انتظار می رود اقتصاد ضعیف تا اوایل سال 2023 ادامه یابد: دویچه بانک

اقتصاد جهانی
  • اقتصاددانان دویچه بانک انتظار دارند که در نیمه اول سال 2023 رکود خفیفی در ایالات متحده و اروپا وجود داشته باشد.

چین رشد قابل توجه و پویاتری را در سال پیش رو ثبت خواهد کرد.

  • ما انتظار داریم یک رکود خفیف به طور کلی در منطقه یورو در ابتدای سال رخ دهد. با شروع بهبود در سه ماهه دوم، رشد اقتصادی برای کل سال 2023 احتمالاً 0.3٪ خواهد بود. عامل اصلی ریسک همچنان انرژی است، همراه با کمبود احتمالی گاز در زمستان 2023/2024.
  • اگر نرخ تورم به کاهش خود ادامه دهد و نیازی به مداخله قوی فدرال رزرو نباشد، اقتصاد ایالات متحده می تواند در نیمه دوم سال 2023 به رشد خود بازگردد و به طور کلی سال را با +0.4 درصد به پایان برساند.
  • حرکت اقتصاد در چین احتمالا در سال آینده بسیار قوی تر خواهد بود. ما انتظار رشد حدود 5 درصدی را در سال 2023 پس از برآورد 3.3 درصدی در سال جاری داریم.
تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید