8 مهارت برای تبدیل کردن کودکانتان به تجارت آفرینان آینده (اینفوگرافیک)

8 مهارت برای تبدیل کردن کودکانتان به تجارت آفرینان آینده (اینفوگرافیک)

چیزهای خیلی زیادی در طول روز به کودکان گفته میشود. صاف بیایستید، وقتی غذا میخورید دهانتان بسته باشد. فراموش نکنید که سلام کنید و تشکر کنید. امّا کمتر کسی به فرزند خود یاد میدهد که چگونه رئیس خود باشد. اغلب، سیستم آموزشی، رسانه های اجتماعی، اساتید دانشگاهها و والدین همگی یاد میدهند که چگونه یک فرمانبر و یا یک کارمند خوبی باشیم. هیچ کدام از آنها فرد را برای تبدیل شدن به یک تجارت آفرینِ واقعی تربیت نمیکنند. اگر به تاریخ نیز نگاه کرده باشید بیشتر تجارت آفرینان بزرگ از ادیسون و برادران رایت گرفته تا استیو جابز و مارک زاکربرگ از نرمهای معمول اجتماعی فاصله گرفته اند تا توانسته اند به چنین جایگاه هایی برسند. پس بهتر است فرزندانمان را خود به گونه ای تربیت کنیم که در آینده بتوانند استیو جابز و یا توماس ادیسون شوند. این چیزی است که همۀ والدین آن را میخواهند ولی در عمل به گونه ای دیگر رفتار میکنند.

اگر فکر میکنید که کودکان نمیتوانند مستقل باشند و مسئولیت بپذیرند کاملاً در اشتباه هستید. آنها میتوانند مسئولیت بپذیرند و رئیس خود باشند. آنها همیشه در سرشان این آرزو را دارند و به همین خاطر است که تجارت آفرینان و کودکان به هم بسیار شبیه هستند.

همانگونه شما به آنها یاد میدهید چگونه بند کفشهایشان را ببندند و دوچرخه سواری کنند باید به آنها روحیۀ تجارت آفرینی را نیز یاد بدهید. آنها برای تبدیل شدن به انسانی بهتر نیاز به پرورش صحیح دارند. باید به آنها یاد داد که موانع را بعنوان یک موقعیت ببینند و صدای ذهن خود باشند. باید این روحیه را در آنها تشویق کنیم که ریسک پذیر باشند و احساسات خود را کاملاً بروز دهند.

در اینفوگرافیک زیر میتوانید به مهارتهایی که یک کودک برای تبدیل شدن به یک تجارت آفرین نیاز دارد را بخوانید و همچنین متوجه میشوید که چگونه میتوانید الهام بخش آنها برای این کارِ مهم باشید.

8 مهارت تجارت آفرینی برای یادگیری فرزندانتان

 

 

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید