اخبار فارکس

رئیس بانک مرکزی ایتالیا انتظار دارد کاهش هزینه های انرژی تورم در اروپا را مهار کند

اقتصادی اروپا

ایگنازیو ویسکو، رئیس بانک مرکزی ایتالیا در مورد تأثیر بالقوه کاهش هزینه های انرژی بر تورم در اروپا بحث می کند. او میگوید که کاهش اخیر قیمت انرژی باید با کاهش افزایش تورم اصلی به مهار تورم کمک کند. ویسکو معتقد است که سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) با توجه به شرایط فعلی مناسب است، اگرچه او شخصاً ممکن است رویکرد تدریجی تری را ترجیح داده باشد.

تورم منطقه یورو در ماه مه بیش از حد انتظار کاهش یافت و بحث هایی را در مورد نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا برانگیخت. تورم در منطقه یورو از 7.0 درصد در آوریل به 6.1 درصد در ماه می کاهش یافت که کمتر از انتظارات اقتصاددانان بود. تورم اصلی، بدون احتساب قیمت های بی ثبات مواد غذایی و سوخت، به 5.3 درصد کاهش یافت.

ویسکو بر اهمیت اجتناب از مارپیچ دستمزد-قیمت تاکید می‌کند و پیشنهاد می‌کند که افزایش حقوق باید به جای تورم ناشی از رشد اقتصادی باشد. او همچنین از شرکت‌ها می‌خواهد که قیمت‌ها را به‌طور مصنوعی بالا نگه ندارند تا حاشیه سود خود را افزایش دهند، زیرا می‌تواند منجر به هزینه‌های تامین مالی بالاتر شود و بر منافع آنها تأثیر منفی بگذارد. در عوض، او معتقد است که شرکت‌ها باید هزینه کمتر انرژی را در قیمت‌های خود منعکس کنند و به کنترل تورم کمک کنند.

به طور کلی، بیانیه ویسکو تأثیر بالقوه کاهش هزینه های انرژی بر تورم را برجسته می کند و خواستار اقدامات مسئولانه از سوی بانک مرکزی اروپا و شرکت ها برای اطمینان از کنترل تورم است.

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید

Telegram کانال اخبار فارکس