مقایسه متا

شرکت متا (فیسبوک سابق)

قیمت سهام
بالاترین قیمت روز
پایین ترین قیمت روز
رنج تغییرات امروز
درصد تغییر امروز
مقدار تغییر امروز
ارزش بازار
وب سایتwww.about.meta.com

دیدگاهتان را بنویسید