21 چیزی که تجارت آفرینان موفق هرگز نگرانش نیستند

21 چیزی که تجارت آفرینان موفق هرگز نگرانش نیستند

همه دوست دارند که رموز موفقیت را بدانند و برای همین است که کسانی مانند بیل گیتس، استیو جابز و مارک زاکربرگ را الگوی خود قرار می دهند. امّا یکی از بزرگترین درس هایی که از آنها میتوانید بگیرید این است که فقط دربارۀ چیزهایی نگران باشید که بر روی آنها کنترلی دارید و بقیۀ چیزها را نادیده بگیرید.

چیزهای زیادی هستند که افراد موفق دربارشان نگران نیستند. در اینجا به 21 مورد از این موارد اشاره میکنیم.

1. شکست

تجارت آفرینان موفق نگران شکست خوردن نیستند. به جای آن آنها میدانند که هر شکستی آنها را به موفقیّت بعدی هدایت میکند.

2. موفقیّت

خیلی از کسانی که در حال تجارت آفرینی هستند در دام ترس از موفقیت می افتند. تجارت آفرینان موفق میدانند آنچیزی را که میخواهند با بقیه در میان بگذارند بسیار مهم است پس از فاسد شدن به واسطۀ موفقیّت ترسی ندارند.

3. خوشحالی

کمی عجیب به نظر میرسد زیرا تجارت آفرینان موفق اغلب خیلی خوشحال هستند. امّا نکتۀ کلیدی این است که نگران این موضوع نیستند. آنها میدانند که خوشحالی از درست انجام دادن کارها می آید.

4. محدودیت ها

خانم “مری کی اش” بنیانگذار کمپانی لوازم آرایش “مری کی” شاید میتوانست زن بودن خود در را سال 1960 یک محدودیت بداند. ولی او به جای این فکر، خود را به یک الگوی موفق تجاری تبدیل کرد که راه را برای بسیاری از زنان برای ورود به تجارت باز کرد.

5. ترک کردن

صاحبان موفق تجارت ها میدانند که ترک کردن همیشه هم چیز بدی نیست. گاهی شما باید جلوی ضرر کردنتان را بگیرید و به سمت ایده های جدید بروید.

6. پرداخت برای چیزهایی که ارزش دارد

تجارت آفرینان بزرگ از پول پرداخت کردن برای چیزهایی که ارزشش را دارد ترسی ندارند. آنها میدانند که از آن چیز میتوانند ارزش به مراتب بالاتری از پولی که پرداخت کرده اند را دریافت کنند.

7. ممکن است که اوضاع خراب شود

در ذهن تجارت آفرینان موفق جایی برای افکار منفی و بدبینی وجود ندارد. اگر مشکلی وجود داشته باشد آن را حل میکنند امّا آنها هرگز مشکل جدید تولید نمیکنند.

8. بالانس بین زندگی و کار

این ممکن است کمی خشن بنظر برسد امّا مراحل اولیه یک تجارت آفرینی شما را تمام و کمال نیاز دارد. افراد موفق نگران این موضوع نیستند. آنها بر آن فائق می آیند.

9. کارهایی که هفتۀ پیش انجام نداده اند

شاید هفتۀ گذشته 100% کارایی لازم را نداشتند امّا افراد موفق نگران آن نیستند. آنها برای کارهایی که در این هفته میتوانند انجام دهند حرکت میکنند.

10. برای کسی زندگی کردن (با افکار دیگران زندگی کردن)

استیو جابز به کسانی که با افکار دیگران زندگی میکنند خرده میگیرد و میگوید زندگی بسیار کوتاه است پس نگذارید که افکار افراد دیگر محرّک شما و زندگی شما باشد.

11. پیروی از قوانین خود

آقای ریچارد برنسون میگوید که از اینکه دیگران دربارۀ او چه فکری میکنند نگرانی ندارد. به جای آن او ایده های خود را دنبال میکند و به آنها رنگ واقعیّت میدهد.

