5 نکته برای تبدیل شدن به یک سخنران فوق العاده

5 نکته برای تبدیل شدن به یک سخنران فوق العاده

مهم نیست که با چه دقتی کلماتتان را انتخاب میکنید، شما هرگز نخواهید توانست آنگونه که میخواهید بر روی پیامتان کنترل داشته باشید. با این وجود میتوانید برروی برخی موارد از قبیل به موقع بودن، شدت و حجم صدا کنترل داشته باشید. دانستن اینکه چه چیزی در محدودۀ اختیار و قدرت شماست و آماده شدن قبل از مذاکره میتواند برای به حداکثر رساندن احتمال موفقیت بسیار ثمر بخش باشد. در اینجا به پنج مورد از مواردی که به پیام شما اعتبار میبخشد و آن را اثر بخش تر میکند اشاره میکنیم.

 

1. خود را برای آن آماده کنید

تمام مذاکراتی که من با پشیمانی از آن خارج شدم یک نقطۀ اشتراک داشته اند: قبل از اینکه صحبت کنم فکر نکرده بودم. بیشتر ما وقتیکه یک زمان مناسب برای بررسی افکارمان قبل از ارائۀ آنها اختصاص میدهیم بهتر میتوانیم عمل کنیم. اگر یک گفتگو و یا یک جلسه ارزش وقت گذاشتن دارد، پس حتماً ارزش چند دقیقه وقت گذاشتن برای بررسی نتایج مورد نظر و نکات مهمِ مدنظر را نیز دارد. قبل از یک گفتگوی مهم، آن را به صورت یک نقش با یکی از همکاران قابل اعتمادتان بازی کنید تا نکاتی که از قلم انداخته اید را به خاطر بیاورید.

مرتبط : علم میگوید که این 9 تکنیک به شما کمک میکند در مباحثه پیروز باشید

2. از زاویۀ گیرندۀ پیام به موضوع فکر کنید

زمانیکه در حال شکل دادن به استراتژیتان هستید خودتان را به جای فرد دیگر بگذارید. این کار باعث میشود که از تعادل خارج نشوید و به شما این اجازه را میدهد که فقط طرف خودتان را نگیرید و همچنین این کار طرف مقابلتان را نیز در شرایطی متناسب با رویکرد شما قرار میدهد.

 

3. برای جواب های متفاوت آماده باشید

هیچ کسی نمیتواند که به صورت 100% از جواب بقیۀ افراد اطمینان داشته باشد. با پیش بینی کردن انواع پاسخها و یا سئوالهای منفی شانس خود را برای پیش بردن هر چه بهتر یک مذاکره بالاتر ببرید. در غیر این صورت شما بدون گارد در گوشۀ رینگ قرار خواهید گرفت.

 

4. با دلیل و منطق دیدگاه خود را بیان کنید

یک نکته ای که با منطق و اعتماد بنفس ارائه شود کمتر با خصومت و دشمنی همراه خواهد شد. کلید اصلی این است که رویکردی منطقی نسبت به گفتمان داشته باشید و اهداف مدنظرتان را با بیان حقایق و داده هایی پشتیبانی کنید.

 

5. وجه احساسی گفتگو را فراموش نکنید

هنگامیکه در حال تمرکز بر روی نکتۀ چهارم هستید این مسئله را فراموش نکنید که احساسات اغلب منطق را شکست میدهند. هرگز تأثیری که احساسات میتوانند در درک یک پیام داشته باشند را دست کم نگیرید.

در نهایت تلاش کنید که فقط یک مذاکره کنندۀ تأثیرگذار نباشید بلکه یک مذاکره کنندۀ فوق العاده باشید. نکات مد نظر شما از بند بندِ جملاتتان و کلماتتان سرچشمه میگیرند. اگر چه ممکن است که عالی نباشد ولی تنها راه رسیدن به یک نتیجۀ فوق العاده، داشتن یک هدف فوق العاده است.

 

مرتبط : با این 5 رازِ زبان بدن، آنها را مجاب کنید که به شما اعتماد کنند

تجارت آفرین فارکس

دیدگاهتان را بنویسید