افزایش مهارت های مدیریتی و رهبری با بهترین سخنرانی های TED

بعنوان مدیر باید بتوانید در سخت ترین شرایط بهترین تصمیمات را بگیرید

افزایش مهارت های مدیریتی و رهبری با بهترین سخنرانی های TED

اگر که شما صاحب یک کسب و کار هستید و یا در جایگاه مدیریت شرکتی فعالیت می کنید، از این موضوع آگاهی دارید که که گاهی همکاران، کارمندان و شرکای تجاری برای پرسیدن سئوال یا گرفتن مشاوره به سراغ شما می آیند. بعلاوه شما نیاز دارید که تصمیمات مهمی را در محل کار خود بگیرید.

به همین دلیل مهم است که بتوانید همیشه مهارت های مدیریتی خود را بهبود بخشید تا بهترین تصمیمات را بتوانید بگیرید و تیم خود را به سوی پیشرفت هدایت کنید. در این سخنرانی TED شما با Drew Dudley آشنا می شوید و می توانید از صحبت های او برای بهبود مهارت های مدیریتی و رهبری خود بهره مند شوید.

آقای Drew Dudley از اساتید مشاور در دانشگاه های تورنتو، اسکاربورگ و موسس شرکت Nuance Leadership Development Service است. در این سخنرانی TED شما با روش جالب و تحسین برانگیز مدیریتی او آشنا می شوید.


افزایش مهارت های مدیریتی و رهبری با بهترین سخنرانی های TED


تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید