5 اشتباهی که به عنوان یک تجارت آفرین باید ازآنها اجتناب کنید

5 اشتباهی که به عنوان یک تجارت آفرین باید ازآنها اجتناب کنید

تجارت آفرینی سرزمین ریسک و پاداش است. جائیکه بیشترِ مرزهای کار سنتی دیگر وجود ندارند. هیچ کس به شما نمی گوید که چه کار کنید، چه زمانی و به چه اندازه ای سخت کار کنید یا چه اندازه درآمد داشته باشید. در واقع میلیون ها مزیت در آزادیِ تجارت آفرینی وجود دارد.

اگرچه به همان اندازه هم تله و دام نیز به همراه این آزادی می آیند. یکی از تله ها این است که تجارت آفرینان آزادی فکر کردن دربارۀ اینکه آیا کاری صحیحی انجام میدهند یا خیر را دارند امّا در حقیقت ممکن است که راه آنها غلط باشد. در اینجا به پنج اشتباه متداول در یک سفر تجارت آفرینی اشاره میکنیم که باید تا حد امکان از آنها اجتناب کنید.

 

1. دنبال کردن موفقیتی اشتباه

اگر به اندازۀ کافی دقیق نباشید ممکن است در این دام بیفتید که باور کند یک سری وسایل و ابزار مشخص باعث موفقیت شما میشوند. یا اینکه یک طرز زندگی مشخص موفقیت می آورد. گاهی اوقات نیز افراد سعی میکنند که به هر شکلی که شده به موفقیت و خوشحالی دست پیدا کنند و وقتی به آنجا میرند متوجه میشوند که آنچیزی که بدست آورده اند چیزی نیست که میخواستند.

برای غلبه بر این تله، حتماً دربارۀ موفقیت فکر کنید و تعریف کامل موفقیت را برای خود بنویسید. با هوشیاری هدفتان را انتخاب کنید و قدمهای محکمی برای دستیابی به آن بردارید. برای رسیدن به آن مقصد مسیر خود مشخص خود را انتخاب کنید.

 

2. ارتباطات نامناسب

بسیار آسان است که با اطمینان فرض کنید که ارتباطات مناسبی دارید. این ارتباطات ممکن است با کارمندان، شرکا، مربیان و … باشد که خیلی از ما این ارتباطات را داریم ولی گاهی ناصحیح. گاهی آن چیزی که قصد گفتنش را دارید و یا آن تأثیری را که میخواهید برای مثال برروی کارمندانتان داشته باشید ممکن است به طور صحیح بیان نشود و یا اینکه اثر آنها صحیح نباشد.

برای اجتناب از این اشتباه، از حقایقی اثبات شده برای پشتیبانی از ایده های خود استفاده کنید و احساسات را کنار بگذارید. همچنین میتوانید از کارمندانتان بخواهید که تست شخصیت بدهند تا بدانید که در ارتباط با آنها چه چیزی پیش رو دارید. ممکن است که آنها به جزئیاتِ بیشتر یا کمتر از حد معمول برای ارتباط برقرار کردن نیاز داشته باشند. بنابراین دانستن این حقایق نیز میتواند به شما کمک کند.

 

3. نداشتن روحیۀ “رهبر خدمت گذار”

“رهبر خدمت گذار” مفهومی است که امروز خیلی دربارۀ آن صحبت میشود امّا خیلی از صاحبان تجارت ها نمی دانند که این مفهوم چه چیزهایی را شامل میشود. رهبر خدمت گذار به این معنی است که به دیگران اجازه ندهید که فقط پشت سر شما راه بیایند. اینکه وابسته به شما نباشند و آزادی مستقل کار کردن را داشته باشند. اغلب، رهبران سنتی آنهایی هستند که نیاز دارند دیگران به آنها نیازمند باشند.

برای اینکه در این دام گرفتار نشوید میبایست مدلِ رهبر خدمت گذار را تمرین و ممارست کنید. رهبر خدمت گذار یعنی بوجود آوردن محیطی که همه به هم خدمت میکنند. این همان چیزی است که برای کارمندانتان بهترین است. خدمت کردن به کارمندان یعنی آماده کردن آنها برای موفقیت با استفاده از آموزش آنها و رساندن آنها به استانداردهای بالاتر.

 

4. حق همیشه با مشتری است

این یک مفهومِ اشتباه درک شده ای است که شما را خسته و گرفتار میکند. اداره کردن یک تجارت با این باور که همیشه حق با مشتری است این پیغام را به مشتریانتان میدهد که هرگونه که میخواهند با شما و کارمندانتان برخورد کنند. در نهایت ممکن است که شما به جای خدمت رساندن به اکثریت تنها به اقلیتی انتخاب شده سرویس دهید.

یه جای این فلسفه که همیشه حق با مشتری است، این باور را بوجود بیاورید که مشتری همیشه محترم است. با مشتری حتی در بدترین حالت باید با احترام و عزت برخورد شود امّا گاهی اوقات حق با آنها نیست. پس مشخص کنید که شما باید به مشتریان خدمت کنید و این خدمت باید واقعی باشد.

 

5. دنبال کردن پول به جای آزادی

وقتی که شما دچار مشکل مالی میشوید، احتمالاً این فکر را میکنید که پول و آزادی در واقع به یک معنی هستند. این باور ممکن است که صاحبان تجارت ها را در مسیر اشتباهی قرار دهد که نهایتاً منجر به از دست رفتن درآمد آنها می شود. دنبال کردن پول فرد را به سمت یک زندگی نامعتبر هدایت میکند و ما را در یک مسیر اشتباه قرار میدهد. پول باید محصول جانبی باشد نه هدف اصلی.

انتخابهای بلند مدتتان را برای رسیدن به آزادی متمایل کنید. خارج از محیط کار خودتان را آموزش دهید و مطمئن باشید که درآمدتان خودبخود افزایش پیدا میکند. امّا اگر برروی مسائل مالی کوتاه مدت تمرکز کنید هرگز به آزادی واقعی دست پیدا نخواهید کرد. به جای این اهداف کوتاه مدتِ مالی برروی قدرت و رشد تجارتتان تمرکز کنید و پول هم با آن می آید. شما میتوانید آزادی و درآمد را با رشد کردن و آموزش صحیح دیدن تجربه کنید.

اجتناب از این تله ها شما را به سمت موفقیت هدایت میکند. پس اهداف مناسبی در ذهن خود پرورش دهید و به سمت آنها حرکت کنید. گاهی ممکن است که نیاز به تغییر و یا تعدیل اهدافتان داشته باشید، پس به صورت متداوم آنها را ارزیابی کنید و تغییرات را در آنها بوجود آورید امّا از مسیرتان خارج نشوید.

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید