دانشگاه استنفورد به نام کلی مک گونیگال میگویند : “افراد زیادی وجود دارند که میگویند دارای ارادۀ کافی نمیباشند امّا هیچ نشانه ای بر اینکه اراده در ژِن کسی وجود داشته باشد نیست.”

هر کسی میتواند که قدرت ارادۀ خود را تقویت کند و ما در اینجا به پنج نکته برای شروع این کار اشاره میکنیم.

 

1. اهدافتان را به خاطر بیاورید

اگر ارادۀ تان تضعیف گردیده است دربارۀ وظایفی که در حال حاضر دارید فکر کنید و به آنها به عنوان قدمهای محکمی که شما را برای رسیدن به اهدافتان کمک میکنند نگاه کنید. مک گونیگال میگوید ” درصورت نبودن ارتباط بین ارزش ها و اهداف، اراده به سرعت تخلیه میشود.”

برای مثال اگر از یکی از وظایفتان خوشتان نمی آید به آن بعنوان تقویت کننده نیروی درونی خود نگاه کنید. همچنین اگر این موضوع را بعنوان یکی از اجزای رسیدن به هدف اصلیتان بدانید دیگر این موضوع نمیتواند شما را اذیّت کند زیرا میدانید برخی از مراحل کار دشوارتر و برخی حتی ناامید کننده هستند. ولی با در نظر گرفتن هدف بعنوان اصلی ترین شاخص، شما میتوانید بر تمام این چالش ها غلبه کنید.

 

2. تمرین کنید تا بر استرس چیره شوید

زمانیکه برای رسیدن به هدفی در حال کار کردن هستید، احتمال گیر افتادن در شرایط سخت بسیار زیادتر میشود. برای دستیابی به اهداف جاه طلبانه باید در شرایط پر از استرس، دلواپسی، ترس و یا حتی تهدیدها که ارادۀ شما را تضعیف میکنند مقاوم باشید.

خردمندی میتواند به شما کمک کند تا با استرس ها کنار بیایید و نیروی ارادۀ خود را تقویت کنید. تمرکز ذهنی را تجربه کنید، چه بهتر است که از تکنیک های یوگا نیز استفاده کنید تا یاد بگیرید چگونه با ناخوشنودی ها کنار بیایید و کمی آرامش و متانت کسب کنید. با این کار میتوانید قدرت ارادۀ خود را پرورش دهید.

 

3. خود را بابت اشتباهاتتان ببخشید

شما مستعد هستید که دچار اشتباه شوید، اما اگر نگذارید که این اشتباهات باعث ناراحتی تان شود، قدرت ارادۀ شما مستحکم تر خواهد شد. مک گونیگال میگوید ” خودتان را بعد از دچار اشتباه شدن ببخشید و با این کار باعث افزایش انگیزه و تعامل بهترتان با اهدافتان شوید.”

“با اشتباهاتتان همانند رفتار مهربانانه ایکه با یک دوست دارید برخورد کنید اما به راههایی که باعث میشوند کارها را بهتر انجام دهید نیز توجه کنید.” این کاری دشوار است ولی به شما این اجازه را میدهد که هم احساس بهتری داشته باشید و هم اینکه رشد کنید.

 

4. با همکارانتان در ارتباط باشید

زمانیکه احساس میکنیم مورد تحسین و درک قرار گرفته ایم ارادۀ مان بصورت طبیعی نیرومندتر میشود. ” مک گونیگال میگوید ” ما فکر میکنیم که قدرت اراده امری شخصی و درونی است امّا در واقع هرچه بیشتر فرد خود را به دیگران متصّل بدانند ارادۀ قویتری خواهد داشت.”

زمانیکه احساس میکنید که انگیزۀ کافی ندارید و یا حواستان از موضوع اصلی پرت شده است با یک همکار شروع به صحبت کردن کنید و یا او را برای صرف ناهار دعوت کنید. لذتی که در پسِ کار کردن با افراد هم فکر و هم هدف وجود دارد تأثیر بسیار زیادی در احیا کردن قدرت اراده دارد.”

 

5. باور داشته باشید که آسان تر میشود

اغلب، دلیل اینکه ما در هنگام رویارویی با چالش ها و دشواریهای کار دچار ناامیدی و پریشانی میشویم این تصور است (گاهی نا خودآگاه) که این دشواری ها به همین سختی در آینده نیز وجود خواهد داشت. بنابراین شکست خورده و نا امید، از ادامۀ کار دست میکشیم.

برای مبارزه با این احساس، به خاطر بیاورید که توانایی های شما با تمرین بهبود پیدا میکنند. ” این را بپذیرید که کارتان دشوار است ولی به خود نگوئید که این داستان سر دراز دارد و همیشگی است.” همیشه کارها در ابتدا دشوار و بعد از مدتی از دشواری آنها کاسته میشود. هر چه بیشتر سعی کنید کارها آسان تر میشوند.

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید