نقره در کانال صعودی/ تلاقی میانگین متحرک 100 ساعته نوسان می کند

  • نقره حرکت اصلاحی روز قبل را از منطقه 24.30 دلار بیشتر می کند و در روز جمعه تحت فشار فروش باقی می ماند. فلز سفید روند خود را در جلسه اواسط اروپا حفظ می کند و در حال حاضر در نزدیکی پایین ترین سطح روزانه، در حدود منطقه 23.70 دلار قرار دارد.
  • از منظر فنی، XAG/USD تاکنون موفق شده است از انتهای پایین کانال روند صعودی چهار روزه دفاع کند. حمایت مذکور مصادف با SMA 100 ساعته است و اکنون باید به عنوان یک نقطه محوری برای معامله گران کوتاه مدت عمل کند. با توجه به اینکه نوسانگرها در نمودارهای ساعتی کشش منفی پیدا کرده اند، یک شکست متقاعد کننده در پایین، زمینه را برای ضررهای بیشتر فراهم می کند.
  • پس از آن XAG/USD ممکن است به سمت حمایت متوسط در نزدیکی منطقه 23.50-23.45 دلار سقوط کند تا در نهایت به سطح زیر 23.00 دلار کاهش یابد. پس از آن، پایین ترین سطح هفتگی، حدود 22.75 دلار که روز دوشنبه لمس شد، دنبال می شود. این سناریو پتانسیل این را دارد که نقره را بیشتر به سمت آزمایش حمایت مربوطه بعدی نزدیک به رقم رند 22.00 دلار بکشاند.
  • از طرف دیگر، نوسان روزانه، در حدود 24.00 دلار، ممکن است اکنون به عنوان یک مانع فوری عمل کند. هر حرکت صعودی بیشتر ممکن است با مقاومت در نزدیکی منطقه 24.25-24.30 دلار پیش از منطقه عرضه 24.50-24.55 دلار یا بالاترین قیمت چند ماهه در 16 ژانویه مواجه شود. قدرت پایدار فراتر از آن، به XAU/USD اجازه می دهد تا قیمت روانی 25.00 دلار را بازپس گیرد.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید