تقویم اقتصادی سبک برای هفته پیش رو در بازارهای مالی

اقتصاد جهانی

با ورود به اولین هفته کامل نوامبر، تقویم اقتصادی نسبتاً آرام به نظر می رسد. رویداد کلیدی که باید منتظر آن بود، جلسه بانک مرکزی استرالیا (RBA) در روز سه‌شنبه ساعت 7:00 صبح به وقت ایران است. با وجود تورم بالا در استرالیا و افزایش قیمت مسکن، بازار تقریباً به طور مساوی در مورد تصمیم‌گیری نرخ تقسیم می‌شود، اما غافلگیری اخیر در داده‌های تورم سه ماهه سوم احتمال افزایش نرخ را افزایش می‌دهد. نرخ نقدی رسمی فعلی 4.10 درصد است و برای چهار جلسه متوالی بدون تغییر باقی مانده است.

برای AUD/USD در این هفته، افزایش بالقوه نرخ می تواند منجر به تقویت بیشتر این جفت ارز شود که در هفته گذشته 2.8 درصد افزایش یافت و بیشترین افزایش یک هفته ای خود را از نوامبر 2022 نشان داد.

قرار است روز پنجشنبه، چندین مقام فدرال رزرو، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، سخنرانی کنند که می تواند بر بازارهای مالی تأثیر بگذارد. شرکت پاول در یک میزگرد در مورد چالش های پولی در اقتصاد جهانی ممکن است بینشی در مورد تصمیمات و راهنمایی های اخیر FOMC ارائه دهد.

داده های اقتصادی دیگر این هفته شامل انتشار گزارش اولیه رشد سه ماهه سوم بریتانیا در روز جمعه در ساعت 10:30 صبح به وقت ایران و داده های اولیه احساسات مصرف کننده UoM ایالات متحده است. انتظار می رود ارقام رشد بریتانیا برای سه ماهه سوم ضعیف باشد و به طور بالقوه بر پوند انگلیس تأثیر بگذارد. انتظار می رود تمایل مصرف کننده ایالات متحده در ماه نوامبر اندکی کاهش یابد و از 63.8 در اکتبر به 63.6 کاهش یابد.

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید