آپشن هایی که امروز 11 ژانویه در بازار فارکس منقضی میشوند

FX Options

آپشن هایی که امروز 11 ژانویه در ساعت 18:30 امروز بوقت تهران در بازار فارکس منقضی میشوند به گزارش DTCC به شرح زیر میباشد:

  • USD/JPY: مقادیر USD

130.00 350 میلیون
132.00 600 میلیون
132.50 1.0 میلیارد
133.50 1.1 میلیارد

  • AUD/USD: مقادیر AUD

0.6900 352 میلیون
0.6950 575 میلیون
0.6990 1.3میلیارد

  • USD/CAD: مقادیر USD

1.3200 800 میلیون
1.3400 530 میلیون

  • NZD/USD: مقادیر NZD

0.5850 821 میلیون

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید