چارت دلار به ین

USDJPY

دلار به ین

نام دارایی دلار به ین
نماد فارکسUSDJPY
بهترین ساعات معامله03:30 الی 12:30
نرخ فعلی
بالاترین قیمت روز
پایین ترین قیمت روز
درصد تغییر امروز
مقدار تغییر امروز
رنج تغییرات 1 ساله

میانگین متحرک ها مقدار سیگنال
میانگین متحرک نمایی (10) 158.8854 فروش
میانگین متحرک نمایی (20) 159.1454 فروش
میانگین متحرک نمایی (30) 158.8282 فروش
میانگین متحرک نمایی (50) 157.8771 فروش
میانگین متحرک نمایی (100) 155.5396 خرید
میانگین متحرک نمایی (200) 151.9964 خرید
میانگین متحرک ساده (10) 159.5123 فروش
میانگین متحرک ساده (20) 159.9857 فروش
میانگین متحرک ساده (30) 159.0204 فروش
میانگین متحرک ساده (50) 157.9122 فروش
میانگین متحرک ساده (100) 155.015 خرید
میانگین متحرک ساده (200) 151.3236 خرید
نوسان گر ها مقدار سیگنال
شاخص قدرت نسبی (14) 34.8471 خرید
(14, 3, 3) %K تصادفی 16.3898 خرید
شاخص کانال کالا (20) -164.748 خرید
شاخص جهت دار متوسط (14) 27.9122 خنثی
نوسان ساز عالی -0.3396 خنثی
مومنتوم (10) -5.141 فروش
مکدی سطح (12, 26) 0.0588 خنثی
سیگنال خرید سیگنال خنثی سیگنال فروش
0 0 0


دیدگاهتان را بنویسید

Telegram کانال اخبار فارکس