6 عملی که میتوانید هر روز انجام دهید تا اعتماد بنفس خود را بسازید

اعتماد بنفس

حتی رهبران و کارآفرینان بزرگ نیز در بعضی مواقعِ خاص با کمبود اعتماد بنفس مواجه میشوند. اعتماد بنفس یک کیفیت آماری نیست بلکه یک طرز فکر و گرایش است که در شرایط سخت سعی در کنترل اوضاع میکند. این طرز فکر آموختنی است و میبایست آنقدر آن را تمرین کرد تا در آن به درجۀ استادی رسید. اما زمانیکه در آن استاد شدید همان زمانی است که شما شروع به پیشرفت میکنید.

در اینجا به شش روش موثر در بالابردن اعتماد بنفس اشاره میکنیم.

مرتبط : قدرت فوق العادۀ اعتماد و باور به خود

1- نقش خود را به خوبی ایفا کنید

زبان بدن به طور دائم میتواند نشاندهندۀ اعتماد بنفس شما باشد یا برعکس میتواند فریاد بزند که شما چقدر نامطمئن هستید. خودتان را به گونه ای معرفی کنید که بیانگر این باشد : “برای هر گونه شرایطی آماده هستم”.  چنانچه شما با اعتماد بنفس بنظر برسید و نقش محوله را به خوبی ایفا کنید، دیگر خود را تحت کنترل حس نمیکنید و دیگران نیز بیشتر به شما اعتماد میکنند.

سرتان را بالا نگه دارید، صاف بنشینید، شانه ها را کمی عقب دهید و زمانی که با کسی تعامل میکنید کاملاً مستقیم در چشمان او نگاه کنید. از دست دادنِ شل خودداری کنید و فراموش نکنید که ارتباط چشمی بسیار مهم و تأثیر گذار است.

مرتبط : ۱۱ راز افراد شکست ناپذیر

2. برای نقش خود لباس مناسب انتخاب کنید

زمانیکه لباس بهتری میپوشید، احساس بهتری نیز دارید. چنانچه از لباسهایی که برای خودتان، صنعتتان و سبک زندگیتان مناسب است استفاده کنید، هم شما و هم دیگران احساس بهتری خواهند داشت و این بصورت ناخودآگاه عزت نفس شما را بالا میبرد. به آن قسمتی که قرار است در آن نقشی ایفا کنید نگاه کنید و خود را همانند آن سازید. زیاد نترسید و حتی از رنگهای تند نیز برای کراوات و یا زیور آلات استفاده کنید. شاید برای شروع یک مصاحبه مناسب باشد.

3. مطمئن بخندید و قاطعانه صحبت کنید

دفعۀ بعدی که به سخنرانی یکی از سخنوران محبوبتان گوش میدهید توجه کنید که او چگونه سخنان خود را انتقال میدهد. یک سخنران خوب با اعتماد بنفس و با یک ریتم مناسب صحبت میکند. به جای استفاده از “آآآم” و “چیز” کمی مکث میکنند تا بتوانند ایدۀ خود را شفاف بیان کنند.

قاطع صحبت کنید اما نه پرخاشگرانه؛ این روشِ صحبت کردن مشخص کنندۀ اعتماد بنفس شما است. برای اینکه جدی گرفته شوید از تند تند صحبت کردن، بدون کنترل خندیدن، جویده صحبت کردن،  با صدای خیلی کم یا خیلی زیاد صحبت کردن بپرهیزید. افراد زمانیکه از درونِ شما پرتویِ رهبری را ببینند توجه بیشتری به شما نشان خواهند داد.

افزایش اعتماد بنفس

4. مثبت بیندیشید و عمل کنید

یک انرژی مثبت درونی یک عملکرد مثبت را نتیجه میدهد. هرگز دربارۀ داشتن انرژی مثبت صحبت نکنید ولی آن را در خود به معنی واقعی پرورش دهید. با خود هرگز منفی صحبت نکنید زیرا باعث پایین آمدن اعتماد بنفستان میشود. لبخند بزنید و اطراف خود را با افراد خوشحال و مثبت احاطه کنید. در این صورت هم شما احساس بهتری خواهید داشت و هم کسانی که با شما نشست و برخواست میکنند از همصحبتی با شما لذت خواهند برد.

یک لیست از کارهایی که در روز به اتمام رسانده اید داشته باشید. زیرا با این روش شما میتوانید قدردان خود باشید و اعتماد بنفس خود را بالاتر ببرید.

5. عمل کنید

در اعمال شما معنیِ بیشتری نسبت به نگاه و ظاهر شما وجود دارد. شما باید نقش خود را درست ایفا کنید. در مهمانی ها به سمت افراد غریبه بروید و با آنها شروع به صحبت کنید، پروژه هایی را که قبلاً رد میکردید را قبول کنید. با خود تمرین اعتماد بنفس کنید تا بتوانید آن را پرورش دهید.

بر روی نقاط قوت خود متمرکز شوید و بیشتر بر روی آنها کار کنید. اگر در یک کاری خوب هستید سعی کنید بیبشتر آن کار را انجام دهید. کارهایی را که در آن ها خوب نیستید را انجام ندهید زیرا باعث پایین آوردن اعتماد بنفس شما میشوند. به جای آن نقاط قوت خود را پررنگ تر کنید.

6. آماده باشید

این جمله را فراموش نکنید. “برنامه ریزی قبلی مانع از عملکرد ضعیف میشود”. هر چه بیشتر خود را آماده کنید، دربارۀ تخصص و صلاحیت خود مطمئن تر خواهید بود. آماده بودن به شما کمک میکند تا در دام معضلات غیر مترقبه نیفتید.

هر چقدر میتوانید دربارۀ صنعتتان، اهدافتان، اولویتهایتان مطلب بیاموزید. قبل از اینکه یک کار را شروع کنید اول با خود تصور کنید که دوست دارید در آخر کار چه حسی داشته باشید. هرگز سعی نکنید که چند کار را در یک زمان انجام دهید. کارها را به قسمت های کوچک تقسیم کنید. قسمتهایی که بتوانید آنها را به درستی مدیریت کنید. “زمانیکه میخواهید یک فیل را بخورید، آن را به اندازه های کوچکی تقسیم کنید که قابل خوردن باشد”.

این کارها را تمرین کنید و کمی صبر داشته باشید تا بتوانید اعتماد بنفس خود را بالا ببرید.

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید