تحلیل تکنیکال شاخص VIX

شاخص VIX

شاخص VIX

نرخ فعلی
بالاترین قیمت روز
پایین ترین قیمت روز
رنج تغییرات امروز
درصد تغییر امروز
مقدار تغییر امروزدیدگاهتان را بنویسید