10 چیزیکه بهترینِ بهترین ها به گونه ای دیگر انجام میدهند

10 چیزیکه بهترینِ بهترین ها به گونه ای دیگر انجام میدهند

چیزیکه همیشه باعث حیرت است این است که چیزهایی زیادی وجود دارند که بهترین افراد همیشه به گونه ای دیگر انجام میدهند و همین کارها توسط عموم مردم به یک شیوۀ دیگری انجام میشود. در اینجا به 10 مورد از مواردی که بهترینِ بهترین ها به روش خودشان انجام میدهند اشاره میکنیم.

 

1. آنها دائماً دید خود را گسترش میدهند

به جای اینکه اجازه دهند تا مشکلات، اشتباهات و سختی های گذشته آینده شان را شکل دهد تلاش برای وسیع کردن دید خود میکنند. آنها میدانند تا زمانیکه که نفس میکشند هنوز چیزهایی برای یادگرفتن و بدست آوردن وجود دارد.

 

2. آنها کاملاً هدف محور هستند

آنها زمانهایی را برای خلوت کردن با خود در نظر میگیرند و در این زمانها آینده ای که قرار است به آن برسند را تجسم میکنند. به محض اینکه میدانند چه چیزی میخواهند آن اهداف را یادداشت میکنند و هر روز تا زمانیکه به آن هدف برسند بر روی جزئیاتِ آن کار میکنند.

 

3. کارهای بزرگی انجام میدهند

بعد از اینکه اهدافشان را تعیین میکنند شروع به برنامه ریزی برای جزئیات میکنند. آنها میدانند که اگر کاری انجام ندهند به هیچ وجه کاری انجام نخواهد شد. شعار آنها این است : هر کاری را خودت شروع کن و بقیه را برای انجام آن کار تشویق کن. افراد زیادی هستند که همیشه از شرایط و سختی زندگی شکایت میکنند درحالیکه بهترین ها و یا همان قهرمان ها فقط به راه خود ادامه میدهند.

 

4. آنها اطراف خودشان را با حامیانشان پر میکنند

آنها در حلقۀ دورخود دوستان و افرادی را دارند که آنها را برای رشد، بهتر شدن و رسیدن به بزرگترین اهدافشان در زندگی کمک میکنند. آنها هیچ کاری با افرادی که باعث پائین کشیدن دیگران میشوند ندارند. بهترین ها اهمیت بسیار زیادِ تیم و افراد دوروبرشان را میدانند. آنها تیمی تشکیل میدهند که طرز فکرشان به آنها شبیه باشد تا بتوانند در تمام لایه های زندگی پیروز باشند.

 

5. تمام عمر در حال یاد گیری هستند

آنها همیشه به دنبال راه هایی برای پیشرفت کردن و بهتر شدن هستند. بدون توجه به اینکه امروز چقدرموفق هستند بر روی زندگی شخصی خود سرمایه گذاری میکنند. شما میتوانید همیشه آنها را برای یاد گیری مطالب و موضوعات جدید مشتاق ببینید. آنها بیشتر از هر چیزی بر روی خود کار میکنند و سعی در بهبود شرایط در داخل خود میکنند.

6. به دیگران خدمت میکنند

آنها میدانند که موفقیت و خوشبختیِ واقعی از خدمت و کمک کردن به دیگران برای رسیدن به مقصد و اهدافشان سرچشمه میگیرد. بهترین نیروهای فروش، پدر و مادر، بهترین مدیران و بهترین تجارت آفرینان تنها به فکر خدمت کردن هستند. بدون توجه به رشته ای که در آن فعالیت میکنند آنها همیشه طرز تفکرشان خدمت به دیگران است.

 

7. آنها بیشتر از دیگران کار میکنند

خیلیها ممکن است بر این باور باشند که افراد موفق افرادی خوش شانس هستند. اما حقیقت این است که مردان و زنانی که به قله های بلندی در کار و زندگی خود رسیده اند خیلی بیشتر از کسان دیگر کار و فعالیت کرده اند. آنها روش و اصولی در کار دارند که برای دیگران شاید مسخره و غیر معمول به نظر برسد. بهترینِ بهترین ها بدون توجه به جایگاه و حساب بانکی شان، ساعات طولانی کار میکنند و هرگز به طور کامل از کار کردن سیر نمیشوند.

 

8. آنها به شکست اجازه نمیدهند تا مانع حرکتشان ویا سدی برای تجربیات جدیدشان شود

بهترینِ بهترین ها با فشار بسیار زیادی به تلاشِ خود ادامه میدهند. آنها تحت فشارِ بیشتر، عملکرد بهتری از خود نشان میدهند. بهترینِ بهترین ها در واقع شکست را نیز دوست دارند. آنها میدانند که سختی و رنجی که امروز وجود دارد به شکل گیری آنها برای بهترشدن کمک میکند.

 

9. آنها معتقد هستند که ماموریتی بزرگتر از خودشان دارند

به جای اینکه آنها انگیزه های موقتی داشته باشند که توسط برخی شرایط برانگیخته شود، به دنبال یک ماموریت فراتر از خودشان هستند و هرگز چیزی در این راه آنها را نمیتواند دلسرد کند. زیرا هدف آنها آنقدر بزرگ است که کسی و یا چیزی توانایی مزاحمت در آن را ندارد.

 

10. آنها هرگز دست نمیکشند

نکتۀ آخر بسیار کلیشه ای به نظر میرسد اما تعداد دفعاتی که بهترین بهترین ها میجنگند و مقاومت میکنند در تمام مسیر سفرشان واضح و نمایان است. شکستها نمیتوانند آنها را مایوس کنند و باعث توقف آنها از مسیری که در پیش گرفته اند شوند.

آنها عاشق جنگیدن هستند و میدانند که نتیجۀ این جنگیدن تکامل یافتن است. آنها میدانند که موضوع بر سرِ لذت های سریع و زودگذر نیست. آنها با ذهنیتِ “آخرین مردِ ایستاده برنده است” زندگی میکنند. تنها روزی بهترین بهترین ها دست میکشد که در تابوت خود خوابیده است.

این 10 روش را در زندگی خود بکار گیرید و شاید سرانجام شما نیز در بین این بهترین بهرینها قرار گیرید.

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید