سخنرانی Ted – حرکات و حالات بدن شما شخصیت شما را نشان میدهند

حرکات و حالات بدن شما شخصیت شما را نشان میدهند

Amy Cuddy سخنرانی تد

کودکان دقیقاً تا زمانیکه وارد محیط آموزشی مدرسه میشوند به طور طبیعی خلاق هستند. خانم کن در سخنرانی ۱۸ دقیقه ای خود توضیح میدهد که چگونه ما استعدادهای کودکان را با روش آموزش و پرورش سنتی که در اغلب کشورها رایج است هدر میدهیم. ایشان سعی میکند که ما را با دوباره فکر کردن درباره روش آموزشی کودکان به چالش بکشد. او به مسئولین آموزشی پیشنهاد میکند که کودکان را تشویق کنند که برقصند، آزمایش کنند و شکست بخورند.
رهبران تجاری نیز میتوانند به نوعی از این تئوری خانم کن الهام بگیرند. آنها میتوانند با اجازه دادن به کارمندانشان برای اشتباه کردن راه را برای آشکار شدن خلاقیت آنها باز بگذارند. اشتباهات بد نیستند بلکه دریچه خلاقیت و نوآوری هستند.


سخنرانی Ted – حرکات و حالات بدن شما شخصیت شما را نشان میدهند


تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید