اخبار فارکس

کمپانی SocGen: نرخ EUR/USD در روزهای آینده شاهد افزایش صعودی خواهد بود

یورو EUR
  • بانک مرکزی اروپا (ECB) برنامه هایی را برای شروع انقباضات کمی تشریح کرد. بنابراین، از نظر کیت جوکز، استراتژیست ارشد جهانی بازار فارکس در Société Générale، یورو همچنان حرکت صعودی زیادی دارد.

1.0735 مانع مهمی برای غلبه بر آن خواهد بود

  • با برنامه کاهش حجم نقدینگی در اروپا (به یاد داشته باشید، برنامه افزایش نقدینگی و نرخ های منفی بود که میانگین EUR/USD را در 5 سال منتهی به سال 2019 ار 1.33 به 1.13 رساند)، یورو هنوز هم به مقدار کافی حرکت صعودی وجود دارد.»
تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید

Telegram کانال اخبار فارکس