اخبار فارکس

آپشن هایی که امروز 2 مارچ در بازار فارکس منقضی می شوند

FX Options

آپشن هایی که امروز 2 مارچ در ساعت 18:30 امروز بوقت تهران در بازار فارکس منقضی میشوند به گزارش DTCC به شرح زیر میباشد:

1.0545 – 583 میلیون
1.0595 – 2.0 میلیارد
1.0625 – 1.8 میلیارد
1.0660 – 797 میلیون
1.0800 – 847 میلیون

134.90 – 350 میلیون
136.00 – 770 میلیون
136.65 – 855 میلیون
138.00 – 400 میلیون

0.8900 – 300 میلیون

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید

Telegram کانال اخبار فارکس