چارت میانگین ترکیبی داوجونز

شاخص داوجونز - Dow Jones

میانگین داوجونز کامپوزیت

نرخ فعلی
بالاترین قیمت روز
پایین ترین قیمت روز
رنج تغییرات امروز
درصد تغییر امروز
مقدار تغییر امروز

سیگنال روزانه

سیگنال 52 هفته

دیدگاهتان را بنویسید