چارت دلار به ین

USDJPY

دلار به ین

نام دارایی دلار به ین
نماد فارکسUSDJPY
بهترین ساعات معامله03:30 الی 12:30
نرخ فعلی
بالاترین قیمت روز
پایین ترین قیمت روز
درصد تغییر امروز
مقدار تغییر امروز
رنج تغییرات 1 ساله

میانگین متحرک ها مقدار سیگنال
میانگین متحرک نمایی (10) 156.6996 خرید
میانگین متحرک نمایی (20) 156.1251 خرید
میانگین متحرک نمایی (30) 155.5514 خرید
میانگین متحرک نمایی (50) 154.4328 خرید
میانگین متحرک نمایی (100) 152.2731 خرید
میانگین متحرک نمایی (200) 149.2463 خرید
میانگین متحرک ساده (10) 156.694 خرید
میانگین متحرک ساده (20) 155.8857 خرید
میانگین متحرک ساده (30) 155.7586 خرید
میانگین متحرک ساده (50) 154.3918 خرید
میانگین متحرک ساده (100) 151.6245 خرید
میانگین متحرک ساده (200) 149.4848 خرید
نوسان گر ها مقدار سیگنال
شاخص قدرت نسبی (14) 57.9491 خنثی
(14, 3, 3) %K تصادفی 91.2258 فروش
شاخص کانال کالا (20) 82.2566 خرید
شاخص جهت دار متوسط (14) 22.0881 خنثی
نوسان ساز عالی 1.4927 خنثی
مومنتوم (10) 1.5 خرید
مکدی سطح (12, 26) 0.7981 خرید
سیگنال خرید سیگنال خنثی سیگنال فروش
0 0 0


دیدگاهتان را بنویسید