12. امنیّت

تجارت آفرینان موفق زندگی را همانند یک سفر هیجانی به همراه ماجراجویی میبینند. آنها از خطر کردن ترسی ندارند. آنها میخواهند چیزهایی که زندگی در خود مخفی دارد را هر روز کشف و تجربه کنند.

13. پشیمانی

تجارت آفرینان موفق میدانند که آنها هرگز به خاطر کارهایی که انجام داده اند پشیمان نخواهند شد ولی به خاطر کارهایی که انجام نداده اند پشیمان خواهند شد. در نتیجه، آنها نگران پشیمان شدن از کاری نیستند. آنها بر روی تمام موقعیتهایی که برایشان روی میدهد تمرکز میکنند.

14. کارهایی که نمیتوانند انجام دهند

تجارت آفرینان موفق میدانند که آنها همه کار نمیتوانند انجام دهند و از این ناتوانایی های خود نگران نیستند. آنها افراد دیگر را استخدام میکنند تا برای آنها این کارها را انجام دهند و نقاط ضعف خود را پوشش دهند.

15. به دیگران شانس دادن

خانم دبی فیلدز بنیانگذار شیرینی فیلدز میداند که رسیدن به اهداف یعنی دادن شانس یه دیگران. همانند دادن شیرینی مجانی به غریبه ها. در نتیجۀ تلاششهایش او توانست 700 شعبه در 10 کشور تأسیس کند.

16. چرا نمیتوانند

تجارت آفرینان موفق، نگران اینکه چرا کاری را نمیتوانند انجام دهند نیستند. به جای آن دربارۀ راههایی که میتواند به آنها کمک کند تا بر این موانع فائق شوند فکر میکنند و درمیابند که چگونه به اهدافشان برسند.

17. موفقیت دیگران

افراد موفق میدانند که دنیا گنجایش ایده های متفاوت بیشماری را دارد و موفقیت کسی دیگر باعث نگرانی آنها نمی شود. آنها تمرکزشان را بر روی خدماتی که خودشان به دنیا ارائه می دهند، معطوف میکنند.

18. اشتباه کردن

آقای “درو هوستون” بنیانگذار و مدیر عامل دراپ باکس میگوید ” نگران شکست نباشید. فقط کافیست که یک بار موفق شوید”. تجارت آفرینان موفق از اشتباه کردن نمیترسند و تنها به دنبال پیدا کردن راه صحیح میگردند.

19. داشتن کارمندان باهوش

تجارت آفرینان بزرگ از اینکه کارمندانی داشته باشند که از خود آنها باهوش تر هستند ترسی ندارند. آنها میدانند که برای موفقیت کمپانی خود نیاز به بهترین ها دارند و آنها را تهدیدی برای خود نمی بینند.

20. ثابت شود که اشتباه کرده اند

افراد موفق هرگز از اینکه ایده های خود را آزمایش کنند واهمه ای ندارند. آنها بیشتر از آنکه نگران انجام دادن کارهای درست باشند توجه به درست انجام دادن کارها میکنند.

21. کلّی پول ساختن

شاید کمی مسخره باشد، امّا دنبال کردن پول مطمئن ترین راه برای نرسیدن به آن است. تجارت آفرینان موفق نگران اینکه پول دار شوند نیستند. تمرکز آنها بر روی به اشتراک گذاشتن آنچه که به آن ارزش میگویند با دیگران است و ثروت بطور طبیعی به همراه آن می آید.

ممکن است که شما از برخی از نکات موجود حیرت زده شده باشید. شاید هم این نکات کاملاً برای شما منطقی به نظر برسند. در هر کدام از این دو دسته که قرار دارید میتوانید موارد زیادی را از چیزهایی که تجارت آفرینان موفق دربارۀ شان نگرانی ندارند یاد بگیرید.

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید