بهترین سخنرانی های TED در سال 2018 – قسمت 4

به جای اهداف، ترس ها را نشانه گیری کنید.

بهترین سخنرانی های TED در سال 2018 - قسمت 4

در یکی دیگر از بهترین سخنرانی های TED در سال 2018 این بار می خواهیم نیز شما را با یکی دیگر از سخنرانی های الهام بخش و تاثیر گذار آشنا کنیم. در این قسمت می توانید سخنرانی آقای تیم فریس در کنفرانس تد را تماشا کنید و به او گوش دهید. او یک سرمایه گذار و نویسنده موفق است که می گوید به جای اهداف ، ترس ها را نشانه می گیرد. هدف گذاری کار آسانی است اما از آن سخت تر به انجام رساندن آن است و دلیل این سختی ترس است. ترس حتی اگر از اهداف بسیار کوچک تر باشد، باعث فلج کردن ما می شود. با دیدن این سخنرانی جذاب TED متوجه می شوید که چگونه به جای اهداف باید ترس ها را نشانه بگیرید.


بهترین سخنرانی های TED در سال 2018 – قسمت 4


تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید