بهترین سخنرانی های TED در سال 2018 – احترام در محیط کار و تاثیر آن در موفقیت

بهترین سخنرانی های TED در سال 2018 – احترام در محیط کار و تاثیر آن در موفقیت

در یکی از بهترین سخنرانی های TED در سال 2018 خانم کریستن پوراث از تاثیرات مثبت احترام به همکاران در محل کار می گوید. او در این سخنرانی که مبنای آن تحقیقات ایشان در حوزه رهبری است او اطلاعاتی شگفت انگیز درباره هزینه بالای بی ادبی و غیر متمدن بودن در محل کار را برای رهبران ارائه می دهد.

خانم کریستن پوراث در اینجا به شما می گوید که چگونه احترام گذاشتن و متمدنانه رفتار کردن به موفقیت کمک می کند.


بهترین سخنرانی های TED در سال 2018 – احترام در محیط کار و تاثیر آن در موفقیت


تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید