حقایقی دربارۀ ترس از ریسک

حقایقی دربارۀ ترس از ریسک

ریسک میتواند ترسناک باشد. چیزهایی مانند تغییر مسیر شغلی، تولید محصول یا خدمات جدید، استفاده از تکنولوژیهای جدید و قرار دادن خود در جایگاه تصمیم گیرنده میتوانند شما را گاهی بترسانند. ترس همچنین میتواند نقش خرابکار را بازی کند و شما را از پیشرفت بازدارد و یا سرعت آن را کم کند.

 

امّا چگونه این اتفاق می افتد؟

ترس در واقع تلاش میکند که از شما محافظت کند. امّا چیزیکه وجود دارد این است که شما دیگر در زمان ببر تیزدندان زندگی نمیکنید.

قسمت کوچکی در ما وجود دارد به نام آمیگدال و زمانیکه این قسمت خطری را درک میکند شعله ور میشود. آمیگدال در بخش غیر مطمئن مغزِ ما فعالیت میکند. زمانیکه ما انسانهایی شکارچی بودیم این قسمت ما را از خطرات و تهدیدها در امان نگه میداشت. برای مثال اگر ما با یک ببر تیزچنگال روبرو میشدیم این قسمت از مغز فرمان میداد که باید یا بجنگی، یا خشکت بزند و یا فرار کنی که در آن روزگار امری ضروری بود. این قسمت از مغز هنوز برای تهدیدهای ناگهانی بسیار مفید است اما نه برای تهدیدهایی مانند ترک کردن آشیانه و یا منطقۀ امن خود.

اینکه چگونه تشخیص دهیم که آیا این واقعاً یک ببر تیزچنگال است و یا یک ترس از ریسکی که از قدیم در ما جای مانده میتوانیم این سئوالات را از خود بپرسیم :

.  آیا واقعاً جانم در خطر است؟
.  آیا برای بقا میجنگم؟
.  آیا من در معرض یک خطر واضح و ناگهانی هستم؟
.  یا اینکه فقط با یک چیز ناشناخته روبرو شده ام؟

یک حقیقتی وجود دارد و آن این است که در برخی شرایط مغز قادر به تشخیص واقعیت از تخیل نمیشود. آمیگدال گاهی فقط به خاطر یک خاطره و یا وهم شعله ور میشود. یعنی ممکن است چیزی را تهدید ببینید که شما را به یاد گذشته یا آینده می اندازد ولی در حال حاظر وجود ندارد. پس میتوانید برای متوجه شدن از حقیقت این سوالات را از خود بپرسید.

. بدترین اتفاقی که ممکن است رخ دهید چیست؟
. بهترین اتفاقی که ممکن است رخ دهد چیست؟
. چه کارهایی میتوانم انجام دهیم که نتیجۀ نا مطلوبی بدست نیاید؟
. چه کارهایی میتوان انجام دهم تا بهترین نتیجه را بگیرم؟
. اگر این کار را انجام ندهم تجارتم در 3 ماه، 6 ماه، و یک سال آینده چگونه خواهد بود؟
. اگر این کار را انجام دهم و همه چیز خوب پیش برود تجارت کوچک من در 3 ماه، 6 ماه و یک سال آینده به     چه شکلی خواهد بود؟

و بعد از پرسیدن این سئوالات دیگر تصمیم گیری با خود شماست که این ریسک را بپذیرید و یا اینکه از آن صرف نظر کنید. فقط فراموش نکنید که ترس از ریسک امری طبیعی است اما به چالش کشیدن آنها و غلبه بر ترس به شما کمک میکند تا به چیزهایی دست یابید که فراتر از خود شما هستند.

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید