کارآفرینی

5 ویژگی کلیدی که هر تجارت آفرین باید داشته باشد

5 ویژگی کلیدی که هر تجارت آفرین باید داشته باشد

ما در طول زندگی تحصیلی و یا حرفه ای خود با افراد زیادی برخورد میکنیم که میخواهند تجارت و کسب و کار خود را داشته باشند. بعضی از آنها ایده های فوق العاده ای دارند ولی هنگامیکه از آنها میپرسید که برای عملی کردنِ ایدۀ خود چه کارهایی تا حالا انجام داده اید جوابشان معمولاً “هیچ کاری” است.

هرکسی بدون توجه به سن وسالش میتواند تجارت خود را راه اندازی کند. امّا باید این 5 ویژگی که در پائین به آنها اشاره میکنیم در آنها وجود داشته باشد تا بتوانند ایده های خود را به مرحلۀ اجرا در بیاورند.

 

1. اشتیاق

شروع یک تجارت یا استارت آپ اغلب با یک طلب عمیق از درون فرد شروع میشود و آن طلب چیزی فراتر از یک مکانیکِ محض برای داشتن کسب و کار است. آنها رسالتی فراتر از ثروتمند شدن دارند. آنها میخواهند چیزی را در دنیا عوض کنند و به همین خاطر است که هیچ روزی نمیتوانند از این فکر بیرون بروند. اغلب آنها زود بیدار میشوند و دیر میخوابند تا هیچ زمانی را هدر ندهند.

اگر شما اشتیاق لازم برای استارت آپ خود را داشته باشید، این اشتیاق شما را حرکت میدهد تا ایدۀ خود را به مرحلۀ عمل درآورید. بدون این شور و علاقه ما انگیزۀ لازم برای زود بیدار شدن و دیر به خواب رفتن برای عملی کردن تجارت خود را نخواهیم داشت.

 

2. پشتکار

تجارت آفرینان میبایست توانایی مواجه شدن با موانع را داشته باشند. هیچ تجارتی یک شبه ساخته نمیشود. هر ایده ای برای اینکه به واقعیت تبدیل شود نیاز به صرف زمان دارد. چیزی که یک تجارت آفرین را موفق میکند داشتن پشتکار برای رشد کردن و توجه نکردن به اینکه تا حالا چند بار زمین خورده اند است.

پیگیری کلید اصلی است. افراد ممکن است که هزاران بهانه برای به سراغ شما نیامدن داشته باشند. اگر شما برروی هدفتان پافشاری نشان دهید احتمالاً موفق خواهید شد. پس فراموش نکنید که نداشتن پشتکار یعنی وسط راه کم آوردن و رها کردن.

 

3. کاردانی و زیرکی

یکی از اساسی ترین ویژگیهای یک تجارت آفرین این است که بداند چگونه بهترین بازدهی را از منابع موجود خود بگیرد. دارایی های شما بعنوان یک تجارت آفرین محدود میباشد پس باید از همۀ آنها بصورت کامل استفاده کنید. داشتن یک شبکه که بتوانید از آن بهترین بهره برداری را کنید بسیار مهم است.

 

4. ذهنِ باز

به عنوان یک تجارت آفرین ممکن است که طرح اقتصادی شما بسیار ضعیف باشد و نیاز داشته باشید که از نظرات دیگران برای بهبود آن استفاده کنید. پس اگر متوجه شدید که طرح شما درست کار نمیکند سعی کنید آن را باز طراحی کنید. آقای مارک کوبان میگوید: “گاهی باید چراغ سبز را دنبال کنید نه آرزوها یتان را”. وقتیکه میبینید استارت آپ شما برایتان پولی نمیسازد ممکن است که نیاز داشته باشید تمرکز خود را بر جایی دیگری منعطف کنید. برای اینکه بتوانید خود را با شرایط منطبق سازید باید ذهنی باز داشته باشید و پذیرای همه نوع نظر باشید.

 

5. ذاتی اسفنج گونه

تجارت آفرینی فرایندی است که اساس آن یادگیری و مطالعه است. اگر تمایلی به یادگیری نداشته باشید بهتر است که دنیای استارت آپ و تجارت آفرینی را ترک کنید. زیرا موفقیت هر تجارت آفرین در گروی یادگیریِ بدون وقفه میباشد. شما باید همانند یک اسفنج در هرچیزی که میتوانید غرق شوید. هرچه بیشتر یاد بگیرید بهتر است. اگر فکر میکنید که همه چیز را به اندازۀ کافی میدانید در اشتباه هستید. اگر که فکر میکند همۀ جواب ها را میدانید، پس همۀ سؤال ها از شما پرسیده نشده است. شما وقیتکه وارد یک تجارت جدید میشوید احتمالاً چیزی دربارۀ آن نمیدانید پس باید همانند اسفنج در آن غرق شوید تا خود را به قسمتی از آن تبدیل کنید.

تجارت آفرینی چیزی فراتر از کارِ ساعت 9 تا 5 است. تجارت آفرینان نفسی را بدون فکر کردن به پیشرفت تجارتشان نمیکشند. اگر ایده ای را در ذهن خود دارید برای آن حرکت کنید و آن را به حقیقت تبدیل کنید. در غیر اینصورت هرگز نخواهید فهمید که در انتهای آن چه چیزی وجود دارد.

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید

Telegram کانال اخبار فارکس