چارت دلار به یوان

USD/CNY یوان چین

دلار به یوان

نرخ فعلی
بالاترین قیمت روز
پایین ترین قیمت روز
رنج تغییرات امروز
درصد تغییر امروز
مقدار تغییر امروز

سیگنال روزانه

سیگنال 52 هفته

میانگین متحرک ها مقدار سیگنال
میانگین متحرک نمایی (10) 7.238 فروش
میانگین متحرک نمایی (20) 7.2352 فروش
میانگین متحرک نمایی (30) 7.233 فروش
میانگین متحرک نمایی (50) 7.2277 خرید
میانگین متحرک نمایی (100) 7.2172 خرید
میانگین متحرک نمایی (200) 7.1918 خرید
میانگین متحرک ساده (10) 7.2385 فروش
میانگین متحرک ساده (20) 7.231 خرید
میانگین متحرک ساده (30) 7.2342 فروش
میانگین متحرک ساده (50) 7.2326 فروش
میانگین متحرک ساده (100) 7.2106 خرید
میانگین متحرک ساده (200) 7.223 خرید
نوسان گر ها مقدار سیگنال
شاخص قدرت نسبی (14) 48.3024 خنثی
(14, 3, 3) %K تصادفی 82.2255 فروش
شاخص کانال کالا (20) 40.8856 خرید
شاخص جهت دار متوسط (14) 17.6596 خنثی
نوسان ساز عالی 0.0088 خنثی
مومنتوم (10) 0.0137 خرید
مکدی سطح (12, 26) 0.0033 خنثی
سیگنال خرید سیگنال خنثی سیگنال فروش
0 0 0


دیدگاهتان را بنویسید