دلار پس از گزارش PPI کاهش یافت – تردیدها در مورد افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو

اسکناس 1 دلاری

دلار آمریکا پس از اینکه گزارشPPI نشان داد که قیمتهای تولیدکننده پایینتر از حد انتظار بود، کاهش یافت. این موضوع نشاندهنده کاهش تورم در ماه سپتامبر بود و نشان داد که فدرال رزرو ممکن است نرخهای بهره را بیشتر افزایش ندهد. شاخص قیمت تولید کننده (PPI) برای تقاضای نهایی در ماه سپتامبر 0.5 درصد افزایش یافت، در حالی که PPI اصلی که شامل غذا، انرژی و خدمات تجاری نمی شود، 0.2 درصد افزایش یافت. خوشبینی بازار در مورد پایین ماندن تورم تا حدی به دلیل تأثیر هزینه های مصالح ساختمانی در گزارش این ماه بود.

ضعف دلار همچنین به کاهش بازدهی خزانه داری و موضع ملایم فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بهره در آینده نسبت داده شد. سرمایه گذاران منتظر صورتجلسه فدرال رزرو و داده های کلیدی تورم برای سیگنال نرخ در آینده هستند.

علاوه بر این، تنشهای ژئوپلیتیکی و اظهارات مقامات فدرال رزرو بر حرکت ارز تأثیر گذاشت. در اروپا، بانک مرکزی اروپا در تلاش است تا مردم را متقاعد کند که برنامه های آنها برای کنترل تورم در مسیر درست قرار دارد. کلااس نات، رئیس بانک مرکزی هلند خاطرنشان کرد که اگرچه پیشرفتهایی حاصل شده است، افزایش بیشتر نرخ بهره ممکن است همچنان ضروری باشد.

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید