چارت دلار به روبل

روبل روسیه - USDRUB

دلار به روبل

نرخ فعلی
بالاترین قیمت روز
پایین ترین قیمت روز
رنج تغییرات امروز
درصد تغییر امروز
مقدار تغییر امروز

سیگنال روزانه

سیگنال 52 هفته

میانگین متحرک ها مقدار سیگنال
میانگین متحرک نمایی (10) 90.0236 فروش
میانگین متحرک نمایی (20) 90.6659 فروش
میانگین متحرک نمایی (30) 91.0642 فروش
میانگین متحرک نمایی (50) 91.4153 فروش
میانگین متحرک نمایی (100) 91.5444 فروش
میانگین متحرک نمایی (200) 90.3948 فروش
میانگین متحرک ساده (10) 90.0367 فروش
میانگین متحرک ساده (20) 90.8265 فروش
میانگین متحرک ساده (30) 91.4501 فروش
میانگین متحرک ساده (50) 92.0064 فروش
میانگین متحرک ساده (100) 91.4269 فروش
میانگین متحرک ساده (200) 92.4778 فروش
نوسان گر ها مقدار سیگنال
شاخص قدرت نسبی (14) 43.4793 خنثی
(14, 3, 3) %K تصادفی 35.9537 فروش
شاخص کانال کالا (20) -71.5135 فروش
شاخص جهت دار متوسط (14) 28.9313 خنثی
نوسان ساز عالی -2.4992 خنثی
مومنتوم (10) -0.8906 فروش
مکدی سطح (12, 26) -0.7595 فروش
سیگنال خرید سیگنال خنثی سیگنال فروش
0 0 0


دیدگاهتان را بنویسید