بهترین سخنرانی های TED در سال 2018 – قسمت 2

چیزهایی بیشتری در زندگی به غیر خوشحال بودن وجود دارد

سخنرانی تد تاک 2

در قسمت دوم بهترین سخنرانی های TED در سال 2018 شما را با یکی از الهام بخش ترین سخنرانی های امسال از زبان خانم امیلی اصفهانی اسمیت آشنا می کنیم.

در این سخنرانی امیلی می گوید که ما همیشه دنبال این هستیم که خوشحال یا خوشحال تر باشیم. بنابراین به محض اینکه ناراحتی یا خشم را تجربه می کنیم به این موضوع به عنوان شکست نگاه می کنیم. خانم اصفهانی که نویسنده کتاب “قدرت معنا” نیز است می گوید پیدا کردن معنی در زندگی فقط به معنی خوشحال بودن نیست بلکه به معنی بهتر کردن خود و پیدا کردن کسی است که حاضر باشید خودتان و وقتتان را به او اختصاص دهید.

مقالات این سخنران TED  در وال استریت ژورنال، نیویورک تایمز و برخی دیگر از مجلات مطرح چاپ شده اند.


بهترین سخنرانی های TED در سال 2018 – قسمت 2


تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید