همانطور که انتظار میرفت SNB نرخ بهره را 50 واحد پایه افزایش داد

همانطور که انتظار میرفت SNB نرخ بهره را 50 واحد پایه افزایش داد
  • همانطور که انتظار می رفت، بانک ملی سوئیس (SNB) نرخ سود سپرده دیداری معیار خود را 50 واحد پایه (bps) به 1.0 درصد از 0.50 درصد قبلی افزایش داد.
  • نمی توان رد کرد که افزایش بیشتری در نرخ سیاست SNBبرای تضمین ثبات قیمت در میان مدت ضروری باشد.برای فراهم کردن شرایط پولی مناسب، بانک کلی سوئیس مایل است در صورت لزوم در بازار ارز نیز فعال باشد.
  • SNB رشد سوئیس در سال 2022 را در حدود 2% در مقایسه با پیش بینی سپتامبر برای رشد حدود 2% می بیند.
  • بانک سوئیس طبق قانون اساسی و اساسنامه موظف است مطابق با مصالح کشور عمل کند.
تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید