تحلیل تکنیکال دلار هنگ کنگ

USDHKD - دلار هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ

نرخ فعلی
بالاترین قیمت روز
پایین ترین قیمت روز
رنج تغییرات امروز
درصد تغییر امروز
مقدار تغییر امروز

سیگنال روزانه

سیگنال 52 هفته

میانگین متحرک ها مقدار سیگنال
میانگین متحرک نمایی (10) 7.808 فروش
میانگین متحرک نمایی (20) 7.8087 فروش
میانگین متحرک نمایی (30) 7.8095 فروش
میانگین متحرک نمایی (50) 7.8112 فروش
میانگین متحرک نمایی (100) 7.8142 فروش
میانگین متحرک نمایی (200) 7.8172 فروش
میانگین متحرک ساده (10) 7.8086 فروش
میانگین متحرک ساده (20) 7.8086 فروش
میانگین متحرک ساده (30) 7.809 فروش
میانگین متحرک ساده (50) 7.8093 فروش
میانگین متحرک ساده (100) 7.8174 فروش
میانگین متحرک ساده (200) 7.8159 فروش
نوسان گر ها مقدار سیگنال
شاخص قدرت نسبی (14) 45.4199 خنثی
(14, 3, 3) %K تصادفی 23.322 فروش
شاخص کانال کالا (20) -62.31 فروش
شاخص جهت دار متوسط (14) 15.9691 خنثی
نوسان ساز عالی -0.003 خنثی
مومنتوم (10) -0.003 فروش
مکدی سطح (12, 26) -0.0009 فروش
سیگنال خرید سیگنال خنثی سیگنال فروش
0 0 0


دیدگاهتان را بنویسید

Telegram کانال اخبار فارکس