تاریخچه قیمت میانگین ترکیبی داوجونز

شاخص داوجونز - Dow Jones

میانگین داوجونز کامپوزیت

نرخ فعلی
بالاترین قیمت روز
پایین ترین قیمت روز
رنج تغییرات امروز
درصد تغییر امروز
مقدار تغییر امروز

دیدگاهتان را بنویسید