آپشن هایی که امروز 6 ژانویه در بازار فارکس منقضی میشوند

FX Options

آپشن هایی که امروز 6 ژانویه در ساعت 18:30 امروز بوقت تهران در بازار فارکس منقضی میشوند به گزارش DTCC به شرح زیر میباشد:

  • EUR/USD: مقادیر یورو

1.0300 1.37 میلیارد
1.0375 241 میلیون
1.0515 241 میلیون
1.0650 310 میلیون
1.0700 379 میلیون

  • USD/JPY: مقادیر USD

131.35-35 602 میلیون
131.85 500 میلیون
133.0 876 میلیون
135.00 448 میلیون
135.87 500 میلیون
136.00 908 میلیون

  • AUD/USD: مقادیر AUD

0.6650 767 میلیون
0.6800 693 میلیون
0.7000 456 میلیون

  • USD/CAD: مقادیر USD

1.3600-15 336 میلیون
1.3700 224 میلیون

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید