7 روش برای تبدیل شدن از رئیس به رهبر

7 روش برای تبدیل شدن از رئیس به رهبر

بسیاری از افراد و گاهی حتی مدیران از واژگان رهبر و رئیس به جای یکدیگر استفاده میکنند. اما اختلاف این دو واژه بسیار فراتر از آن است که به جای یکدیگر استفاده شوند. برای اینکه مشخص شود که آیا شما یک رئیس هستید یا رهبر میتوانید با صداقت یکی از این دو پرسش را انتخاب کنید. 1) آیا شما اعضای تیم خود را بعنوان اجزای ضروری سازمانتان میبینید که در کنار یکدیگر برای رسیدن به اهداف سازمانی به شما کمک میکنند؟ 2) آیا از کار کردن با اعضای تیمتان برای رسیدن به اهداف سازمان به معنی واقعی کلمه لذت میبرد؟

اگر شما 1 را انتخاب کنید به احتمال زیاد بیشتر رئیس هستید و اگر 2 را انتخاب کنید به احتمال زیاد بیشتر رهبر هستید.

بر اساس تجربیات و مطالعات، تیمهایی که طولانی در کنار هم و با هم کار میکنند و به موفقیت های چشمگیری میرسند توسط یک رهبر هدایت میشوند، نه یک رئیس. اما چگونه میتوان از یک رئیس تبدیل به یک رهبر شد؟ اینجا هفت راه وجود دارد:

 

1. افراد را دوست بدارید

هیچکسی نمیتواند یک گروه را رهبری کند مگر اینکه از کارکردن با آنها لذت ببرد. افراد مانند اجزای یک سازمان نیستند. آنها برای خود شخصیت واحد، ویژگیها، استعدادها و خصلتهای منحصر بفردی دارند. شما به عنوان یک رهبر نیاز دارید که از کمک کردن به افراد و دیدن موفقیت آنها لذت ببرید.

 

2. تیمتان را کنترل نکنید،هدایت کنید

رئیسان نیاز به کنترل تمام اعمال و رفتار افراد داخل سازمان هستند. آنها در واقع مدیران خرد هستند. رهبران میدانند که تیم آنها زمانی موفق میشود که در یک مسیر صحیح هدایت شوند و پشتیبانی کامل رهبر خود را داشته باشند. بنابراین رهبران یک چهارچوب و ساختار معرفی میکنند و به تیمهای خود برای انجام کارها قدرت تصمیم گیری و اختیار میدهند و در طول مسیر آنها را پشتیبانی میکنند.

 

3. انعطاف پذیر باشید

رئیسان معمولاً زمانیکه کاری میخواهند انجام دهند بسیار سخت گیر هستند، اما رهبران میدانند که میبایست سبک شخصیتی خود را با نیازهای اعضای تیم خود تطبیق دهند. آنها افراد را درک میکنند و به فردیت تک تک اعضای تیم بها میدهند. توقعات را به شفافیت تشریح میکنند و رویکردهای خود را در جائیکه لازم باشد تعدیل میکنند.

 

4. وکالت دادن

از آنجائیکه رئیسان اغلب اعتمادی به افراد دیگر برای انجام کارها ندارند تصور میکنند کسی نمیتواند به خوبی آنها از پس کارها بر آید، بنابراین به طور کامل درباره چیزی وکالت نمیدهند. اما رهبران به معنی واقعی وکالت میدهند. آنها وظایف را محول میکنند و بعد در آن مسئله دخالتی نمیکنند. (البته آنها در طول مسیر تیم را هدایت میکنند تا از مسیر خارج نشود و به آن پشتیبانی میدهند)

 

5. اعتبار دادن، پذیرش سرزنش شکست

رئیسان عاشق این هستند که اعتبار موفقیت ها و نتایج تیمی را برای خود بگیرند و زمانیکه اهداف بر طبق میل آنها برآورده نشده است اولین کسی هستند که اعضای تیم خود را به زیر ماشین هل میدهند. بر عکس، رهبران میدانند که موفقیت ها از کار گروهی و تلاش تیمی بدست آمده است. بنابراین پس از موفقیت تلاشهای تیمی را بازگو میکنند و در هنگام شکست مسئولیت آن را میپذیرند.

 

6. تمرین پذیرش ریسک

رئیسان از ریسک کردن اجتناب میکنند زیرا نگران این هستند که از نظر دیگران نتیجه این ریسک یک شکست به نظر برسد. آنها تمایل دارند که بازیهای مطمئن انجام دهند. اما رهبران میدانند موفقیتهای بزرگ از ریسک کردن نشات میگیرند. رهبران تیمهای خود را تشویق میکنند و به آنها قدرت میدهند تا چیزهای جدید را امتحان کنند. آنها هر اشتباه یا شکست را موقعیتی برای پیشرفت و توسعه میبینند.

 

7. انگیزه دادن

رئیسان از راه ترساندن انگیزه میدهند. در مقابل رهبران از طریق درک و شناسایی عواملی که باعث به حداکثر رساندن کارایی و توانایی اعضای گروه میشود و همچنین توقع سرافرازی از تیمشان سعی در برانگیختن آنها دارند. رهبران همچنین موفقیتهای کوچک و بزرگ تیمهایشان را جشن میگیرند زیرا آنها بزرگترین طرفدار تیمهایشان هستند.

تبدیل شدن از یک رئیس به یک رهبر تجربه چالش برانگیزی است. اما این یک ابزار مهم برای موفقیت است. اگر همانند یک رهبر رفتار کنید،اعضای تیمتان به دنبال نتایج بلند مدت و تاثیر گذار میروند و کارکرد تحسین برانگیزی از خود نشان خواهند داد. آنها نقش خود را در کار پررنگ تر احساس میکنند و در زندگی شخصی خود نیز احساس رضایت بیشتری خواهند داشت. با این روش، یعنی ارتقا از سطح ریاست به رهبریت، شما با مهربانی به دیگران و خودتان خدمت میکنید. یک رهبر باشید تا در زندگی استرس کمتری احساس کنید و به وضوح نتایج بهتری بدست آورید.

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید