آپشن هایی که امروز 1 مارچ در بازار فارکس منقضی می شوند

FX Options

آپشن هایی که امروز 1 مارچ در ساعت 18:30 امروز بوقت تهران در بازار فارکس منقضی میشوند به گزارش DTCC به شرح زیر میباشد:

1.0425 – 1.7 میلیارد
1.0450 – 793 میلیون
1.0500 – 1.8 میلیارد
1.0590 – 1.2 میلیارد
1.0690 – 1.4 میلیارد

134.85 – 1.2 میلیارد

0.6790 – 1.3 میلیارد

1.3580 – 500 میلیون
1.3620 – 859 میلیون
1.3750 – 800 میلیون

0.6250 – 1.2 میلیارد
0.6330 – 461 میلیون

0.8850 – 1.2 میلیارد

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید