اخبار کاردانو – ADA

کاردانو لوگو

کاردانو

نام داراییکاردانو
نمادADA
بهترین ساعات معاملهتمام روز
(دوشنبه تا جمعه)
رنک
نرخ فعلی
بالاترین قیمت روز
پایین ترین قیمت روز
ارزش بازار
رنج تغییرات 1 ساله

اخبار فارسی


اخبار انگلیسی
دیدگاهتان را بنویسید